Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

2017 ОНЫ 1-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-09 105400105275 ХУД ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛ 5,938,460 ХЧТА-3ХЇН-1116449 ЖИРЭМСЭН АМА РЖСАН2ХЇН-4822011
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-11 245,005,300 ursgal sanhuujilt
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-30 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан 21,132,400 НДШ
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-30 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан 6,609,825.77 НДШ
                              2017 ОНЫ 2-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-07 259,144,000 ursgal sanhuujilt
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-13 15-0000-1300126006013 Голомт банк 39,592,823.5 Урьд/цалин
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-13 04-0000-499139676 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар 32,381,252 Урьдчилгаа цалин
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан 21,132,400 НДШ
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 15-0000-1300126006013 Голомт банк 16,859,800 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 15-0000-1300126006013 Голомт банк 11,230,300 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 04-0000-499139676 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар 47,978,315.71 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 15-0000-1300126006013 Голомт банк 43,269,160.48 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-07 259,144,000 ursgal sanhuujilt
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-13 15-0000-1300126006013 Голомт банк 39,592,823.5 Урьд/цалин
                              2017 ОНЫ 3-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.03.03 ИНЕГ 15,152,419.00 Ашиглалтын төлбөр
499133504 ХХБ 2017.03.03 ИНЕГ 14,025,000.00 Гадаад сургалт
100900028020 Төрийн сан 2017.03.07 Сангийн яам 250,083,500.00 Санхүүжилт
100900028020 Төрийн сан 2017.03.21 ХУД ЭМНДХ 8,237,246.00 Листний мөнгө
                              2017 ОНЫ 4-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100200190000 Төрийн сан 2017.04.28 ХУД-ийн ниймийн даатгалын хэлтэс 21,132,400.00 НДШ-ийн төлбөр
100900028020 Төрийн сан 2017.04.07 Сангийн яам 252,080,500.00 Санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 5-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.05.24 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 138,180,000.00 COSCAP NA жилийн хураамж
499133504 ХХБ 2017.05.24 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 7,425,000.00 Цэвэрлэгээ үйлчилгээ
100900028020 Төрийн сан 2017.05.05 Сангийн яам 245,396,500.00 Санхүүжилт
100900028020 Төрийн сан 2017.05.18 Сангийн яам 138,180,000.00 Санхүүжилт
100200190000 Төрийн сан 2017.05.25 ХУД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс 21,132,400.00 НДШ-ийн төлбөр
                              2017 ОНЫ 6-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.06.28 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 13,492,100.00 НТОЗШША-ны insight v4 программын лицензийн төлбөр
404001620 ХХБ 2017.06.22 УСУГ 9,642,551.84 Усны төлбөр
49913354 ХХБ 2017.06.27 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 20,943,000.00 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
100900028020 Төрийн сан 2017.06.07 Сангийн яам 252,217,800.00 Санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 7-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.07.27 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 8,399,800.00 Томилолтын мөнгө
2105019063 ХУД нийгмийн даатгалын хэлтэс 2017.07.27 ХУД ЭМНДХ 21,132,400.00 НДШ ийн төлбөр
100900028020 Төрийн сан 2017.07.03 Сангийн яам 241,375,800.00 Санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 8-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100200190000 Төрийн сан 2017.08.29 ХУД НДХ төвлөрсөн орлого 21,132,400.00 НД ийн шимтгэл
1009000028020 төрийн сан 2017.08.03 Сангийн яам 261,839,600.00 санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 9-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499070977 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.08 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг 6,741,000.00 Сургалтын төлбөр
499017754 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.08 ММНБИнститут 7,357,000.00 Сургалтын төлбөр
453153919 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.08 ТТЕС ХХК 5,408,800.00 Сургалтын төлбөр
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.06 ИНЕГ 14,850,000.00 Үйлчилгээний төлбөр
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.15 ИНЕГ 14,727,700.00 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ
100200190000 Төрийн банк 2017.09.15 ИНЕГ 21,132,400.00 НДш ийн төлбөр
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.15 ИНЕГ 28,845,200.00 Гадаад сургалт
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.22 ИНЕГ 24,900,400.00 Томилолт

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: