Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Шилэн дансны мэдээллээ дутуу оруулжээ

Posted by budvaabyambaa on September 16, 2015

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Шилэн дансны тухай хуулийг санаачлан УИХ-аас батлан хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Гэтэл уг хуулийг санаачилсан Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар нь Шилэн дансны тухай хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журамд заасан зарим мэдээллийг бүрэн ороуулаагүй байна.

Тухайлбал, Төсвийн эрх захирагчийн нэр байхгүй, шилэн дансаар гарч буй мэдээлэлтэй холбогдуулж тодруулга өгөх албан тушаалтан хэсэгт даргын нэр, утасны дугаарыг байршуулаагүй, мөн хавсралт файлд холбогдох мэдээллүүд алга байгаа юм. ЕТГ-ын шилэн данс 8 р сар

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: