Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хөгжлийн банк, бондын зарцуулалтад хийсэн шалгалтын дүн /бүрэн эхээрээ/

Posted by budvaabyambaa on November 25, 2015

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан “АН-ынхны үхэн хатан нууцлаад байгаа зүйлс” хэмээгдсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сэтгүүлчдэд тараалаа. УИХ дахь МАН-ын бүлгээс зохион байгуулдаг “Морин цаг” уулзалтад УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан, Ч.Хүрэлбаатар, Б.Чойжилсүрэн нар оролцож шалгалтаар илэрсэн ноцтой зөрчлүүд гэх баримтуудыг ил болголоо.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар:

-УИХ-ын 2012 оны 52 дугаар тогтоолын дагуу Засгийн газар “Чингис бонд”-ыг олон улсын зах зээлд:

 • 5 жилийн хугацаатай, жилийн 4.125 хувийн хүүтэй 500.0 сая ам.долларын,
 • 10 жилийн хугацаатай, жилийн 5.125 хувийн хүүтэй 1,000.0 сая ам.долларын

бондыг тус тус арилжаалснаас бондыг арилжаалах үйл ажиллагааны зардалд гэрээний дагуу 5.4 сая ам.долларыг суутгуулж, 2012 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Монгол банкин дахь Засгийн газрын бондын харилцах дансанд 1,494.6 сая ам. долларын орлого орсон байна.

            Ажлын хэсгийн дүгнэлт: УИХ-ын 2012 оны 52 дугаар тогтоолоор Эдийн засгийн өсөлтийг хангах урт хугацааны хөгжлийн хөрөнгө оруулалт хийх, экспортыг дэмжих бодлогыг санхүүжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын үнэт цаасыг олон улсын зах зээлд арилжаалахыг зөвшөөрсөн. Засгийн газар “Чингис бонд”-ыг арилжаалснаар 2012 оны 12-р сарын 5-ны өдөр Монгол банкин дахь Засгийн газрын бондын харилцах дансанд 1494.6 сая ам.долларын орлого орсон бөгөөд Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар 28-ны өдрийн 213-р тогтоолын дагуу 2012 оны Засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн зардлын зарцуулагдаагүй үлдэгдлээс бондын зардалд 5.4 сая ам.доллар нэмж гаргасан нь Төсвийн тухай хуулийн 10.1.3-т заасан “… жилийн төсвийн төсөл, төсвийн тодотголын төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх”, түүнчлэн Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасан “анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно” гэснийг тус тусзөрчсөн байна. Энэхүү зөрчил нь Үндэсний аудитын газрын шалгалтаар илэрч, акт тавигдсан бөгөөд “Зөрчлийг арилгах тухай” 06/18 тоот албан шаардлагыг 2013 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр Сангийн сайдад хүргүүлсэн байна.
(энд дарж дэлгэрэнгүй уншина уу)

 1. Хөгжлийн банк нь Японы хөрөнгийн зах зээлд 30 тэрбум иены (290 орчим сая ам.доллар) бонд арилжаалахын тулд Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны банкинд (ОУХАБ, JBIC) “Самурай” бондын 2 хувийг буюу 5,7 тэрбум иенийг шууд (55,7 орчим сая ам.доллар) суутгуулсан байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Самурай бондын гэрээ байгуулах, баталгаа гаргахыг зөвшөөрсөн баталгааны төлбөр, бонд гаргахтай холбоотой зардалд нийт авсан зээлийн 19.2 хувьтай тэнцэх 5.7 тэрбум иень /55.7 сая ам.доллар/ суутгуулсан байна. Иймд дээрх бондыг арилжаалахад гарсан зардал, суутгагдсан хүүгийн хэмжээ, бондын гэрээ хэлцлийг зохих түвшинд хийсэн эсэх, өндөр зардалтай Самурай бонд гаргах шаардлага байсан эсэхэд тусгайлан аудит гарган дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай гэж үзлээ. 

 1. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн хэрэгжилт: Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 8.1-д “Хөгжлийн банк нь Улсын Их Хурлын баталсан Монгол Улсын хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд зориулан зээл олгох бөгөөд санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг Улсын Их Хурал жил бүрийн хаврын чуулганаар батална” гэсэн хуулийн заалтыг Хөгжлийн банк, Засгийн газар ноцтой зөрчсөн. Өөрөөр хэлбэл, Хөгжлийн банк өнөөг хүртэл санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрөө УИХ-аар батлуулаагүй байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Хөгжлийн банк 2012-2015 онуудад Улсын Их Хурлаар батлуулаагүй төсөл, хөтөлбөрүүдийг Засгийн газрын тогтоолуудыг үндэслэн санхүүжүүлсэн нь Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 8.1. дэх заалтыг ноцтой зөрчсөн байна. Түүгээр ч үл барам Хөгжлийн банкнаас олгосон зарим зээл тухайлбал, Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэрийн өргөтгөл, Яармаг дахь орон сууцны хорооллын санхүүжилтийг Засгийн газрын тогтоолгүйгээр олгосон зөрчлийг гаргасан байна.

 1. Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай /ТБОНӨХБАҮХАТ/ хуулийн хэрэгжилт: Монгол Улсын ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 3.6-д “Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй” гэж заасан нь Хөгжлийн банк өөрсдийн үйл ажиллагаанд шаардагдах техник хэрэгсэл, ширээ сандал, бичиг хэргийн зүйлийг тендер зарлахгүйгээр шууд гэрээ байгуулан худалдан авахыг зөвшөөрсөн хуулийн заалт юм. Энэхүү заалтыг Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Хөгжлийн банк мушгин гуйвуулан тус банкнаас санхүүжих төсөл, хөтөлбөрийг тендер зарлахгүйгээр шууд гэрээ байгуулан санхүүжүүлж байсан нь бондын хөрөнгийг үр ашиггүй, үрэлгэн байдлаар зарцуулах нөхцлийг бий болгосон гэж үзэж байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Засгийн газар, Хөгжлийн банк нээлттэй тендер шалгаруулалт явуулалгүйгээр төсөл, хөтөлбөрүүлийг гүйцэтгэх компаниудыг сонгож, Засгийн газрын тогтоолд нэр заасан компаниудтай шууд гэрээ байгуулан санхүүжилт олгож байгаа нь  ТБОНӨХБАҮХА-ны тухай хуулийг зөрчиж байна. Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар баталсан “Хөрөнгө оруулалтын зорилгоор гаргасан Засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам”-аар Хөгжлийн банк бондоор санхүүжих төсөл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэгчийг сонгон, санхүүжилт олгож байгаа нь хууль зөрчсөн үйлдэл гэж үзэж байна.

Чингис бондын хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ажлын худалдан авах ажиллагаанд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн дагуу худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах нь зүйтэй болохыг Нийслэлийн аудитын газрын тайланд мөн дурьдсан байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар бондын хөрөнгөөр санхүүжигдах төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг хэрхэн сонгон шалгаруулсан нь тодорхойгүй, холбогдох тендерийн материал байхгүй болохыг Сангийн яамны ажлын хэсэг шалгатын тайланд тусгасан байна.

            Иймд шууд гэрээгээр санхүүжүүлсэн бүх төсөл, хөтөлбөрийн эдийн засгийн үр ашиг, үндэслэл тооцоо, гүйцэтгэлийг нарийвчлан шалгаж мэргэжлийн эксперт,  шинжээчдээр дүгнэлт гаргуулах нь зүйтэй гэж Ажлын хэсэг үзэж байна.

 1. Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн 2012 оны 28/20 дугаар, 2014 оны 19/10 дугаар зөвлөмжүүдийн биелэлт: Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөл 2012 оны 28/20 тоот зөвлөмжөөр Засгийн газрын хүлээх эрсдэлийг багасгах, хөрөнгө оруулалтын орчныг дэмжих үүднээс нэг төсөл, хөтөлбөрт хийх санхүүжилт тухайн төслийн санхүүжилтийн 1/3-аас хэтрэхгүй байх заалт чиглэл өгсөн байна. Түүнчлэн энэ зөвлөмжөөр бондын хөрөнгийн эх үүсвэрээр төсвийн алдагдлыг нөхөх, төсвийн урсгал зардал, нийгмийн халамжийн аливаа үйлчилгээнд зарцуулахыг хориглосон билээ. Түүнчлэн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 19/10 дугаар зөвлөмжөөр Чингис бонд, Хөгжлийн банкны үнэт цаасыг эргэн төлөх хуваарь, эх үүсвэр, зарцуулалтыг тодорхой болгож, улсын төсөвт хэт ачаалал үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор 2015, 2016, 2017 оны улсын төсөвт шаардлагатай хөрөнгийг тусгах, бондын Бодлогын зөвлөлийг татан буулгах,  Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2012 оны 28/20 дугаар зөвлөмжийн 2.4-ийн заалтыг биелүүлээгүй албан тушаалтанд хариуцлага тооцох зэргийг холбогдох төрийн байгууллагуудад үүрэг, чиглэл өгсөн байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Чингис бондоос олгохоор төлөвлөсөн нийт санхүүжилтийн 50 орчим хувь буюу 1.1 их наяд төгрөгийг ойрын хугацаанд эргэн төлөгдөх баталгаагүй авто зам барих, “Гудамж төсөл”, нийслэл Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн төсөлд зарцуулсан байна. Тодруулж хэлбэл, бондын эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн хөрөнгийн 62 хувийг улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх зээлд зарцуулсан байгаа нь Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн 28/20 тоот зөвлөмжийн 2.4. заасан “… нэг төсөл, хөтөлбөрт хийх санхүүжилт тухайн төслийн санхүүжилтийн 1/3-аас хэтрэхгүй байх” гэснийг ноцтой зөрчиж, Засгийн газрын хүлээх эрсдэлийг ихэсгэж байгааг ҮАБЗ-өөс ирүүлсэн “Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тухай” 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 5/147  албан тоот бататгаж байна.

            Засгийн газар 2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 293 тоот тогтоолоор Засгийн газрын үнэт цаас худалдан авахыг Хөгжлийн банкинд зөвшөөрч, тус банк бондын хөрөнгөөс 250 орчим тэрбум төгрөгийг үнэт цаасанд байршуулсан нь Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн зөвлөмжийг дахин зөрчсөн үйлдэл болсон байна. Хөгжлийн банк арилжааны банкууд дээр байсан хүү багатай ЗГҮЦ-ыг хоёрдогч зах зээлээс худалдан авсан нь хардлага дагуулж байна. Учир нь 15 орчим хувийн хүүтэй Засгийн газрын богино болон дунд хугацаатай үнэт цаасыг худалдан авахын оронд нэг оронтой тоогоор хэмжигдэх хүүтэй үнэт цаасанд бондын эх үүсвэрийг байршуулсан нь Хөгжлийн банкны удирдлага банкны эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тал дээр туйлын хариуцлагагүй ажиллаж байгаагын нэг илрэл юм.

            Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 19/10 дугаар зөвлөмжөөр өгөгдсөн үүрэг даалгавруудын хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байна. Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн 2012 оны 28/20 дугаар, 2014 оны 19/10 дугаар зөвлөмжүүдийн биелэлтийн талаарх мэдээллийг хавсаргасан болно.

 1. Монгол Улсын Засгийн газар бондын хүү төлөх хариуцлагаас зайлхийх үүднээс 2012 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр 180 дугаар тогтоол гаргаж Төв банктай Санхүүгийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч, “Чингис” бондын менежментийг Монголбанкинд шилжүүлсэн. Монголбанк Чингис бондын 1,5 тэрбум ам.долларын хөрөнгийг Хөгжлийн банкинд шилжүүлэхдээ 269,9 сая ам.доллар, 2,021 тэрбум төгрөгийг хүлээлгэн өгсөн байна.

            Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Чингис бондын менежментийг Монгол банкинд шилжүүлснээр Хөгжлийн банк 302.6 тэрбум төгрөгийн ханшийн эрсдэл хүлээх тооцоо гарсан байна. Бондын хөрөнгөөр арилжаалсан валютын дундаж ханш 1643.1 төгрөг байсан бөгөөд ханшийн өсөлтөөс үүдэн 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар дээрх эрсдэлийг хүлээхээр байна. Иймд валютын ханшийн зөрүүгээс хүлээх их хэмжээний алдагдлын хариуцлагыг Засгийн газар, Монгол банк, Хөгжлийн банкны хэн нь хүлээхийг шалган тогтоож, тодорхой болгох шаардлагатай байна.

 1. Засгийн газрын Чингис бондын хөрөнгөөс 2015 оны 3 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар 1,877.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Үүний 422.3 тэрбум төгрөгийг цахилгаан станц, төмөр зам, төмөрлөгийн үйлдвэр барих төслүүдэд олгосон гэсэн мэдээлэлтэй байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Чингис, Самурай бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн сонголт ил тод бус, хариуцлагатай байх зарчим алдагдсан төдийгүй төслүүдийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл хангалтгүй байна. Нөгөөтэйгүүр, Чингис, Самурай бонд, Хөгжлийн банкны эх үүсвэрүүдийн хоорондын зааг ялгаа зорилго, чиглэл байхгүй болж байна. Засгийн газар, Хөгжлийн банк нь санхүүжилтийн эх үүсвэр босгохоор хөрөнгө оруулагч талдаа мэдээлж, тайлагнаж байсан эдийн засгийн салбар, бизнесийн зорилго чиглэлээ умартах, хольж хутгах зэргээр хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдаж байна. Тухайлбал, Самурай бондын эх үүсвэрийг байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой санхүүгийн зарчимд нийцсэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх нөхцөлтэй ч энэ бондын хөрөнгийг өөр зүйлд зарцуулах болсон талаар хөрөнгө оруулагчдын зүгээс анхааруулга өгөх болсон байна. Чингис бондын хувьд мега төслүүдийг барих тэдгээртэй холбоотой томоохон дэд бүтцийн төслийг санхүүжүүлэхгүй байгаатай холбоотойгоор бондын нэр хүнд унах, эрсдэл, хүү өндөрсөх шалтгаан болж зардлыг нэмэгдүүлж байна. Жишээлбэл, Хөгжлийн банк Чингис бондын хөрөнгөөс Зайрмагийн үйлдвэрийн төсөлд 1,4 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна. Ер нь Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд нь Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагуудыг хангасан эсэхэд ихээхэн эргэлзээтэй байгаа тул хуулийн хэрэгжилт, зээлийн эрсдэлийг бууруулах үүднээс Монголбанк, Үндэсний аудитын газраас нарийвчлан шалгалт оруулах шаардлагатай байна.

ХОЁР. Бондын зарцуулалтын талаар

Хөгжлийн банк нь Засгийн газрын тогтоолын дагуу мэргэжлийн шинжилгээ, судалгаагүйгээр бондын хөрөнгийг зарцуулан зээл олгож байна. Хөгжлийн банкны нийт олгосон зээлийн 60 гаруй хувь нь төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, сонгон шалгаруулалтгүйгээр олгож байгаа нь ашигтай ажиллах чадварыг сулруулж, түүний эрсдэлийг нэмэгдүүлж,  эргээд төсөвт хүндрэл учруулахаар байна.

 1. Эрдэнэс Тавантолгой ХХК-ийн эргэлтийн хөрөнгийн дутагдалыг нөхөх зорилгоор Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 121 дүгээр тогтоолоор 200,0 сая ам.долларыг зээлэх эрхийг Хөгжлийн банкны ТУЗ-д зөвшөөрсний үндсэн дээр бондын эх үүсвэрээс 200 сая ам.долларыг Эрдэнэс Тавантолгой ХХК-нд 2012 онд олгожээ. Түүнчлэн 2014 оны жилийн эцэст нэмж 50 сая ам.долларыг Хөгжлийн банкнаас дахин олгожээ. Засгийн газрын 2013 оны 319 дүгээр тогтоолоор Хөгжлийн банкны 200 сая ам.долларын зээлийг компанийн давуу эрхтэй хувьцаагаар солихыг зөвшөөрсөн байна. Тиймээс энэхүү асуудал нь зохих хуулийн хүрээнд хийгдсэн эсэхийг Үндэсний аудитын газраас дахин нарийвчлан судлан, УИХ-ын холбогдох байнгын хороонд танилцуулах шаардлагатай гэж үзэж байна.
 2. Барилгын салбарт Хөгжлийн банкнаас хоёр том төсөл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ТОСК –аар дамжуулан Буянт Ухаа I, II төсөл, “Пи Ай Эм Эм” ХХК-аар дамжуулан Шинэ яармаг хорооллыг барьж байна. ТОСК-д 84.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг 7 хувийн хүүтэй 9 жилийн хугацаатай олгосон нь 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан иргэдийг хямд үнэтэй орон сууцаар хангах зорилтын хүрээнд Буянт Ухаа I, II төслийг үндэсний бүтээн байгуулалтын 6 компаниар тухайн ажлыг гүйцэтгүүлж 1 мкв-ын үнийг дунджаар 1300.0 мянган төгрөгөөр борлуулж байгаа бол  “Пи Ай Эм Эм” ХХК нь 1 мкв-ын үнийг дунджаар 2500.0 мянган төгрөгөөр борлуулахаар төлөвлөж ашгийн төлөөх үйл ажиллагаа явуулж байна.  Тус компанид Хөгжлийн банкнаас 20 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байгаа нь Засгийн газрын 2013 оны 135 дугаар тогтоолыг зөрчиж байгаа тул төслийн үйл ажиллагааг АТГ-аар шалгуулах шаардлагатай байгааг аудитын тайланд дурджээ.
 3. Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх салбарт хамааралгүй Хөрөнгийн биржид 1.49 сая ам. долларын зээл, МИАТ ХХК-д Боинг-767 онгоц худалдан авахад 84.3 сая ам.доллар олгосон нь Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 10.1 дэх заалтыг зөрчсөн  байна. МИАТ ХХК нь эдийн засгийн тооцоо судалгаагүйгээр онгоц худалдан авсанаас болж авсан зээлийнхээ хүү, үндсэн төлбөрийг төлж чадахгүй байдалд орж 2014 онд Засгийн газраас дахин баталгаа гаргуулан Хөгжлийн банкнаас 4,1 сая ам.долларыг нэмж авжээ. Өөрөөр хэлбэл, Засгийн газрын шийдвэр нэрийн дор Хөгжлийн банк тооцоо судалгаа хийхгүйгээр төсөл, хөтөлбөрийг шууд санхүүжүүлж байснаас болж үр ашиггүй, тооцоо судалгаа муутай нэлээдгүй төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлсэн нь тодорхой харагдаж байна. 2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр байгуулсан 136 2/538 дугаартай Батлан даалтын гэрээ, 2015 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр өөрчлөлт оруулсан 14 тоот нэмэлт, өөрчлөлтийн гэрээний дагуу Сангийн яам, МИАТ /ТӨХК/-ийн өмнөөс зээлийн төлбөрийг батлан даасан
 4. Төслийн нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны зардлыг төлөвлөх, орон тоог батлах, хянах, түүнийг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа нь ЭЗХС-ын тушаалаар батлагдсан журмаар зохицуулагдаж байгаа нь бондын хөрөнгийг үрэлгэн зарцуулах нөхцлийг бүрдүүлж байна. Тухайлбал,
 • Таван толгойн цахилгаан станц төсөлд техникийн болон санхүүгийн зөвөлгөө авах арга хэмжээнд 4,3 тэрбум төгрөгийг;
 • Эгийн голын УЦС-ын байр зүйн болон газар хөдлөлийн судалгааг 4,2 тэрбум төгрөгөөр, мөн тус станцын барилгын үе шатны хяналтын техникийн зөвлөгөө авах ажлын төсвийг 12 тэрбум төгрөгөөр, хуулийн зөвлөгөөг 1,9 тэрбум төгрөгөөр, нийт төсвийг 18,1 тэрбум төгрөгөөр батлуулан, үүнээс 3,1 тэрбум төгрөгийг;
 • Дэд бүтэц-Эрчим хүч төслийн 2013 оны зөвлөх үйлчилгээ болон техникийн хяналт тавих арга хэмжээнд 717,3 сая төгрөг батлуулан, үүнээс 628,0 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна.
 • Бондын хөрөнгөөр цалинжуулж буй бүх төслийн ажилтнуудын цалин нь төрийн албан хаагчдын цалингаас даруй 4-5 дахин их байна. Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 96 тоот тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” журмыг мөрдөж ажиллаагүй 2013, 2014 онуудад цалингийн нэмэгдлийг хавтгайруулан олгожээ.
 • “Дэд бүтэц” ТХН-ээс 2013 оны 08 дугаар сараас эхлэн 2014 оны 09 дүгээр сар хүртэл, 214,9 сая төгрөг, “Дэд бүтэц-Эрчим хүч” ТХН-ээс 2015 оны 05 дугаар сарын байдлаар 269,2 сая төгрөг, нийт 484,1 сая төгрөгийг зөвхөн цалингийн нэмэгдэлд олгожээ.
 1. Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт зарлаж, ирүүлсэн саналын хамгийн бага үнийн дүнгээр шалгаруулалт хийж, гэрээ байгуулах ёстой зарим төслийн зөвлөх үйлчилгээг өрсөлдөөнгүй шууд шалгаруулсан нь зардлыг бууруулах боломжийг багасгажээ.
 • Гудамж төслийн хүрээнд баригдах авто замын ажлуудын зураг төсөл боловсруулах шатнаас зам барилгын угсралтын ажлыг бүрэн дуустал хяналт, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий “Си ти ай инженеринг интернейшнл” ХХК-тай гэрээ байгуулсан байна. МУ-ын ЗГ-ын 2010 оны 185 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилгын зураг төсөл боловсруулах, түүнд магадлал хийх, барилгын үе шатны ажилд хяналт тавих, ашиглалтанд оруулах хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм”-ийн 1.3-д заасны дагуу холбогдох төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлээгүй, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй байгууллага эрхгүйгээр захиалагчийн хяналтыг хийсэн байна.
 • “Дэд бүтэц-Эрчим хүч” төслийн нэгж 2013 онд 2 зөвлөх компани болох Ганганжир ХХК, Ричвелл инженеринг ХХК гэсэн зөвлөх компаниудтай нийт 517.0 сая төгрөгийн дүн бүхий 4 гэрээ байгуулж, 2015 оны 05 сарын байдлаар нийт 512.3 сая төгрөгийн төлбөрийг шилжүүлсэн байна. Мөн тус онд “Эрчим хүчний хөгжлийн төв”-тэй 200. 0 сая төгрөгийн эрчим хүчний барилга угсралтын ажлын явцад техникийн хяналт тавих гэрээг байгуулан 190.0 сая төгрөгийн төлбөр шилжүүлсэн байна. Гэвч эдгээр 3 компанийг зөвлөхөөр сонгон авахдаа тендер зарлаагүй бөгөөд нийт 3 сая төгрөгийн дүн бүхий ажлыг хийлгэхээр шууд гэрээ байгуулан ажиллажээ. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8.2-т “Энэ хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс дээш төсөвт өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэнэ” гэж заасныг зөрчсөн байна.
 1. Техникийн нөхцөл аваагүй, зураг төсөвгүй, ТЭЗҮ нь бэлэн болоогүй төсөл арга хэмжээг сонгон шалгаруулснаас төсөвт өртөг нэмэгдэх, хугацаандаа хэрэгжих боломжгүй болсон тохиолдлууд нэлээдгүй гарсан байна. Замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулахдаа бэлэн болсон зургийг өгч өөрсдөөр нь ажлын томсгосон төсвийг хийлгэн хяналтын төсөвтэйгээ харьцуулан сонгож, компани хийж ирүүлсэн томсгосон төсвийг ЗТЯ-ны тэргүүлэх төсөвчин цолтой мэргэжилтэн хянаж, авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн, газрын дарга баталж ирсэн нь Барилгын хуулийн 13.2 –д” гадаадын зээл, тусламж, улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх, эсхүүл газар хөдлөлтийн 6-аас дээш баллын бүсэд баригдах барилга, байгууламжийн зураг, төсөл, инженер геологийн төвөгшилтэй нөхцлийн судалгааны дүгнэлт, техник, эдийн засгийн үндэслэлд магадлал заавал хийнэ” гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.
 • Шин Жиан Шин Фа ХХК нь 2014.08.07-ны өдөр 222 тоот албан бичгээр 3.2 км хатуу хучилттай автозамыг 0 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэхээр үнийн санал ирүүлсэн боловч тус компанитай 10.0 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгүүлэхээр тооцоолжээ. Гудамж төсөл хэрэгжсэн Архангай аймагт 3.2 км автозамыг инженерийн шугам, дэд бүтцийн хамт 4.6 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэсэн бол Увс аймагт 10.0 тэрбумаар гүйцэтгэжээ. Хөгжлийн банкны Актив, пассивын удирдлагын газар, Эрсдэлийн удирдлагын газар нь “төсөвт өртөг 2014.08.18-ны 45-р тогтоолын дагуу 10.0 тэрбум төгрөг болсон” гэж дүгнэлтдээ тусгасан боловч уг тогтоолд “төсөвт өртөг, мөнгөн дүн”тусгагдаагүй байна.
 • Атар өргөөгийн уулзвараас Яармагийн гүүр 1 км авто замын барилгын ажилд 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр 440.0 сая төгрөгийн С-ГТ-Б 2013-159 тоот гэрээ байгуулсан боловч зураг төсвийг магадлалаар баталгаажуулсны дараа 12 дугаар сарын 12-ны өдөр гэрээний үнийн дүнг 1895.5 сая төгрөг болгон өөрчилж С-ГТ-Б 2013-159-1 тоот нэмэлт гэрээ байгуулсан байна.
 1. Эдийн засгийн байнгын хорооноос гарсан ажлын хэсгийн Хөгжлийн банкинд 2013 онд хийсэн шалгалтаар “Гудамж” төслийн барилгын ажил гүйцэтгэгч компаниудад тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байдлыг үзэхэд 12 компани 2013 оны 4,5 дугаар саруудад тусгай зөвшөөрөл авсан ба “Пабликроуд” ХХК “Ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгууллагдсаны дараа тусгай зөвшөөрлөө авсан байна. Өөрөөр хэлбэл, гудамж төслийн сонгон шалгаруулалт ил тод бус, шударга явагдаагүй болохыг харуулж байна. “Гудамж” төслийн хүрээнд баригдах замын барилгын ажлуудын төсөв, төлөвлөгөөг төслийн удирдах хорооны 81 тоот тогтоолоор баталж, замын барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. Магадлал хийгээгүй зураг төсвөөр авто замын барилгын ажлын гэрээ байгуулж эхлүүлсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 4 дэх заалт Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана, Барилгын тухай хуулийн 12.1-нд заасан барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материал үйлдвэрлэх, зураг төсөл зохиогч, хөрөнгө оруулагчаас чанарын хяналт тавих, худалдан борлуулахтай холбогдсон ажиллагааг гэрээгүйгээр гүйцэтгэхийг хориглоно мөн 13.5 дэх заалт Энэ хуулийн 13.2, 13.3-т заасан зураг төсөлд магадлал хийлгээгүй тохиолдолд барилгын ажил эхлэхийг хориглоно, 16.2-д заасан Барилгын ажлыг зураг төсөлгүйгээр гүйцэтгэхийг хориглоно гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна.
 1. Засгийн газрын 118 дугаар тогтоолоор “Дэд бүтэц” төсөл нийт 14 төрлийн инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлыг гүйцэтгэхээр тусгагдсаны 2 ажил нь төсөл хэрэгжихээс өмнө гүйцэтгэсэн ажил байгаа ба эдгээр ажил нь төсөвт өртгийн ихээхэн зөрүүтэй, хугацаандаа ашиглалтанд ороогүй байна. Үүнд:
 • Яармагийн гүүр орчмын орон сууцны хорооллын бохир ус, дулаан, цахилгаан шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн ажлыг Пума ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр 2012 онд хийж гүйцэтгэснийг ТӨХ-ны 2013 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 541 дүгээр тогтоолоор 8,867.4 сая төгрөгийн дулааны магистраль шугам, гүүрэн байгууламж, тулгуур баганыг “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд, НИТХ-ын 2013 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор 3,802.0 сая төгрөгийн 2.3 км урттай бохир усны шугам сүлжээг нийслэлийн өмчид бүртгэсэн байна. “Пума” ХХК-ийн орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын төсөвт өртгийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хянахад гадна дулааны шугам, дүүжин гүүр, цахилгаан, бохирын шугамын төсвүүд нь ажлын зургаас зөрүүтэй, ажлын тоо хэмжээ зөрсөн, ажил орхигдуулсан, материалын зардал, машин механизмын зардлыг хэт өндөр тооцсон зэрэг дутагдалууд илэрсэн байна.
 1. Засгийн газрын 118 дугаар тогтоолд 2014 оны 263 дугаар тогтоолоор орсон өөрчлөлтөөр “Дэд бүтэц” төслийн гүйцэтгэх инженерийн дэд бүтцийн 2 ажилд нэмэлт өөрчлөлт орж төсөвт өртөг нь 906,8 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Тухайлбал, Баянголын амны орон сууцны хорооллын 10 ш ус, дулаан дамжуулах төсвийн барилга угсралтын ажил гэж заасныг гадна дулаан, цэвэр ус, цахилгаан хамгамжийн зураг төслийн ажлыг нэмж хийхээр  818,0 сая төгрөг нэмж төсөвлөсөн байна. Энэ нь төсвийн жишиг үнэлгээнээс 52,5 хувиар өссөн, бодитой бус үнэлгээ болсон байна.
 1. Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 82 дугаар тогтоолоор ЗГҮЦ-ыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс “Шинэ төмөр зам” төслийг санхүүжүүлэх 200.0 сая ам.доллартай тэнцэх хөрөнгийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан авах “Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр төсөл санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” Г03/95/3-ТЗ-ХО 2013.16 тоот гэрээг 2013 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан бөгөөд 2014 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар Чингис бондын хөрөнгөөс 189.6 сая ам.долларын гүйцэтгэлээр 196.2 сая ам.долларын санхүүжилтыг тус төсөлд олгоод байна. Хөгжлийн банкны өөрийн Евро бондоос 50.0 сая ам.долларын санхүүжилт “Шинэ төмөр зам” төсөлд олгох болсноос 2014 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт 25.0 сая ам.долларын гүйцэтгэлд 19.7 сая ам.долларыг олгосон талаар аудитын тайланд бичсэн байна. Түүнчлэн Ухаахудаг-Гашуун сухайт төмөр зам төслийн төмөр замын суурь бүтэц барих гэрээний дагуу гүйцэтгэлээр Самсунг Си энд Ти компанид 7 сая ам.долларын төлбөрийг олгоод байна. Төмөр замын дээрх төслүүд дээр бондын хөрөнгийг зориулалтын дагуу бодитой зарцуулаагүй гэсэн асуудал олон нийтээс байнга гарч байгаатай холбогдуулан Хөгжлийн банкны зээл зориулалтын дагуу зарцуулагдсан эсэхийг хараат бус аудитороор шалгуулах шаардлагатай гэж үзэж байна.
 1. Хөгжлийн банкнаас олгогдож буй зээлүүд Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд бүртгэгдэхгүй байгаа нь банкны системийн зээлийн мэдээллийн нэгдсэн бодлогыг алдагдуулах, зээлийг зориулалт бусаар ашиглах, бондын хөрөнгийг мөнгө хүүлэх хэрэгсэл болгох, цаашлаад банкны системийн зээлийн чанарт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байдлыг бий болгож байна.

            ГУРАВ. Хөгжлийн банкны удирдлага, бүтэц, дотоод үйл ажиллагаа, зардлын талаар:

Хөгжлийн банкны өнөөгийн удирдлагын баг нь мэргэжлийн бус, банкны мэдлэг туршлага  багатай болох нь тэдний үйл ажиллагаанаас тодхон харагдаж байна.  Зээлийн хороо нь бараг ажилладаггүй, яамны захиргаадлын зээлийн хүсэлт, шийдвэрийг зээлийн эрсдэлийн тооцоолол, судалгаа шинжилгээгүйгээр, төсвөөс эргэн төлөгдөнө гэсэн байдлаар автоматаар дамжуулан баталж байгаа нь дунд хугацаандаа буюу 2-3 жилийн дараа улсын төсвийг ихээхэн хүндрэлд оруулах, өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын өмнө нэр хүндээ алдсан байдал руу түлхсэн үйл ажиллагаа болж байна. Тухайлбал,

 1. Хөгжлийн банкны ТУЗ хуулийн хүрээнд зохих түвшинд ажиллаж чадахгүй байна. Тухайлбал, Хөгжлийн банкны хуульд зааснаар ТУЗ сард 1-ээс доошгүй удаа хуралдана гэснийг ханган ажиллаж чадаагүй төдийгүй хуулиар хүлээсэн банкны үйл ажиллагааны стратеги, бодлого, зарчим, журам заавруудыг цаг хугацаанд баталж хариуцлагатай хуулийн хүрээнд ажиллаагүй байна.
 2. Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 18.1.4-т заасны дагуу “Хөгжлийн банкны бизнес төлөвлөгөөг батлахдаа Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны саналыг авах” гэснийг ТУЗ ханган ажиллагаагүй байна.
 3. Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 20.1-д Хөгжлийн банкыг үндсэн 4 нэгжтэй байхаар баталсан байхад бүтэц орон тоо, зардлыг нэмэгдүүлэн тус банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ) 2014 оны 13 дугаар тогтоолоор Хөрөнгө оруулалтын газрыг нэмж байгуулсан нь дээрх хуулийн заалтыг ноцтой зөрчсөн байна. ТУЗ-ийн энэхүү шийдвэр нь мөн хуулийн 22.1-д заасан “Хөгжлийн банкинд бүтцийн өөрчлөлт хийх, өөрчлөн байгуулах” Засгийн газрын бүрэн эрхийг зөрчсөн байна. Хууль зөрчсөн шийдвэрийн улмаас орон тоо 62-оос 112 болж огцом нэмэгдсэн байна.
 4. Хөгжлийн банк УИХ-ын 52 дугаар тогтоол, ҮАБЗ, Хөгжлийн банкны тухай хуулийн олон зүйл заалтыг зөрчиж бондын эх үүсвэрээс 1 тэрбум төгрөгийг арилжааны банкуудаар дамжуулан өөрийн ажиллагсдад хөнгөлттэй хэлбэрээр зээл олгосон байна.
 5. Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх удирдлагын багийг Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 19.2-т заасны дагуу олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалтын дагуу сонгоогүй шууд томилсон төдийгүй мөн хуулийн 1 дэх заалтыг зөрчин гүйцэтгэх удирдлагад тавигдсан дийлэнх хүмүүс нь банк, санхүү, эдийн засгийн дээд боловсролтой, санхүүгийн салбарт 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан, мэргэжлийн дадлага туршлагатай байх гэсэн шаардлагыг хангаагүй байна.
 6. Хөгжлийн банкны төсвийг хэт үрэлгэнээр баталж, зарцуулж байна. Тухайлбал,
 • Гүйцэтгэх удирдлага 6-10 сая төгрөгийн цалинтай, дээрээс нь улирал тутам цалингийн 100 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр урамшуулал авдаг.
 • Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал нь гадаад томилолтыг хэт үрэлгэн зарцуулж ирсэн байна. Жишээлбэл, 2014 онд Санкт Петербург хотод нэг хоногийн зочид буудлын зардалд 2150 ам.доллар, онгоцны тийзэнд бизнес ангиллаар 9 сая төгрөг зарцуулсан байна.
 • Баяр ёслолын арга хэмжээнд 2014 оны 12 дугаар сард 90 сая төгрөг зарцуулсан.
 • Зууны мэдээний хэвлэлийн танхим цагийн 150 мянган төгрөг байдаг газар 1 удаа хэвлэлийн хурал зохион байгуулахдаа Хөгжлийн банк 9,6 сая төгрөг зарцуулсан гэх мэт олон баримт байна.
 1. Аудитын явцад зээлийн материалыг судалж үзэхэд 2013 оноос хойш батлагдсан зээлийн материалд Зээлийн хорооны хурлын протокол байхгүй байсан ба 2012 онд батлагдсан Зээлийн үйл ажиллагааны журмаар Зээлийн хорооны хурлыг протоколоор батлуулдаг байсан бол 2013 онд шинэчлэн батлагдсан журмаар дээрх заалтыг хүчингүй болгож зөвхөн батлах хуудас бичдэг болсон байна. Энэ нь Зээлийн хорооны шийдвэр үнэн зөв, шударга, ашиг сонирхлын зөрчил бий эсэхийг тодорхойлох боломжгүй болгосон байна. Өөрөөр хэлбэл, бондын хөрөнгийг дур зоргоор зарцуулах боломжийг бүрдүүлж авсан байна.
 2. Хөгжлийн банкны бондын чөлөөт эх үүсвэр болох 1.3 их наяд төгрөгийг  арилжааны банкуудад харилцах, хадгаламж хэлбэрээр байршуулсан байна. Хөгжлийн банкны Монголбанк болон арилжааны банкин дахь харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл 1381.1 тэрбум төгрөг байгаа бөгөөд үүнээс Чингис бондын зарцуулаагүй үлдэгдэлийг дараах арилжааны банкуудад байршуулсан байна:
Банкууд Ж/дундаж хүү Төгрөгийн хадгаламж
/төгрөгөөр/
Ам.долларын хадгаламж
/ам.доллар/
Нийт хадгаламж /төгрөгөөр/
Худалдаа Хөгжлийн банк 10.96% 315,532,305,141.29 315,532,305,141.29
Төрийн банк 13.30% 133,962,343,516.04 133,962,343,516.04
Хаан банк 14.48% 97,081,023,542.27 97,081,023,542.27
Капитрон банк 14.33% 7,422,106,560.22 7,422,106,560.22
Чингис хаан банк 14.31% 6,679,895,904.20 6,679,895,904.20
ҮХОБанк 14.91% 6,526,629,403.73 6,526,629,403.73
Голомт банк 6.70% 1,629,294.13 3,072,197,006.55
Капитал банк 6.80% 309,565.88 583,717,431.24
Нийт хадгаламж 733,029,008,836.14 3,454,103.55 739,542,066,490.02

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн экспортын  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,  Монгол улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хөгжлийн банк нь ҮХААЯ болон Голомт банктай хамтран салбарын дамжуулан санхүүжилтийн гэрээг байгуулж,  269.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Голомт банкинд олгосон боловч  бондын хөрөнгөөр санхүүжиж буй Үйлдвэр, хөдөө ай ахуйн яамны төслүүдийн үйл ажиллагааг зогсоожээ. Үүнээс үүдэн бондын хөрөнгө зориулалтын дагуу ашиглагдахгүй арилжааны банкинд үр ашиггүй, сул байрших нөхцөл бололцоог бий болгосон байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Дээрх бүх зөрчил, дутагдлууд нь Үндэсний аудитын газраас 2014, 2015 онуудад Хөгжлийн банкинд хийсэн шалгалтаар илэрсэн билээ. Хөгжлийн банкны активийн удирдлага хангалтгүй байгаагаас бондын ашиглагдаагүй эх үүсвэрийг ямар байгууллагад ямар шалгуур, нөхцөлөөр байршуулах асуудлуудыг журамлаагүй, зохицуулалт хангалтгүй байсан нь шударга бус өрсөлдөөнийг дэмжсэн нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байна. Бондын чөлөөт эх үүсвэрийг цөөн хэдэн банкинд хэт давуу байдлаар байршуулсан байна. Тухайлбал, төгрөгийн хадгаламжийн 66 хувийг Худалдаа хөгжлийн банк, ам.доллар, еврогийн хадгаламжийн 91 хувийг Голомт банкинд, иенийн хадгаламжийг 100 хувь Капитал банкинд байршуулсан байна.  Өөрөөр хэлбэл, хадгаламжийн дийлэнх хувийг ХХБ, УБ, Голомт гэсэн 3 банкинд байршуулсан нь шударга бус өрсөлдөөнийг дэмжсэн үйл ажиллагаа болсон байна. Нөгөөтэйгүүр, ХХБ, УБ хотын банкинд байршуулсан төгрөгийн хадгаламжийн хүү бусад банкуудад байршуулсан хүүнээс даруй 2,5-3,0 пунктээр бага байсан байна.

ДӨРӨВ. Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр томъёоллын талаар 

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт болох “Төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын нэмэлт”-д тусгагдсан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа, төслийн нэр, төсөвт өртөг, 2015 онд олгох санхүүжилтийн дүн бодит байдлаас зөрүүтэй байна. Тухайлбал:

 1. “Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга 60 км” төсөл, арга хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2007-2012 оны хооронд нийтдээ 11,681.7 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. Гэтэл ЗТЯ-аас МУХБ-нд ирүүлсэн бичигт өмнө нь төсвөөс 4,659.8 сая төгрөг авсан гэсэн нь зөвхөн 2012 онд авсан санхүүжилтийн дүнг дурьдсан байна. 2014 оны 10-р сард Хөгжлийн банкнаас материалын гүйцэтгэлээр 2.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан бөгөөд 2015 оны төсвийн тухай хуульд төсөвт өртгийг 12.8 тэрбум төгрөгөөр, 2015 онд олгох санхүүжилтийн дүнг 9.9 тэрбум төгрөгөөр тусгасан байна. Хэрэв өмнө нь төсвөөс 11.7 тэрбум төгрөг авсныг тооцвол 60 км хатуу хучилттай замыг 24.5 тэрбум төгрөгөөр барих тооцоо гарч байна. “Жиансу жунжиан жиашин” ХХК-тай одоо байгуулаад байгаа 12.8 тэрбум төгрөгийн гэрээ хир үндэслэлтэй болохыг шалгах шаардлагатай байна.
 2. “Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам 100 км” төсөлд 13,906.3 сая төгрөгийг 2013 онд олгосон байхад тухайн төслийн хэрэгжих хугацааг 2014-2015 гэсэн байна. Мөн төслийн замын гүйцэтгэл 38 орчим хувьтай байхад Хөгжлийн банк тухайн газарт дахин шинээр зам тавих ойлголтыг Засгийн газарт төрүүлж тогтоол батлуулан нэмж 43,6 тэрбум төгрөгийг Монроуд ХХК-нд шилжүүлж өгснийг АТГ илрүүлэн, шалгаж байгаагаа олон нийтэд мэдээлсэн болно.
 1. “Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам хяналт 20 км” гэсэн төсөл, арга хэмжээн дэхь замын хүчин чадал нь 25 км байх ёстой байтал хуулийн хавсралтад 20 км гэсэн байна.

Ажлын хэсгийн дүгнэлт: Төсөл, арга хэмжээний нэр, хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөвт өртөг, тухайн онд санхүүжүүлэх хэмжээ, хүчин чадал зэрэг нь 2015 оны төсвийн тухай хууль болон төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн  хавсралтад тусгагдсан нэр, томьёоноос зөрүүтэй байна. Тухайн төсөл, арга хэмжээ нь өмнөх онуудад улсын төсвөөс санхүүжиж байсан бол тухайн төсөл, арга хэмжээнд олгосон нийт санхүүжилтийн дүнг гаргаж төслийн талаар цогц мэдээлэлтэй болох шаардлагатай байна.

Санал

            Бондын зарцуулалтыг судлан үзэхэд Улсын Их Хурлын 2012 оны 52 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн 2012 оны 28/20 тоот зөвлөмж, Хөгжлийн банкны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль гэм мэт Монгол Улсын олон хууль тогтоомж, журамыг зөрчсөн байна. Иймд Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, ҮАБЗ-ийн зөвлөмжийн биелэлт, хэрэгжилтийг хангах, бондын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, хариуцлагыг сайжруулах үүднээс Ажлын хэсгээс дараах арга хэмжээ авахыг санал болгож байна. Үүнд:

Хууль хяналтын байгууллагад /:

 1. Чингис бондыг арилжаалах үйл ажиллагааны зардалд 4 сая ам.доллар буюу7483.5 сая төгрөгийг Засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн зардлын зарцуулагдаагүй үлдэгдлээс суутгагдан орж ирсэн зардлыг Сангийн яам давхар гаргасныг хуулийн байгууллагаар шалгуулах;
 2. Хөгжлийн банкны чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг арилжааны бусад банкуудад байршуулсан хадгаламжийн хүүнээс 5-3.0 пунктээр доогуур, арилжааны банкуудад байршуулсан хадгамжийн хүүгийн зөрүү 4 хүртэл хувийн ялгаатай байгаа асуудлыг АТГ-аар шалгуулах;
 3. Чингис бондын болон Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “Шинэ төмөр зам”, МИАТ ХХК-ийн худалдан авсан Боинг-767 онгоцны санхүүжилт, “Гудамж”, “Аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох”, “Ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх”, “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх”, “Өвлийн хүлэмж барих”, “Ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих”, “Оёмол бүтээгдэхүүний салбарыг хөгжүүлэх” зэрэг төсөл, хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт, явц байдал, зээл зориулалтын дагуу зарцуулагдсан эсэх, зардал үр ашгийн тооцоог хийсэн эсэх, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар цаашид Монголбанк, хараат бус хөндлөнгийн аудит, мэргэжлийн шинжээчдээр дүгнэлт гаргуулах;

Монгол Улсын Засгийн газарт:

 1. Хөгжлийн банкнаас олгосон зээлийн ерөнхий дүн болон Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дүгнэлтээс харахад 1.1 их наяд төгрөг буюу бондын эх үүсвэрээс олгохоор төлөвлөсөн нийт санхүүжилтийн 50.0 орчим хувийг ойрын хугацаанд эргэн төлөгдөх баталгаагүй авто зам, “Гудамж” төсөл, Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн төслүүдэд зарцуулж байгаа нь улсын төсөвт дарамт учруулахаар байна. Цаашид улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх зээлийн эзлэх хувь нэмэгдэхээр төлөвтэй байгаа тул бондын эх үүсвэрийг бизнесийн буюу өөрийн орлогоор эргэн төлөгдөх, экспортын буюу дэлхийн зах зээлд чиглэсэн цөөн, томоохон, ажлын байр олноор үүсгэх төслүүдэд ашиглах, тооноос чанарт шилжин ажиллах талаар Хөгжлийн банк  анхаарч ажиллах,
 2. Хөгжлийн банкны тухай хуулиар тодорхойлсон УИХ-ын бүрэн эрхийг ханган ажиллах;
 3. Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээг сонгохдоо ҮАБЗ-ийн 28/20 дугаар зөвлөмжийн 2.2 дугаар заалт, Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 10 дугаар  зүйлд заасан шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллах;
 4. Хөгжлийн банкны тухай хуулийн холбогдох заалтууд нь Төсвийн тухай хууль, ТБОНӨХБАҮХАТ хууль болон бусад хуулиудтай зөрчилдөж байгааг судалж, тэдгээрийн хоорондын зөрчлийг арилгах;
 5. Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг Монголбанк болон бусад холбогдох байгууллагуудын үйл ажиллагаатай уялдуулан зохицуулж, хэрэгжүүлэх;
 6. Хөгжлийн банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг мэргэжлийн, чадварлаг хүмүүсээр бүрдүүлж, хариуцлага алдсан албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох.

Монгол Улсын Хөгжлийн банкид:

 1. Банкны чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг шударга өрсөлдөөний зарчим дээр үндэслэн үр ашигтай байдлаар арилжааны банкуудад байршуулах арга хэмжээг авах;
 2. Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хуулийн дагуу үр нөлөөтэй зохион байгуулж, түүнийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллах;
 3. Банкны зээлийн үйл ажиллагааг УИХ-аас баталсан бодлого шийдвэр, Засгийн газрын үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжүүлэх;
 4. Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх удирдлагыг хуульд нийцүүлэн мэргэжлийн багаар бүрдүүлж, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, банкны дотоод дүрэм, журамыг зөрчсөн дүрэм албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох саналыг гаргасан байна.

Эх сурвалж: http://www.politik.mn 

2015.11.25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: