Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

         2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 ТНБД 2017.01.23 ТНБД-ын тушаал 21 Хөрөнгө зарцуулах 21.pdf Эрүүл  мэндийн байдлыг харгалзан яамны ахлах мэргэжилтэн Н.Чулуунбаатарт сарын хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, мэргэжилтэн Т.Мягмарсүрэнд албан үүргийг түр хариуцуулж цалингийн 40% нэмэгдэл олгох тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 2-Р САР
1 ТНБД 2017.02.24 ТНБД-ын тушаал 56 Хөрөнгө зарцуулах 56.pdf Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөх Д.Готовыг БНАЛАУ-д  зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 3-Р САР
Холбогдох гүйлгээ гараагүй
         2017 ОНЫ 4-Р САР
1 ТНБД 2017.04.11 109 шатлал ахиулах 109.pdf Яамны албан хаагчдын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүн зэргийг үндэслэн албан тушаалын цалингийн сүлжээний шатлалыг нэмэгдүүлж, хавсралтаар баталсан т.н.б.д-ын тушаал. Хавсралттай.
2 ТНБД 2017.04.18 117 Хөрөнгө зарцуулах 117.pdf БНХАУ-ын Бугат хотод болох “Монголын өдрүүд-2017” арга хэмжээнд хэлтсийн дарга Х.Оргил-Эрдэнийг зохион байгуулагч талын зардлаар ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал
3 ТНБД 2017.04.24 122 Хөрөнгө зарцуулах 122.pdf Ахлах мэргэжилтэн Д.Жавхланд 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 5-Р САР
1 ТНБД 2017.05.05 128 Хөрөнгө зарцуулах 128.pdf Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан Ц.Одгэрэлд 500,000 төгрөгийн дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал олгох тухай т.н.б.д-ын тушаал
2 ТНБД 2017.05.25 153 Хөрөнгө зарцуулах 153.pdf Мэргэжилтэн Ч.Мөнхтуяад 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай тушаал.
3 ТНБД 2017.05.26 156 Хөрөнгө зарцуулах 156.pdf Эстони Улс, Норвегид газрын дарга Р.Мэргэнийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 6-Р САР
1 ТНБД 2017.06.05 167 Хөрөнгө зарцуулах 167.pdf 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай тушаал.
2 ТНБД 2017.06.22 190 Хөрөнгө зарцуулах 190.pdf БНСУ-ын Сөүл хотод сургалтад оролцох мэргэжилтэнүүдийг зохион байгуулагч талын зардлаар томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
3 ТНБД 2017.06.23 195 Хөрөнгө зарцуулах 195.pdf 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай тушаал.
         2017 ОНЫ 7-Р САР
1 ТНБД 2017.07.16 216 Хөрөнгө зарцуулах 216.pdf Сингапурт ахлах мэрэгжилтэн Б.Нямдоржийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
2 ТНБД 2017.07.16 217 Хөрөнгө зарцуулах 217.pdf БНХАУ-д сургалтанд Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэнүүдийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 8-Р САР
1 ТНБД 2017.08.24 273 Хөрөнгө зарцуулах 273.pdf Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын Душанбе хотод сургалтад ахлах мэрэгжилтэн М.Угтахбаяр, Б.Оюундэлгэр нарыг  зохион байгуулагч талын зардлаар томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
2 ТНБД 2017.08.30 275 Хөрөнгө зарцуулах 275.pdf Тайландын Бангкокт болох уулзалтад мэргэжилтэн Б.Энх-Өлзийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 9-Р САР
Холбогдох гүйлгээ гараагүй

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: