Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Улаанбаатар хот Москва, Сөүл дэх төлөөлөгчийн газрын байрны түрээс болон төлөөлөгчийн цалинд сар бүр 24 сая төгрөг зарцуулдаг

Posted by budvaabyambaa on September 23, 2015

Шилэн дансны тухай хуульд зааснаар төсөвт байгууллагууд 5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ бүрээ нийтэд ил тод мэдээлж байхаар тусгасан. Хууль хэрэгжсэнээр маш олон төсвийн зарлагын мэдээллүүд ил болсоор байна. Үүний нэг нь Улаанбаатар хот ОХУ болон БНСУ-д төлөөлөгчийн газартай бөгөөд тэдгээрт сар бүр 24 сая төгрөг зарцуулдаг болох нь ил боллоо. Дор дурдсан мэдээллээс харахад, Москва дахь төлөөлөгчөөр Мөнхчулууны Мөнхцэцэг, Сөүл дэх төлөөлөгчөөр Баттөмөрийн Дулмаа нар ажилладаг ба нийслэлийн төсвөөс тэдэнд сар бүр нийтдээ 12 сая төгрөгийг шилжүүлдэг байна. Үүнд, цалин, контор, бусад зардлууд багтдаг ажээ.


Image 435 сая-аас дээшх зарлага
   5 саяас дээш зарлага 2 5 саяас дээш зарлага 3

5 саяас дээш дүнтэй зарлагын нэрсийн жагсаалт

5 саяас дээш гүйлгээний жагсаалт5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний жагсаалт

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: