Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн Татварын газрын иргэдэд үйлчлэх танхимыг 431,6 сая төгрөгөөр тохижуулах шийдвэр гаргажээ

Posted by ИТХ on September 9, 2015

431 сая төгрөг_Page_2

Татварын засварын ажлын төсөв

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: