Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орхон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч улирал бүр 600 000 төгрөгийн урамшуулал авдаг

Posted by ИТХ on September 15, 2015

Орхон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч улирал бүр 600 000 төгрөгийн урамшуулал авдаг юм байна. Тухайлбал, энэ оны 2 дугаар улирлын урамшууллыг 7 дугаар сард олгосон байна. Энэ нь нийтдээ 19.5 сая төгрөгийн урамшуулал болжээ. Тус аймгийн ИТХ нь 31 төлөөлөгчтэй, улирал бүр авч буй энэхүү мөнгийг тойрогт ажиллах зардлын мөнгө хэмээн нягтлан бодогч Б.Золоо тайлбарлав.

Орхон ИТХ-ын төлөөлөгчийн мөнгө

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: