Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийд-вэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
2017 ОНЫ 1-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-01-13 10 Хөрөнгө зарцуулах 10.pdf ИНЕГ-ын дэд дарга Б.Алтанцомыг Тайландад томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, гарах зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 2-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-02-24 44 Хөрөнгө зарцуулах 44.pdf БНСУ-д ажиллах Далайн захиргааны дарга С.Түвшинтөрийг Сөүлд томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг далайн захиргаанаас гаргахыг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 3-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-03-03 45 Хөрөнгө зарцуулах 45.pdf ИНЕГ-ын дарга С.Бямбасүрэнг Испани улсад томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, гарах зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 4-Р САР

1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-04-04 66 Хөрөнгө зарцуулах 66.pdf ИНЕГ-ын дэд дарга С.Манлайг БНХАУ-ын Бээжин хотод томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-04-04 67 Хөрөнгө зарцуулах 67.pdf Далайн захиргааны дарга С.Түвшинтөрийн БНХАУ-д томилолтоор ажиллах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийн зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 5-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-05-19 106 Хөрөнгө зарцуулах s-106.pdf ИНЕГ-ын тэргүүн дэд Б.Алтанцомын ОХУ-д томилолтоор ажиллах удирдамжийг баталсан, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-05-26 114 Хөрөнгө зарцуулах s-114.pdf Зам тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөх Х.Наранхүүг ОХУ-д томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 6-Р САР

1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-06-27 130 Хөрөнгө зарцуулах s-130.pdf ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнг БНСУ-д ОХУ-д томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-06-30 135 Хөрөнгө зарцуулах s-135.pdf ИНЕГ-ын тэргүүн дэд Б.Алтанцомыг Тайландад томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй..
2017 ОНЫ 7-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-07-06 139 Хөрөнгө зарцуулах 7Sar.pdf “Автотээврийн тэргүүний ажилтан” “Онц тээвэрчин” хүндэт тэмдэг, яамны жуух бичгээр шагнаж, дагалдах мөнгөн шагналын зардлыг өөрийн хөрөнгөөс гаргахыг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захиралд зөвшөөрөх тухай сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 8-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-08-02 150 Хөрөнгө зарцуулах 8Sar.pdf  “Онц тээвэрчин”, “Хүндэт төмөр замчин”, “Тэргүүний замчин”, “Иргэний агаарын тээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг, яамны жуух бичгээр шагнаж, дагалдах мөнгөн шагналын зардлыг өөрийн хөрөнгөөс гаргахыг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захиралд зөвшөөрөх тухай сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 9-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: