Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн Ардчилсан намд ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг болгож 2015 оны 2 р сард 5,2 сая төгрөг олгожээ

Posted by ИТХ on September 14, 2015

Өмнөговь аймгийн ИТХ-д суудалтай намын мөнгө

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: