Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянзүрх дүүргийн Татварын алба 2013 онд шагнал урамшуулал, нийгмийн асуудал шийдвэрлэхэд 1,1 тэрбум төгрөг зарцуулжээ

Posted by ИТХ on September 12, 2015

Баянзүрх дүүргийн Татварын албаны дарга шийдвэр гаргаж, шагнал урамшуулал, ажиллагсдын нийгмийн асуудал шийдвэрлэх байдлаар дараах хөрөнгийг зарцуулж байжээ
татвар-шагнал 2

татвар-шагнал 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: