Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн ЗДТГ-ын төсөв: ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖУУД

Posted by ИТХ on December 22, 2017

         2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.11 А/22 Гадаад томилолтын тухай А-22.pdf Инженерийн байгууламжийн хэлтэсийн мэргэжилтэн Р.Даваасүрэнг ХБНГУ, БНАУ-д хийх томилолтийн зардал 2.8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.12 А/27 Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 2017 онд батлан хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг 35 сая төгрөгөөр тогтоосон А-27.pdf Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгууллахад шаардагдах 35 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.27 А/38 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-38.pdf “Өсвөр үе хүнс” ОНӨААТҮГ-ын блансаас “УБ Зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын бланст Тоёото чейзер маркийн автомашин шилжүүлэх тухай тушаал.
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.27 А/39 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-39.pdf БЗД-ийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар-Хоёр” ОНӨААТҮГ-ын блансаас
Дон фэн маркийн автомашинийг “Нийтлэг үйлчилгээний газар-Дөрөв”-ын бланст шилжүүлэх тухай тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.27 А40 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-40.pdf Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын блансаас Bodcat маркийн автомашинийг “Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-т бланст шилжүүлэх тухай тушаал.
6 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.27 А41 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-41.pdf БГД-ийн “Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв”-ийн блансаас Киа оптима автомашинийг БГД-ийн ЗДТГ-ийн бланс шилжүүлэх тухай тушаал.
7 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.27 А42 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-41.pdf БУРУУ ТУШААЛ ХАВСРАГАСАН.
8 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.27 А43 Шагнах тухай А-43.pdf “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр СХД-н Цагдаагийн 2-р хэлтсийн эрүүгийн төлөөлөгч Г.Ганбаярыг шагнах тухай.
9 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.01.31 А/50 Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-50.pdf Налайх дүүрэгт Малын гоц халдварт цэцэг өвчний вакцинжуулалтын ажилд 72.9 сая төгрөг баталсан тушаал.
 
         2017 ОНЫ 2-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.01 А/51 Сар шинийн баярыг угтсан зарим арга хэмжээний тухай А-51.pdf Сар шинийн баярыг угтсан зарим арга хэмжээний захирамж болон зардал 12.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.08 А/60 Санхүүжилтийн тухай А-60.pdf “Нийслэлийн Орон сууцны корпораци” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаа 334.3 сая төгрөг, “Авто худалдааны цогцолбор” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд 298.6 сая төгрөгийн санхүүжилт гаргах тухай тушаал.
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.08 А/62 Хөрөнгө гаргах тухай А-62.pdf “Усан спорт сургалтын төв” ОНӨААТҮГ-ын өр барагдуулж, хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардагдах 40 сая төгрөг баталж 2017 онд буцаан төвлөрүүлэхийг даалгах тухай тушаал.
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.09 А/64 Сургалт зохион байгуулах тухай А-64.pdf “Орчин үеийн төрийн захиргааны удирдлага, манлайлал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулахад 1.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/66 Нийслэлийн өмчид зөөврийн ус түгээх байр бүртгэн авах тухай А-66.pdf БГД, ЧД-ийн хороодод зөөврийн ус түгээх 4 байр 128.8 сая төгрөгөөр баригдсаныг  УСУГ-ын бланст бүртгэх тухай тушаал.
6 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/67 Нийслэлийн өмчид байр бүртгэн авах тухай А-67.pdf СБД-т баригдсан “Улаанбаатар хэвлэл” ХХК-ийн “Сити тауэр” барилгын 563.7 сая төгрөгийн үнэ бүхий 3-р давхрыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал.
7 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/68 Нийслэлийн өмчид цэцэрлэгийн барилга бүртгэн авах тухай А-68.pdf Нийслэлийн Багануур дүүрэгт баригдсан 1.07 тэрбум төргөрийн үнэ бүхий цэцэрлэгийн барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал.
8 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/69 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай А-69.pdf СХД, БД-т баригдсан 9.5 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтанд заасан барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал. Хавсралттай.
9 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/70 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай А-70.pdf БГД-ийн хороодод 10.3 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтанд заасан барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал. Хавсралттай.
10 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/71 Нийслэлийн өмчид зоорийн давхар бүртгэн авах тухай А-70.pdf БУРУУ ТУШААЛ ХАВСРАГАСАН.
11 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.10 А/72 Нийслэлийн өмчид гүний худгийн барилга бүртгэн авах тухай А-72.pdf СБД 18, 20-р хороонд баригдсан 75.4 саятөгрөгийн үнэ бүхий хавсралтанд заасан гүний худгийн барилгыг  нийслэлийн өмчинд бүтгэх тухай тушаал. Хавсралттай.
12 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.14 А/80 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай А-80.pdf ХУД, ЧД, БГД-ийн эмнэлэгүүдэд мэс заслын тасаг шинээр байгуулахад шаардагдах багаж, тоног төхөөрөмжийн зардал 2 тэрбум төгрөг  хавсралтаар баталж худалдан авч, бүртгэх тухай тушаал. Хавсралттай
13 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.14 А/81 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай А-81.pdf “Сургуулийн автобус төсөл”-ийн хүрээнд бага оврын автобус авахад 450 сая, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах орчин бүрдүүлэхэд 300 сая төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.14 А/82 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай А-82.pdf Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмж худалдан авахад 1.5 тэрбум төгрөг хавсралтаар баталж худалдан авч, бүртгэх тухай тушаал.
15 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.14 А/83 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай А-83.pdf 5 дүүргийн орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажилд 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт баталсан тушаал. Хавсралттай
16 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.14 А/84 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай А-84.pdf Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний дэд бүтцийг өргөтгөх, засаг захиргааны анхан шатны нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх санхүүжилт 1.2 тэрбум төгрөг, Төрийн цахим төлбөр тоцооны систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх санхүүжилт 280 сая төгрөг, нийслэлийн дундын мэдээллийн санг өргөжүүлэх санхүүжилт 1.2 тэрбум төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
17 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.22 А/99 Хөрөнгө гарагх тухай А-99.pdf “Нийслэлийн тэргүүний  фермер”, “Нийслэлийн сайн малчин”, “ Нийслэлийн тэргүүний тариаланч”, “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор шагнагдсан иргэн, ААН-ийн шагналын төсөв 19.9 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
18 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.02.24 А/104 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай А-104.pdf Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг, бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд 28.1 сая төгрөг Хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
         2017 ОНЫ 3-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.06 А/111 Буцалтгүй тусламж олгох тухай А-111.pdf Ардын Депутатуудын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны нийгэм, соёлын асуудал эрхэлсэн орлогч дарга ажиллаж байсан Л.Жигжидсүрэн өвчний улмаар нас барсан тул 1 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай тушаал.
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.07 А/113 Гадаад томилолтын тухай А-113.pdf БНСУ-ын Сөүл хотод ажиллах ХУД-ийн засаг дарга, ОНӨААТҮГ-ын төлөөлөгчдийн гадаад томилолтын тухай захирамж.
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.07 А/114 Тэмцээн зохион байгуулах тухай А-114.pdf Монголын Оюутны спортын “Универсад-2017” их наадамд шаардагдах 11.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.10 А/122 Орон сууц нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай А-122.pdf “Буянт-Ухаа 1” Орон сууцны хорооллоо 1.7 тэрбум төгрөгөөр худалдан авсан хавсралтанд заасан 30 айлын орон сууцыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.15 А/135 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай А-135.pdf “Тогтвортой хөгжил ба орон нутгийн засаг захиргаа “ICLEI”” ОУ-ын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж 750 ам.доллар, 20.000 төгрөг баталсан тушаал.
6 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.15 А/136 Дэмжлэг үзүүлэх тухай А-136.pdf “Нарыз” Баярын арга хэмжээний зардалд 10 сая төгрөг баталсан тушаал.
7 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.15 А/138 Нийслэлийн өмчид орон сууцны барилга байгууламж бүртгэх тухай А-138.pdf СХД-ийн 8-р хороонд баригдсан 3.4 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий  “Үйлчилгээтэй 50 айлын орон сууц”-ыг бүртгэн авах тухай тушаал.
8 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.16 А/144 Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын задаргаа батлах, эрх шилжүүлэх тухай А-144.pdf Хотын авто зам, замын байгууламж, тэмдэг, хайс, гүүр хоолой, туннелийн засвар арчлалтад шаардагдах  8.5 тэрбум төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.16 А/146 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай А-146.pdf Ази, Номхон далайн орнуудын хотуудын “CITYNET” холбооны гишүүнчлэлийн хураамж 6630 ам.доллар баталсан тушаал.
10 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.17 А/154 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А-154.pdf Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн тохижилтын ажилд 62.5 төгрөгийн санхүүжилт хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.17 А/155 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай А-155.pdf УБ хотын номын сан, алслагдсан дүүргийн номын санг нэгдсэн сүлжээнд холбох, номын баяжилт хийхэд 100 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
12 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.15 А/137 Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлын задаргаа батлах тухай А-137.pdf Хотын авто зам, замын байгууламж, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын замын засвар арчлалтад шаардагдах  22.5 тэрбум төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.29 А/165 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай А-165.pdf Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажилд 865.1 сая төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.03.29 А/169 Хөрөнгө гаргах тухай А-169.pdf Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн хүрээнд бургас, мод тайрч талбай чөлөөлөх ажилд 32 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
         2017 ОНЫ 4-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.04 А/181 Зорилт батлах тухай А-181.pdf “Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 2017 оны ЭЗ-ийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилт”ыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.05 А/187 Гадаад томилолтын тухай А-187.pdf Барилга, хот байгуулалтын сайд тэргүүтэй төлөөлөгчид БНХАУ-д айлчлах айчлалд  Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрийн томилолтын зардалыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
3 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.06 А/191 Буцалтгүй тусламж олгох тухай А-191.pdf МУ-ын урлагын гавьят зүтгэлтэн Р.Лхамсүрэн нь өвчний улмаас нас барсан тул 500.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тушаал.
4 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.07 А/192 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай А-192.pdf “Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд дундын оролцоог сайжруулъя” сэдэвт уулзалтын зардалд 3.6 сая төгрөг баталсан тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.12 А/205 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай А-205.pdf ОУ-ын цахим засаглалын байгууллага “WEGO”-ын гишүүнчлэлийн хураамж 5000 ам.долла, 20.000 төгрөг баталсан тушаал.
6 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.14 А/235 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай А-235.pdf БГД-т баригдсан 4.6 тэрбут төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтад заасан барилга багууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал. Хавсралттай
7 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.14 А/237 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай А-237.pdf “УСУГ” ОНӨААТҮГ-ын блансаас хавсралтанд заасан 17 сая төгрөгийн үнэ бүхий ус түгээх байрыг блансаас хасах тухай тушаал. Хавсралттай
8 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.25 А/254 Хөрөнгө гаргах тухай А-254.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 34.6 сая төгрөг баталсан тушаал.
9 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.25 А/257 Гадаад томилолтын тухай А-257.pdf БНСУ-с зохион байгуулж буй ажилтан солилцооны хөтөлбөрт мэргэжилтэн Б.Амарзаяаг оруулцах, нислэгийн тийз 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
10 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.27 А/258 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай А-258.pdf Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 5.1 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтанд заасан барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай тушаал.
11 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.28 А/260 Шагнах тухай А-260.pdf Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”, 50.000 төгрөгөөр шагнах нэрс, 1.8  сая төгрөг баталсан тушаал
12 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.04.25 А/255 Гадаад томилолтын тухай А-255.pdf Нийслэлийн соёл, урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэнгийн Улаан-Үд хотод хийх томилолтын тухай тушаал.
         2017 ОНЫ 5-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.02 А/265 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А-265.pdf Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн тэсвэржлэх чадвараар нь үнэлэн паспортжуулах ажилд 230 сая төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал.  Хавсралттай
2 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.02 А/266 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А-266.pdf Сэлбэ, Баянхошууу дэд төвүүдийн бохир ус зайлуулах шугамын газар чөлөөлөлт,  нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийхэд 50 сая төгрөг баталсан тушаал.
3 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.02 А/269 Эрх шилжүүлэх тухай А-269.pdf Багахангай дүүргийн авто замын засварын 25 сая төгрөгийн төслийн худалдан авах ажиллаганы эрхийг тус дүүргийн засаг даргад шилжүүлэх тухай тушаал.
4 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.03 А/270 Эрх шилжүүлэх тухай А-270.pdf Налайх дүүргийн авто замын засварын 167 сая төгрөгийн төслийн худалдан авах ажиллаганы эрхийг тус дүүргийн засаг даргад шилжүүлэх тухай тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.03 А/271 Эрх шилжүүлэх тухай А-271.pdf Багануур дүүргийн авто замын засварын 170 сая төгрөгийн төслийн худалдан авах ажиллаганы эрхийг тус дүүргийн засаг даргад шилжүүлэх тухай тушаал.
6 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.03 А/274 Төрийн бус байгууллага мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай А-274.pdf Нийслэлийн албан байгууллагуудын зарим ажил, үйлчилгээг хавсралтанд заасан төрийн бус байгууллага, мэрэгжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх тухай тушаал. Хавсралтгүй
7 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.08 А/281 Сургалт зохион байгуулах тухай А-281.pdf Хороодын алба хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулахад 49.1 сая төгрөг баталсан тушаал.
8 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.08 А/284 Хөрөнгө гаргах тухай А-284.pdf “Улаанбаатар хавар-2017” ОУ-ын найрал дууны их наадамд 7.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
9 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.08 А/285 Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тухай А-285.pdf ХУД-ийн “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ-т хавсралтанд заасан 30.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий тээврийн хэрэгслүүдийг худалдан авах тухай тушаал. Хавсралттай
10 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.10 А/292 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай А-292.pdf “Нийслэл-Жендерийн эрх тэгш байдал-Шийдэл” сэдэвт илтгэлийн уралдааны ажлын хэсгийг I, шаардагдах 7.2 сая төгрөгийн төсвийн задаргааг II хавсралтаар баталсан тушаал. Зөвхөн I хавсралттай
11 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.11 А/296 Гадаад томилолтын тухай А-296.pdf БНХАУ-д болох “Тав тухтай амьдрах орчин ба тогтвортой хот” сэдэвт форумд оролцох мэрэгжилтнүүдийн томилолтын тухай тушаал.
12 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.15 А/308 Гамшгаас хамгаалах зорилгоор авах зарим арга хэмжээний тухай А-308.pdf Цаг агаарт зориулдаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулахад 1.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
13 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.17 А/311 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-311.pdf Үйлдвэрийн газруудын бланст бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүдийг хавсралтанд заасны дагуу блансаас блансад шилжүүлэх тушаал. Хавсралттай
14 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.17 А/312 Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тухай А-312.pdf БЗД-ийн 8-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд хавсралтанд заасан 10.7 сая төгрөгийн үнэ бүхий автомашиныг худалдан авах тухай тушаал. Хавсралттай.
15 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.17 А/313 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай А-313.pdf СБД-ийн 754.9 сая төгрөгийн үнэ бүхий 54-р цэцэрлэгийн барилгыг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай тушаал
16 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.17 А/314 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай А-314.pdf ХУД-ийн 781.3 сая төгрөгийн үнэ бүхий 46-р цэцэрлэгийн барилгыг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай тушаал
17 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.17 А/316 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-316.pdf Багануур, Багахангай, Налайх, БЗД-ийн шүлхийгээс сэргийлэх вакцинжуулалтанд шаардагдах 19.9 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
18 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.18 А/317 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай А-317.pdf УСУГ ОНӨААТҮГ-ын блансад бүртгэлтэй 317.2 сая төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтанд заасан барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай тушаал. Хавсралттай
19 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.19 А/321 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах арга хэмжээний тухай А-321.pdf Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж “Хүүхдэд ээлтэй зуслан” шалгаруулахад 8.5 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
20 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.22 А/326 Хөрөнгө гаргах тухай А-326.pdf ХУД-ийн авто замын ажлын трасст орсон иргэдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө болон газрын нөхөн олговр 46.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.29 А/354 Шагнах тухай А-354.pdf УБ хотын Захирагчийн нэрэмжит “Шилдэг сурагч” шагнал олгоход шаардагдах 1.3 сая төгрөг баталсан тушаал.
22 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.29 А/360 Дэмжлэг үзүүлэх тухай А-360.pdf Киргизстан улсад болох Ази тивийн гар барилдааны тэмцээнд оролцох пара гар барилдааны тамирчин Ч.Мөнх-Эрдэнэд 2.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
23 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.30 А/366 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай А-366.pdf БНХАУ-ын ӨМӨЗО, БНСУ-ын хандив болон төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан 98.2сая төгрөгийн үнэ бүхий 4 тээврийн хэрэгслийг бүртгэн авах тухай тушаал. Хавсралттай
24 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.30 А/367 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай А-367.pdf Өмчийн харилцааны газарт бүртгэлтэй 52.6 сая төгрөгийн үнэ бүхий 2 барилгыг акталж,  бүртгэлээс хасах тушаал. Хавсралттай
25 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.31 А/378 Шагнах тухай А-378.pdf Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”, 50.000, “Жуух бичиг” 30.000  төгрөгөөр шагнах нэрс, шаардагдах  5.4 сая төгрөг баталсан тушаал.
26 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.31 А/380 Улаанбаатар хотын жуулчны мэдээллийн төвүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-380.pdf Гадаад, дотоод жуулчдад мэддэлэл өгөх төвүүд байгуулах ажилд 29.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
27 Нийслэлийн Засаг дарга 2017.05.31 А/381 Гадаад томилолтын тухай А-381.pdf Сингапур Улсад болох “Хот суурин газрын замын хөдөлгөөний түгжрэл ба менежмент” сэдэвт сургалтад оролцох орлогч дарга Х.Булгааг томилолтоор ажиллуулах тухай тушаал.
         2017 ОНЫ 6-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.06.06 А/393 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-393.pdf Туул гол дагуу хөдөлгөөнт завьт эргүүл ажиллуулахад шаардагдах 22.6 сая төгрөг баталсан тушаал.
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.06.07 А/408 Гадаад томилолтын тухай А-408.pdf БНХАУ-ын Бугат хотод орон сууцжуулах төсөл хөтөлбөртэй танилцах, туршлага судлах  НЗД-ын орлогч тэргүүтэй мэрэгжилтнүүдийн гадаад томилолтын тухай тушаал.
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.06.12 А/421 Тээврийн хэрэгсэл балансаас хасах тухай А-421.pdf Нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдах тээврийн хэрэгсэлийг I, Сэлбэгийн зориулалтаар худалдах худалдах тээврийн хэрэгсэлийг II хавсралтаар тус тус баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.06.19 А/459 Гадаад томилолтын тухай А-459.pdf ОХУ-ын Үлаан-үд хотод болох хуралдаанд Аялал жуулчлалын газрын орологч дарга Ц.Энхтүвшинг томилолтоор ажиллууллах тухай тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.06.20 А/466 Хөрөнгө гаргах тухай А-466.pdf БЗД-т хийгдэж буй үерийн далан, автозам, Амгалан станцийн ажлын нөлөөнд өрсөн иргэдэд 191.2 сая төгрөгийн нөхөн олговор олгох тухай тушаал. Хавсралттай
         2017 ОНЫ 7-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.04 А/510 Шүлхий өвчинтэй тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-510.pdf СХД-ийн 22-р хороонд гарсан шүлхий өвчинтэй тэмцэх, хорио цээр, ариутгал хийхэд шаардагдах 59.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.05 А/511 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай А-511.pdf БЗД, СХД, ХУД, Налайх дүүрэгт баригдсан 17.5 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий, хавсралтад заасан барилга байгууламжийг бүртгэн авах тухай тушаал. Хавсралттай
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.06 А/524 Мэдээллийн цэг ажиллуулах тухай А-524.pdf Наадмын үер “Жуулчны мэдээллийн төв”, явуулын мэдээллийн цэгүүд ажиллуулахад  5.1 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.06 А/531 Шагнах тухай А-531.pdf Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”, 50.000, “Жуух бичиг” 30.000  төгрөгөөр шагнах нэрс, шаардагдах  7.3 сая төгрөг баталсан тушаал.
5 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.17 А/548 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай А-548.pdf БЗД-т баригдсан 540.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтад заасан 8 айлын орон сууцны 2 барилгыг бүртгэн авах тушаал. Хавсралттай
6 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.17 А/549 Хөрөнгө гаргах тухай А-549.pdf УБ хотын музейн дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажилд 60.6 сая төгрөг баталсан тушаал.
7 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.17 А/550 Эрх шилжүүлэх тухай А-550.pdf Хөнгөн атлетикийн тартанан замын засварлалтын ажил 456 сая төгрөгийн худалдан авах ажиллагааны эрхийг Налайх дүүргийн ЗДТГ-т шилжүүлэх тухай тушаал.
8 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.17 А/555 Нийслэлийн харилцаа холбооны зардлыг хэмнэх зарим арга хэмжээний тухай А-555.pdf Мэдээллийн аюулгүй байдал, интернет үйлчилгээнд орчин үеийн шинэ технологи нэврүүлэх, урсгал зардыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах тухай захирамж.
9 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.16 А/537 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай А-537.pdf Ой хээрийн түймрээс сэргийлэх зорилгоор амралт, аялал, зугаалга, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглох бусад авах арга хэмжээний тухай захирамж.
10 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.17 А/556 Гадаад томилолтын тухай А-556.pdf Сингапур улсад болох сургалтанд Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газрын хэлтсийн дарга Ц.Батбаярыг томилон ажиллуулах тухай.
11 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.24 А/558 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А-558.pdf УБ хотод болох “Монгол-Хятадын аялал жуулчлалын өдөрлөг” арга хэмжээнд шаардагдах 18 сая төгрөг баталсан тухай тушаал.
12 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.27 А/569 Хөрөнгө гаргах тухай А-569.pdf “Олон улсын сурагч солилцоо-2017” хөтөлбөрийн хүрээнд 52 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлгчдийг УБ хотод хүлээн авах ажлын хэсгийг хавсралтаар баталж зардлыг батлагдсан төсвийн дагуу зарцуулах тухай тушаал. Хавсралттай
  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.07.24 А/558
         2017 ОНЫ 8-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.08.02 А/594 Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-594.pdf Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, сургалт, тарилга, бусад арга хэмжээний тухай тус тус хавсралтаар баталсан тушаал.
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.08.18 А/604 Хөрөнгө гаргах тухай А-604.pdf ЧД-ийн 19-р хороонд хийгдсэн авто замын нөлөөлөлд өртсөн хавсралтад заасан 2 иргэнд 4.1 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.08.24 А/622 Хөрөнгө гаргах тухай А-622.pdf СХД-ийн 1, 22-р хороонд гарсан шүлхий өвчинтэй тэмцэх, 3 хэсэгт хорио цээр, ариутгал хийхэд шаардагдах 206.9 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
         2017 ОНЫ 9-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.05 А/659 Хөрөнгө гаргах тухай А-659.pdf ХУД-ийн 10-р хороонд гарсан шүлхий өвчинтэй тэмцэх, хорио цээр, ариутгал хийхэд шаардагдах 61.9 сая төгрөг баталсан тушаал.
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.05 А/662 Хөрөнгө гаргах тухай А-662.pdf “Улаанбаатар түншлэл-2017” ОУ-ын үзэсгэлэнгийн ажилд амжилттай оролцсон иргэн ААН Засаг даргын нэрэмжит шагнал гардуулахад шаардагдах 2.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.11 А/676 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай А-676.pdf СХД-ийн 92-р цэцэрлэгийн засварын ажилд шаардагдах 11.5 сая төгрөгийг А-165 захирамжинд заагдсан хэмнэлтийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх тухай тушаал.
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.11 А/682 Гадаад томилолтын тухай А-682.pdf БНХАУ-ын Эрээн хотод болох “ 3 улсын чуулга уулзалтад Аялал жуулчлал захиргааны хэлтсийн дарга Д.Ганболд, “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал С.Сод-Эрдэнэ нарыг томилон ажиллууллах тухай.
5 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.11 А/690 Хөрөнгө гаргах тухай А-690.pdf Багануур дүүргийн орон сууцны дээврийн засварын ажилд шаардагдах 50 сая төгрөг баталсан тушаал.
6 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.20 А/700 Хөрөнгө гаргах тухай А-700.pdf НЗДТГ-аас тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад “Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэхэд шаардагдах  27.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
7 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.22 А/702 Гадаад томилолтын тухай А-702.pdf БНХАУ-ын Хөх хотод болох экспонд оролцох төлөөлөгчдийн нэрс, шаардагдах зардалыг батлагдсан төсвийн дагуу гаргах тухай тушаал.
8 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.22 А/703 Уралдаан зохион байгуулах тухай А-703.pdf Нийслэлийн өдрийг угтаж болзолт уралдаан зохион байгуулах ажлын хэсгийг, шаардагдах 27.7 сая төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.09.27 А/712 Тээврийнхэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай А-712.pdf Нийслэлийн өмчийн блансаас тээврийн хэрэгслүүдийг хавсралтад заасны дагуу блансаас бланст шилжүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай
         2017 ОНЫ 10-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.10.03 А/725 Хөрөнгө гаргах тухай А-725.pdf БЗД, БГД-ийн цэцэрлэгүүдэд хийх инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн засварын ажилд 102.4 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.10.13 А/765 Шагнах тухай А-765.pdf Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”, 50.000, “Жуух бичиг” 30.000  төгрөгөөр шагнах нэрс, шаардагдах  13.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.10.26 А/808 Шагнах тухай А-808.pdf Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”, 50.000, “Жуух бичиг” 30.000  төгрөгөөр шагнах нэрс, шаардагдах  9.3 сая төгрөг баталсан тушаал.
4 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2017.10.31 А/819 Шагнах тухай А-819.pdf Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”, 50.000, “Жуух бичиг” 30.000  төгрөгөөр шагнах нэрс, шаардагдах  3.2 сая төгрөг баталсан тушаал.
         2017 ОНЫ 11-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.11.03 А/822 Хөрөнгө гаргах тухай А-822.pdf “Хүрэл тогоот-2017” эрдэм шинжилгээний бага хуралд шаардагдах 9.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017.11.03 А/823 Аян зохион байгуулах тухай А-823.pdf “Хорт зуршилаас урьдчилан сэргийлэх “ аянд шаардагдах 3.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хасвралттай

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: