Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

                              2017 ОНЫ 1-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-01-11 205,217,500 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-01-11 23,600,000 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-01-23 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал Байр ашиглалтын гэрээ.pdf
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-01-13 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 10,000,000 ТХ-Н ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЇНЭ АТЇТЄВ-С
                              2017 ОНЫ 2-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-07 242,523,200 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-07 23,600,000 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-09 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 17,500,000 ТХГэрчилгээ хэвлэх
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-10 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал Байр ашиглалтын гэрээ.pdf
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-02-01 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 10,000,000 тх-ийн гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-02-22 2904000007 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 12,500,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 05-0000-5020689589 Залан Мєнх 68,279,634 Сэлэнгэ, Дэлгэр/м хє/г барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 15-0000-1801135028 Замч ирээдуй 82,597,312 Хэрлэн голын т/б/гїїр барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 15-0000-4320000955 Сэлэнгэ есєн эрдэнэ ХХК 22,342,536.5 Орхон Баян/Є сум замын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 34-0000-10000015873 Хурдны Зам 161,410,709 Элсэн/т Хар/х замын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 15-0000-1901035038 Ганхэмжїїр ХХК 29,922,387 Авто пїї суур/ажлын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-20 34-0000-385100016975 Хїжийн Гал Констракшн 7,605,802 УБ-Ман/г чиглэл ТХЦ-н барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-23 100900028600 ЗТХЯам ХБанк 34,877,003 Автозам г рийн санх жилт
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-24 02-0000-2035007712 Єлзийхутагийн Наран 41,782,500 Аймгийн твийн 6.6 км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-24 15-0000-2105000887 Шинжиан шинфа 188,934,979 2105000887 хяргас нуур 100 км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-24 2105000887 Шинжиан шинфа 188,934,979 Банк хооронд дамжиж амжаагїй г їйлгээ-Увс аймаг Хяргас нуур 1
                              2017 ОНЫ 3-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-07 233,785,300 3-r sar sankhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-28 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 17,500,000 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-09 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 17,500,000 Т/Х-ийн гэрчилгээний нэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-15 23,600,000 3-r sar sankhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-17 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Bair ashiglaltiin zardal 3 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-21 17,500,000 Орлого шилжїїлэв.
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-21 20,086,655 Орлого шилжїїлэв.
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-03-17 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000 ТХ-ийн гэрчилэгээ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-03-06 188,934,979 Орлого шилжїїлэв.
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-03-06 188,934,979 Орлого шилжїїлэв.
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-03-06 15-0000-2105000887 Шинжиан шинфа 188,934,979 Барьцаа Хяргас нуур 100 км
                              2017 ОНЫ 4-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-07 235,323,200 Sankhuujilt 4 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-07 23,600,000 Sankhuujilt 4 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-14 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-07 7,244,600 Sankhuujilt 4 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 5,205,080 ТХГэрчилгээний їнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК 9,504,000 ТХГэрчилгээний їнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 34-0000-104900025338 Зам тээврийн хєгжлийн яам 6,597,500 Тэтгэмж/у ТНБД 39.61.89.90
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 26-0000-2611184512 Шинжлэх ухаан технологийн их с 6,998,376 Хэрэглэгч/суд/гэр/ажлын хєлс
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-05 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 5,940,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-19 340004009911 АТЇТЄВ 7,750,000 АТЇТЄВ-С ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН Т ЕХНИК ХЯНАЛТЫН ГЭРЧИ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-17 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-06 340004009911 АТЇТЄВ 6,150,000 АТЇТЄВ-С ТХ-Н ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ЇНЭ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-04-27 100900028300 ЗТХЯам ХО 76,074,104 Барьцаа Завхан а/тєв х/х зам
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-04-18 100900028600 ЗТХЯам ХБанк 110,364,035 ОУШНБ Монголын т/с Барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-04-18 100900028300 ЗТХЯам ХО 50,000,000 Барьцаа Шивэрийн голын гїїр
100900028370 ЗТХЯам Техник хяналт 2017-04-25 04-0000-406002167 Баясалтєгс 12,600,000 ложистикийн 110 кв шугамын зох
                              2017 ОНЫ 5-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-05 247,590,100 Санхїїжилт 5 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-05 23,600,000 Санхїїжилт 5 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-09 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК 20,196,000 ТХГэрчилгээний їнэ Admon print.pdf
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-09 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал ZGBNUG.pdf
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-09 05-0000-5038023019 Мєнхийн їсэг 17,370,725 Тех/хян/гэрчилгээ Munhiin useg.pdf
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-05-04 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 11,880,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-10 32-0000-5000359426 Тотал-Инж 2,723,905,017.00 Санхүүжилт Орбит-Толгойтын зам 03-570.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-10 100200051051 УБ Авто замын хөгжлийн төв 77,530,419.00 Захиалагчийн хяналтын зардал 03-570(1).pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-12 15-0000-5805105356 Хотгор зам 458,816,567.00 Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон гүүр санхүүжилт Хотгор зам.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-12 05-0000-5084061458 Мотоблок 352,520,528.00 Санхүүжилт Сумын төвийн гэрлтүүлэг Мотоблок.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-12 05-0000-5003003401 Хурдны зам 978,100,000.00 Санхүүжилт Элсэн/т-Орхоны гүүр чиглэлийн авто зам Хурдны зам.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-30 90-0000-100900000501 Гаалийн ерөнхий газар, татварын орлого 1,000,000,000.00 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн зам /Татварт суутган тооцох Суутган тооцох.pdf
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-05-11 100900028300 ЗТХЯам ХО 225,461,867 Барьцаа Орбит-Толгойтын зам
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-05-12 04-0000-405048459 Рэйлроїд инженеринг ХХК 36,999,256 Барьцаа чєлєєлєх Зам-Їїд т/з а Барьцаа чөлөөлөх.pdf
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-05-12 100900028300 ЗТХЯам ХО 139,876,915 Авто зам гїїрийн барьцаа
100900028370 ЗТХЯам Техник хяналт 2017-05-04 32-0000-5000317833 Эм Си Пи Си Жи Ар 382,996,418 Зєвлєх їйлчилгээний їлд/санх Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ.pdf
2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан.pdf
                              2017 ОНЫ 6-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-06-09 04-0000-499230423 ЗГБНҮГазар 23,600,000.00 Байр ашиглалтын төлбөр
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-06-13 04-0000-499005828 Адмон принт ХХК 19,008,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-06-13 05-0000-5038023019 Мөнхийн үсэг ХХК 15,000,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028008 Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого 2017-06-12 90-0000-100900000713 Бусад төс.байг-с төвл-х орлого 93,857,500.00 Орлого төвлөрүүлэв
100900028008 Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого 2017-06-16 2904000015 Авто тээврийн үндэсний төв ҮХО-н банк 5,940,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028008 Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого 2017-06-23 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 Хотгор зам ХХК 1,070,701,322.50 Мөрөн сумын 9,8 км замын ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 Өсөх-Урам ХХК 56,885,711.00 БЗД-Хонхор чиглэлийн 1,79 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 Зам тээврийн хөгжлийн төв 22,081,099.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 ЗТХЯам Барьцаа 93,920,536.00 Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-09 Мото блок ХХК 484,853,789.00 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг Ховд аймаг
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-09 Хотгор зам ХХК 928,678,949.00 Мөрөн сумын 9,8 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-09 Замч ирээдүй ХХК 285,993,519.00 Хэнтий аймаг Хэрлэн голын гүүр
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 12,875,000.00 Хурдны зам ХХК-с Батговь ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 40,000,000.00 Хурдны зам ХХК-с Ханталст ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 БЗДүүргийн Татварын хэлтэс 25,000,000.00 Хурдны зам ХХК-с Ханталст ХХК-н ХХОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 61,697,280.00 Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000203 ТЕГ.ААНОАТ 13,235,533.00 Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н ААНОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 11,839,113.00 Хурдны зам ХХК-с Ус орчин ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 Налайх дүүргийн татварын хэлтэс 54,510,089.00 Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н ХХОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 Хурдны зам ХХК 600,000,000.00 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 УБ.Авто зам хөгжлийн газар 2,237,273,838.00 АСЕМ-ийн хүрээнд авто зам/засвар
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 БЗД-ийн Татварын хэлтэс 46,000,000.00 Хурдны зам ХХК -с ХХОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ. НӨАТ 12,040,000.00 Хурдны зам ХХК -с Оч Наран ХХК-ийн НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000501 ГЕГ. Татварын орлого 161,648,544.00 Хурдны зам ХХК -с Синчи ойл ХХК-ийн ГАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900080001 Улсын төсөв 3,833,503,091.00 Ховд аймаг Булган-Үенчийн 60 км зам Вексель
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Арц суварга ХХК 2,099,073,686.00 Просолиуд ХХК-с Яармаг чиглэлийн 3 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Эрдэнэ зам ХХК 787,715,555.00 ДЦС-3-аас Яармагийн гүүр 3км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Гендай-Инженеринг ХХК 196,445,242.00 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км Зөвлөх үйлчилгээ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Хурдны зам ХХК 254,765,328.00 Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 ЗТХЯам Барьцаа 160,169,147.00 Авто зам гүүрийн ажлын барьцаа
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Авто замын сангийн норм 12,112,663.00 ННСангийн суутгал
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 ЗТХЯам Тех.Хяналт 139,975,068.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-29 Монгол Улсын Хөгжлийн банк 9,058,749,506.54 Хөгжлийн банкнаас санхүүжсэн Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх төсөл арга хэмжээний санхүүжилт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-07 ЗТХЯам ХО 93,920,536.00 Барьцаа
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-19 ЗТХЯам ХО 160,169,147.00 Авто зам гүүрийн ажлын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Дорноговь АЗЗА 28,105,126.00 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Өндөрсант-Хайрхан ХХК 39,944,143.60 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Эвт-Уул ХХК 19,744,555.90 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Шинжиан Шинфа 188,934,979.00 Увс аймаг Наранбулаг-Хяргасын 100 км зам
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-14 Аварга зам ХХК 39,794,594.00 Алтай-Баянхонгор 128 км зөвлөх үйлчилгээ
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-16 Хөвчийн зам ХХК 5,266,106.00 Онгийн гүүр, Хархорин, Хужиртын ТХЦ-ийн барьцаа
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-23 Хурдны зам ХХК 328,389,527.00 Элсэн тасархай-Хархорин чиглэлийн 77 км авто замын барьцаа
100900028370 ЗТХЯам Техник Хяналт 2017-06-15 100900028307 ЗТХЯам Тех.Хяналт 116,269,001.00 НДЗөрүү гүйлгээг залруулав
100900028370 ЗТХЯам Техник Хяналт 2017-06-19 ЗТХЯам ХО 139,975,068.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028370 ЗТХЯам Техник Хяналт 2017-06-19 Монгол Улсын Эдийн засгийн Хөгжлийн банк 45,461,975.00 ТУХБанк-с Лүн-Эрдэнэсант-Арвайхээр АО301 замын ээлжит засвар
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-13 Танил санаа ХХК 6,360,000.00 Авто замын стандарт боловсруулах
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-13 Зам тээврийн хүрээлэн 17,738,601.00 Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд аудит хийх судалгаа
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-14 Жиансу Жунжиан Жианшин 6,609,045.00 Жиансу Жунжиан Жиансу ХХК-ийн төлбөр
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-19 ЗТХЯам ХО 12,112,663.00 ННСангийн суутгал
                              2017 ОНЫ 7-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-01 230,090,100.00 7 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-03 23,600,000.00 7 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-03 26,647,300.00 7 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-06 ЗГБНҮГазар 21,738,880.00 Байр ашиглалтын зардал
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-06 Мөнхийн үсэг 6,000,000.00 Техник хяналтын гэрчилгээний үнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-06 Адмонпринт 9,504,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-24 ЗТХЯам 6,979,875.00 дотоод албан томилолт
100900028008 ЗТХЯам-орлого 2017-07-25 АТҮТ 7,920,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-03 ЗТХЯам Тех.Хяналт 7,567,945.00 Ахуйн үйлчилгээний зам барилгын ЗХЗардал
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-03 Наранбуланхан ХХК 106,864,351.00 Ахуйн үйлчилгээний уулзварын ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-03 ЗТХЯам Барьцаа 35,542,689.00 Барьцаа-Ахуйн үйлчилгээний зам
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 2,609,036,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 1,000,000,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 302,400,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 750,000,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 УБ.Авто зам хөгжлийн газар 45,906,747.00 ЗХЗардал Орбит-Толгойт чиглэлийн зам
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 ЗТХЯам Барьцаа 130,451,846.00 Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 ЗТХЯам Тех.Хяналт 7,186,086.00 Цахир-Тосонцэнгэл зөвлөх үйлчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 Наранбулагхан ХХК 750,000,000.00 Жаргалтхаан-Чингис хот 100 км урьдчилгаа
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 Тотал-Инж ХХК 2,428,490,046.00 Орбит-Толгойт замын ажил
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 Мөнхөд ашдын зам ХХК 295,213,914.00 Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км хяналтын зөвлөх үйлчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-19 Сангийн яам /гадаад төлбөр тооцоо/ 999,939,982.80 Гудамж төслийн Зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-03 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 35,542,689.00 Барьцаа ахуйн үйлчилгээний уулзвар
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-05 Эйч Кэ Би интернэшнл 721,774,151.00 Уньт-Тариалан чиглэл замын санхүүжилт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-0 Сүсонг инженеринг ХХК 60,109,632.20 Уньт-Тариалан 88 км Зөвлөх үйлчилгээ
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-05 Гангүүр ХХК 95,411,910.00 Тамирын голын гүүрийн барьцаа чөлөөлөх
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-06 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 130,451,846.00 Барьцаа
100900028370 ЗТХЯам Тех.Хяналт 2017-07-03 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 7,567,945.00 Захилагчийн хяналтын зардал
100900028370 ЗТХЯам Тех.Хяналт 2017-07-06 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 7,186,086.00 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн замын зөвлөх үйлчилгээ
                              2017 ОНЫ 8-Р САР
100900028007 Зам тээврийн хєгжлийн яам 8/4/2017 Зам тээврийн хєгжлийн яам 5,494,420.00 [ ] Дотоод албан томилолт
100900028007 Зам тээврийн хєгжлийн яам 8/7/2017 Мєнхийн їсэг 6,000,000.00 [ ] Техникийн хяналтын гэрчилгээни
100900028007 Зам тээврийн хєгжлийн яам 8/7/2017 ЗГБНҮГазар 21,738,880.00 [ ] Байр ашиглалтын зардал 8-р сар
100900028054 Замын сан 8/4/2017 Тєв АЗЗА 3,072,797,003.00 [ ] Төв аймгийн төвийн замын өөрчлөлт шинэчлэлийн ажил
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яамны /орлого/ 8/1/2017 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яамны /орлого/ 8/21/2017 Авто тээврийн үндэсний төв 6,732,000.00 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ
100900028007 Зам тээврийн хөгжлийн яам яам 8/3/2017 Сангийн яам 230,090,100.00 8 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам тээврийн хөгжлийн яам яам 8/3/2017 Сангийн яам 23,600,000.00 8 сарын санхүүжилт
100900028016 УТ. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв 8/3/2017 Сангийн яам 42,083,400.00 8 сарын санхүүжилт
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 8/3/2017 Сангийн яам 249,464,600.00 8 сарын санхүүжилт
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 8/3/2017 Сангийн яам 12,375,000.00 8 сарын санхүүжилт
100900028074 Аймгуудын ХААБХСЯБ төсөл /БНХАУ-ын зээл/ 8/3/2017 Сангийн яам 57,850,000.00 8 сарын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/8/2017 Сангийн яам 34,880,510.00 Жавхлант Харгуй ХХК Аймгийн төвийн замын үлдэгдэл санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/10/2017 Сангийн яам 810,432,335.00 Си Ти Ай Инженеринг Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/10/2017 Сангийн яам 2,324,092,919.00 Хотгор зам Сэлэнгэ мөрний 4 ш гүүрийн ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/10/2017 Сангийн яам 2,297,317,267.00 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар арчлалтын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/11/2017 Жавхлант харгуй ХХК 32,491,063.00 Орхон, БаянӨндөрийн авто замын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Дорноговь АЗЗА ТӨХК 196,417,089.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Найлайх АЗЗА ТӨХК 62,586,026.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Баянчандмань АЗЗА ТӨХК 148,957,307.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Дархан АЗЗА ТӨХК 108,210,241.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 59,862,158.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Хархорин АЗЗА ТӨХК 124,716,375.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Архангай АЗЗА ТӨХК 141,178,189.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК 230,716,255.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Орхон АЗЗА ТӨХК 31,948,199.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Увс АЗЗА ТӨХК 19,996,142.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Ховд АЗЗА ТӨХК 72,593,734.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Харгуй ТӨХК 72,274,835.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Багануур АЗЗА ТӨХК 99,297,585.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК 190,291,775.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Жол ХХК 70,637,827.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Их Богд зам ХХК 48,580,362.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Саруул харгуй ХХК 204,101,701.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Борхойн зам ХХК 45,332,754.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Зам тээврийн хөгжлийн төв 44,957,926.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Архангай АЗЗА ТӨХК 26,239,339.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК 93,874,396.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Хөвсгөл зам ХХК 8,154,695.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Завхан АЗЗА ТӨХК 56,528,457.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Ховд АЗЗА ТӨХК 29,959,779.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Увс АЗЗА ТӨХК 54,758,457.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Жол ХХК 23,933,672.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Их богд зам ХХК 13,231,234.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Борхойн зам ХХК 8,014,507.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Зам тээврийн хөгжлийн төв 5,167,643.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 9-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-04 229,068,200.00 Санхїїжилт 9 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-04 23,600,000.00 Санхїїжилт 9 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-07 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 21,738,880 Байр ашиглалтын зардал 9 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-07 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК 23,760,000 ТХГэрчилгээний їнэ
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яам-орлого 2017-09-06 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000.00 ТХ Гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яам-орлого 2017-09-21 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000.00 ТХ Гэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-01 Хотгор зам ХХК 2,164,676,927.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Сангийн яам 518,292,518.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Сангийн яам 118,380,195.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Сангийн яам 3,015,084,303.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 116,204,646.000 Барьцаа Сэлэнгэ мөрний гүүр
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Зам тээврийн хөгжлийн төв 39,496,094.00 Захиалагчийн хяналтын зардал Сэлэнгэ мөрний гүүр
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Хурдны зам ХХК 118,380,195.00 Санхүүжилт Элсэн тасархай чиглэл 77 км
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Жол ХХК 482,462,454.00 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэл
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Зам, тээврийн хөгжлийн төв 9,083,549.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 25,914,626.00 Барьцаа Баян-Өлгий аймаг төв зам
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Ви Эйч энд Би ХХК 2,805,737,793.00 ОУШНБ-ын Монголын талын барилгын ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Барилгын хөгжлийн төв 53,754,400.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Сангийн яам /гадаад гүйлгээ/ 377,261,337.32 Гудамж төсөл зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Сангийн яам /гадаад гүйлгээ/ 439,639,753.50 Вандан кран нийлүүлэх
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 288,741,013.90 ААНОАТ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 144,369,983.35 НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 150,754,215.00 Барьцаа ОУШНБ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-25 Сангийн яам 181,927,840.00 Санхүүжилт Өвөр залаат ХХК Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэл
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-27 Өвөр залаат ХХК 169,496,239.00 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км авто зам
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-27 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 8,920,855.00 Барьцаа Өндөрхаан-Чойбалсан 143 км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-04 100900028300 ЗТХЯам ХО 116,204,646.00 Барьцаа Сэлэнгэ мєрєн гїїр
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-05 100900028300 ЗТХЯам ХО 25,914,626.00 Барьцаа БЄАймаг тєв зам 4.5км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-06 100900028300 ЗТХЯам ХО 150,754,215.00 Барьцаа ОУШНБ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-15 Эм Си Пи Си Жи Ар 47,037,000.00 Аймгийн төв-Хилийн боомт чиглэлийн зам
100900028410 АЗСангийн норм 2017-09-07 100900028306 Засвар арчлалт ХО 6,014,676.00 Суутгал
                              2017 ОНЫ 10-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-05 Сангийн яам 229,068,200.00 10-р сар санхүүжилт
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-05 Сангийн яам 23,600,000.00 10-р сар санхүүжилт
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-09 Байр ашиглалтын нэгдсэн захиргаа 20,434,970.00 Байр ашиглалтын зардал 10-р сар
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-09 Адмон принт ХХК 14,256,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028008 ЗТХЯам Орлого 2017-10-09 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028008 ЗТХЯам Орлого 2017-10-25 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 Сангийн яам 710,823,695.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 ГЕГ.Татварын орлого 604,171,817.00 Хансуун зам ХХК-с М ойл групп ХХК-ий гаалийн албан татварт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 Аллютех монголиа ХХК 50,000,000.00 Хансуун зам ХХК-ий төлөх төлбөр
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 ЗТХЯам Техник.хяналт 14,392,927.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 ЗТХЯам Барьцаа 41,017,690.00 Барьцаа. Өндөрхаан-Чойбалсан 143 км
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-03 Сангийн яам 76,631,852.00 Санхүүжилт. Мотоблок ХХК Сумын төвийн гэрэлтүүлэг
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-03 Сангийн яам 24,399,085.00 Санхүүжилт. Өсөх урам ХХК хатуу хучиттай зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-05 ЗТХЯам Барьцаа 5,051,547.00 Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-05 Өсөх урам ХХК 22,731,856.00 Магадлашгүй ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-05 Мотоблок ХХК 72,736,656.00 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг Ховд аймаг
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-10 457,000,000.00 Санхүүжилт. Хурдны зам ХХК Элсэн тасархай-Хар хорины чиглэл
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-10 116,153,850.00 Санхүүжилт. Гео зураглал ХХК Халзан бүргэдэй-Солонготын даваа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-10 224,113,831.00 Санхүүжилт. Насны зам ХХК Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэл
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-16 Сангийн яам 2,099,783,150.00 Санхүүжилт. Ханх Мондын чиглэлийн 23 км зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-16 Сангийн яам 1,602,542,077.00 Санхүүжилт. Сэлэнгэ мөрний 4 ширхэг гүүр
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-16 Сангийн яам 2,275,743,420.00 Санхүүжилт. Орбитын уулзвараас Толгойтын чиглэлийн зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Сангийн яам 481,707,482.00 Санхүүжилт. Жол ХХК Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Сангийн яам 57,602,214.00 Санхүүжилт. Хурдны зам ХХК Элсэн тасархай-Хархорины чиглэлийнавто зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Сангийн яам 336,000,000.00 Санхүүжилт. Эм Си Пи Жи Ар ХХК Туул голын дагуу баригдах 35 км зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Насны зам ХХК 209,015,766.00 Өндөрхаан-Чойбалсан 143 км санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Тотал инж ХХК 2,132,350,844.00 Орбит-Толгойт 3,6 км зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 УБ Авто замын хөгжлийн газар 25,929,907.00 Орбит-Толгойт Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 113,787,171.00 Орбит-Толгойт Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Хөвсгөл зам ХХК 1,954,416,813.00 Ханх-Монд чиглэлийн 23 км санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Зам Тээврийн Хөгжлийн Төв 37,015,670.00 Ханх-Монд чиглэлийн 23 км Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 104,989,158.00 Ханх-Монд чиглэлийн 23 км Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 11,000,830.00 Өндөрхаан-Чойбалсан Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Хотгор зам ХХК 1,344,549,808.00 Сэлэнгэ мөрний 437 у/м гүүрийн ажил
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Зам тээврийн хөгжлийн төв 27,366,957.00 Сэлэнгэ мөрний 437 у/м гүүрийн Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 80,127,104.00 Сэлэнгэ мөрний 437 у/м гүүрийн Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Гео зураглал ХХК 116,153,850.00 Халзан бүргэдэй-Солонготын даваа 100 км замын хяналтын зөвлөх
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 147,931,983.00 Хотгор зам ХХК-с шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх төлбөр
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 43,354,680.00 Санхүүжилт. Хөвсгөл АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 87,500,266.00 Санхүүжилт. Өвөрхангай АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 77,427,622.00 Санхүүжилт. Ховд АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 22,060,331.00 Санхүүжилт. Их богд зам ХХК
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 36,325,429.00 Санхүүжилт. Харгуй ТӨХК
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Өвөрхангай АЗЗА 84,993,177.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Хөвсгөл АЗЗА 41,963,471.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Ховд АЗЗА 75,007,397.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Харгуй ТӨХК 35,093,958.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Их богд зам ХХК 21,432,830.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Зам тээврийн хөгжлийн төв 6,771,001.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-10 Сангийн яам 124,070,922.00 Санхүүжилт. Налайх АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-12 Налайх АЗЗА 120,098,808.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 82,628,202.00 Санхүүжилт. Увс АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 75,237,511.00 Санхүүжилт. Дорнод авто зам ХХК . Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 48,728,457.00 Санхүүжилт. Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 23,638,615.00 Санхүүжилт. Архангай АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 39,299,467.00 Санхүүжилт. Багануур АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 18,946,379.00 Санхүүжилт. Баянчандмань АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 31,851,196.00 Санхүүжилт. Хөвсгөл зам ХХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 20,440,952.00 Санхүүжилт. Даш зам ХХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 30,098,985.00 Санхүүжилт. Саруул харгуй ХХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028410 АЗСангийн норм 2017-10-10 Азийн дэд бүтцийн судлалын хүрээлэн 9,051,000.00 МУ-ын авто замын мэдээллийн сан бүрдүүлэх
100900028410 АЗСангийн норм 2017-10-10 Эм Си Пи Си Жи Ар ХХК 23,787,587.00 Авто замын хучилтын технологи нэвтрүүлэх

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: