Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийтийн тээврийн 20 автобус 5,3 тэрбумаар авна

Posted by ИТХ on September 6, 2015

Нийслэлийн Засаг дарга 20 ширхэг евро IV хөдөлгүүртэй нийтийн тээврийн хэрэгсэл худалдан авахад шаардлагатай 5,383,500.000 /таван тэрбум гурван зуун наян гурван сая таван зуун мянга/ төгрөгийг “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сан”-гийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх захирамж гаргасан байна.

5,3 тэрбумаас нийтийн тээвэр авах захирамж

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: