Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Татаас тараадаг яам буюу Эрчим хүчний яамны 2015 оны шилэн данс

Posted by budvaabyambaa on January 25, 2016

Төрийн захиргааны төв байгууллагууд юу хийдэг нь нэрнээсээ шууд харагддаг боловч тодорхой үйл ажиллагаа, зарим онцлог нь шилэн дансаар гарч ирдэг. Жишээлэхэд, Гадаад хэргийн яам гэхэд “гадаад явдаг” ажил ихтэй байх нь мэдээж, харин яг хэн хэн нь хаагуур ямар юмаа хийгээд яваад байгааг данснаас мэдэх боломжтой. Тэгвэл Монгол Улсын эрчим хүчний салбар аргагүй “дотац”-аар зардлаа нөхөж байгааг Эрчим хүчний яамны шилэн данс нь илтгэлээ. Тус яамны 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээнд 10 саяас дээш тэрбум давсан төгрөгийн татаас зонхилжээ. 2015 оны  туршид эрчим хүчний алдагдлын татаас гэсэн утгаар хийсэн гүйлгээг дор жагсаалаа. Эхлээд Сангийн яамнаас татаас-д зориулж шилжүүлсэн мөнгийг яам орлого болгож авдаг, тэгээд алдагдалтай байгууллагууд руу зарлагаддаг. Эдгээр “татаас”, “алдагдлын татаас” гэсэн утгатай гүйлгээнүүдийг нэгтгэж үзвэл барагцаагаар 16 тэрбум төгрөгт хүрч байна.

Огноо Харилцсан байгууллага Дүн Гүйлгээний утга
2015-11-23 ББЭХС ТӨХК 1,200,000,000.0 татаас 11-р сар
2015-03-03 ББЭХС ТӨХК 1,000,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-25 ББЭХС ТӨХК 1,000,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-03-25 Завхан аймгийн ЭХҮ /НИК ХХК-д/ 870,900,000.0 Дизель станцын алдагдын татаас 2,3-р сар
2015-08-20 ББЭХС ТӨХК 800,000,000.0 татаас
2015-06-02 Баруун бүсийн ЭХС ТӨХК 600,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-06-10 ББЭХС ТӨХК 600,000,000.0 татаас 5-р сар
2015-10-15 ББЭХС ТӨХК 600,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-03-25 Дорнод бүсийн ЭХС ТӨХК 500,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-04-27 Дорнод бүсийн ЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 3-р сар
2015-06-08 Дорнод бүсийн ЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-07-07 ББЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 6 сар
2015-07-09 ДБЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 5 сар
2015-03-25 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ /Монсуль ХХК-д/ 432,200,000.0 дизель станцын алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-03 Багануурын дулааны станц ТӨХК 400,000,000.0 алдагдлын татаас 1,2-р сар
2015-07-07 Даланзадгадын дулааны станц 400,000,000.0 алдагдлын татаас 5,6 сар
2015-04-20 Сэлэнгэ ОНӨААТҮГ 300,000,000.0 алдагдлын татаас
2015-07-07 Багануурын дулааны станц 300,000,000.0 алдагдлын татаас 5-р сар
2015-11-17 ББЭХС ТӨХК 300,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-11-25 Мон-суль ХХК 255,700,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХС-ийн татаас
2015-06-02 Налайхын дулааны станц ТӨХК 250,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-08-31 АУЭХС ТӨХК 250,000,000.0 татаас
2015-12-11 АУЭХС ТӨХК 250,000,000.0 алдагдлын татаас 11-р сар
2015-04-27 Монсуль ХХК 233,400,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн татаас
2015-04-16 Багануурын дулааны станц ТАХК 200,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-04-27 Дулаан Шарынгол ТӨХК 200,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-05-27 Багануурын дулааны станц ТӨХК 200,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-06-10 Дулаан Шарын гол ХХК 200,000,000.0 татаас 5-р сар
2015-07-07 Налайхын дулааны станц 200,000,000.0 алдагдлын татаас 5,6 сар
2015-07-31 Сэлэнгэ энерго ОНӨААТҮГ 200,000,000.0 татаас
2015-08-20 ДзДЦС 200,000,000.0 татаас
2015-10-15 ДзДЦС ТӨХК 200,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-10-15 ДБЭХС ТӨХК 200,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-11-25 Даланзадгадын дулааны станц ТӨХК 200,000,000.0 татаас 10- р сар
2015-08-20 Налайхын ДС 150,000,000.0 татаас
2015-10-15 Налайхын дулааны станц ТӨХК 150,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-10-28 ДзДЦС ТӨХК 150,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-10-30 АУЭХС ТӨХК 150,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-11-25 Налайхын дулааны станц ТӨХК 150,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-12-11 Даланзадгадын дулааны станц ТӨХК 150,000,000.0 алдагдлын татаас 11-р сар
2015-11-25 Налайхын дулааны станц ТӨХК 130,000,000.0 татаас 10- р сар
2015-06-08 НИК ХХК 120,200,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн дизель түлшний үнэ
2015-12-11 НИК ХХК 114,800,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн татаас
2015-03-03 Налайхын дулааны станц ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-09 Даланзадгадын ДЦС ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-25 Налайхын дулааны станц ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-03-25 Даланзадгадын ДЦС ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-06-02 ДзДЦС ТӨХК 100,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-07-07 Дулаан Шарын гол ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 5-р сар
2015-11-25 АУЭХС ТӨХК 100,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-06-08 Монсуль ХХК 74,900,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн түлшний үнэ
2015-08-20 Мон-суль ХХК 53,300,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ-ийн татаас
2015-04-16 НИК ХХк 52,600,000.0 Говь-Алтай аймгийн сумдын татаас
2015-08-20 НИК ХХК 31,300,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн татаас
2015-11-23 НИК ХХК 31,300,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн татаас
2015-04-27 НИК ХХК 16,800,000.0 Говь-Алтай аймгийн сумдын дизелийн татаас
2015-11-17 Мон-Суль ХХК 10,800,000.0 Говь-Алтай аймгийн сумдын дизелийн түлшний үнэ

Эрчим хүчний яамны шилэн данснаас анхаарал татсан өөр нэг зүйл бол ирэх зун Улаанбаатарт болох АСЕМ-ын чуулга уулзалтаар хаягласан зардлууд юм. Энэхүү олон улсын арга хэмжээний бэлтгэл ажлын ямар хэсэг Эрчим хүчний яаманд хамаатай юм бол? Хэрвээ Шилэн дансны хуулийн дагуу зарцуулалт тус бүрт албан ёсны шийдвэрийг хавсаргасан бол чухам юунд зарцуулсныг мэдэж авах байлаа. Даанч тэгээгүй учраас ойлгомжгүй хоцорлоо.

Огноо Харилцсан байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2015-05-26 Эдмакс ХХК 9,000,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардалд
2015-05-25 Их Эффект ХХК 9,380,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардалд
2015-05-25 Жи энтертэйнмент ХХК 17,600,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардалд
2015-08-27 Жи энтертэйнмэнт ХХК 7,500,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардлын үлдэгдэл

Дараачийн хэсэг зардлыг ажиглахад Эрчим хүчний яаманд гэнэтийн халаа сэлгээ явагдсан байна. Сайд нь солигдоогүй ч бүтцийн өөрчлөлт нэрээр юм юм болсон хэрэг. Дэд сайдыг туслах, жолоочтой нь халснаараа төсөв хэмнэсэн ч юм шиг, тэгснээ баахан тэтгэмж олгосныг тооцоход хэмнээгүй ч юм шиг…

Огноо Харилцсан байгууллага Дүн Гүйлгээний утга
2016-01-24 Төрийн банк 16,698,780.0 бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас чөлөөлөгдсөн хүмүүст тэтгэмж
2015-11-30 Төрийн банк 10,420,392.0 ТНБД-н 269 тоот тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдсөн хүмүүст 1 удаагийн тэтгэлэг, 3 хүн /дэд сайд, дэд сайдын туслах, жолооч/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: