Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сүхбаатар дүүргийн 50 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 350 сая төгрөг

Posted by ИТХ on May 25, 2015

Ойг тэмдэглэх арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг батлах1 Ойг тэмдэглэх арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг батлах2 Ойг тэмдэглэх арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг батлах3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: