Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Монголын Хөрөнгийн бирж Лондонгийн биржид төлбөр төлсөөр…

Posted by ИТХ on September 14, 2015

Монголын хөрөнгийн бирж Лондонгийн биржтэй хамтарч ажиллах мастер гэрээг 2011 онд байгуулсан. Энэхүү гэрээний дагуу Монголын тал 14.2 сая ам.долларын Лондонгиййн биржид төлөх юм. Гэрээний үр дүнд Монголын хөрөнгийн бирж менежмент сайжирч, техник, технологийн хувьд олон улсын жишигт хүрэх учиртай. Гэрээний дагуух ажлын дүн ямар байгаа нь тодорхойгүй ч өнгөрсөн 5 дугаар сард 2,8 тэрбум төгрөг шилжүүлжээ.

МХБ-Лондонгийн биржид мөнгө төлсөөрМХБ-Лондонгийн биржид мөнгө төлсөөр - Copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: