Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Улаанбаатар хот 125 сая төгрөгийн сурталчилгааны гэрээ байгуулжээ

Posted by ИТХ on September 7, 2015

Улаанбаатар сурталчилгаа хийлгэхээр 125 саяын гэрээ байгуулжээ

Улаанбаатар хот 125 саяын сурталчилгааны гэрээ_Page_1
Улаанбаатар хот 125 саяын сурталчилгааны гэрээ_Page_2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: