Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг хэрхэн сонгох вэ?

Posted by budvaabyambaa on November 20, 2015

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчлэн найруулсан нь 2016.01.01-ний өдрөөс хэрэгжих билээ. Хэрэгжилттэй зэрэгцээд Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл тусдаа бие даан байгуулагдах юм. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь Засгийн газраас 3, ажил олгоогчоос 3, даатгуулагчаас 3 хүний төлөөлөлтэй байхаар хуульчилсан ба УИХ-ын Нийгмийн бодллогын байнгын хорооны гаргасан журмын дагуу сонгох юм.

Хууль хэрэгжиж эхлэхэд сар гаруйхны хугацаа үлдсэн байна, харин Үндэсний зөвлөлийн дүрэм, төлөөлөгчдийг сонгох журмын төсөл ийм байна.

 

EMDSZ DUREM_Page_1 EMDSZ DUREM_Page_2
EMDSZ DUREM_Page_3 EMDSZ DUREM_Page_4 EMDSZ DUREM_Page_5 EMDSZ DUREM_Page_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: