Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орхон аймгийн төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

            2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/14 хөрөнгө гаргах тухай 14.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд “Үйлчилгээний соёл-Иргэдийн сэтгэл ханамж” аяныг дэмжих зорилгоор 9.9 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралтгүй.
2 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/16 Хөрөнгө гаргах тухай 16.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн халуун усны насосд 1.8 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
3 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/17 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 17.pdf Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэлд  бүртгэлтэй Ниссан Патрол машинийг Гадаадын иргэн харьяатын газар шилжүүлэх тухай тушаал.
4 Засаг даргын захирамж 2017-01-17 а/20 Хөрөнгө гаргах тухай 20.pdf Орхон аймгийн Хүндэт тэмдэг хэвлүүлхэд шаардагдах 6.4 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
5 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/21 Сургалт зохион байгуулах тухай 21.pdf “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хэвлэл мэдээллийн үүрэг, оролцоо” сэдэвт сургалт зохион багуулахад шаардагдах 7.3 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
6 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/22 Хөрөнгө гаргах тухай 22.pdf “Сэтгэл зүйч, сэтгэл засалчдын анхдугаар чуулган” зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 144,000 төрөг баталсан тушаал.
7 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/23 буцалтгүй тусламж олгох тухай 23.pdf Бөөр шилжүүлэн суулгах зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
8 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/25 Хөрөнгө гаргах тухай 25.pdf Нийгмийн салбарын байгууллагуудын нийт ажилтнуудад зохион байгуулсан сургалтын зардал 2.8 сая төгрөг баталсан тухай тушаал.
9 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/28 Вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 28.pdf Аймгийн нийт Хонин сүргийг вакцинжуулах ажлын зардал 12.1 сая төгрөгийг хавсралтаар балталсан тушаал. Хавсралттай
10 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/31 Хөрөнгө гаргах тухай 31.pdf БНСУ-ын Шихэн хотын төлөөлөгчдийн айлчлалын зардал 1сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
11 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/32 Хөрөнгө гаргах тухай 32.pdf Аймгуудын аврага шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй “Эрдэнэт Икон” багийн Орхон аймаг дахь тоглолтын зардал 2.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралтгүй.
            2017 ОНЫ 2-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг даргын захирамж 2017-02-02 а/40 Хөрөнгө гаргах тухай 40.pdf “Эрдэнэтийн оюутнууд Эрдэнэтдээ хайртай-2017” чуулганд  3сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
2 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/41 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 41.pdf Орхон аймгийн тамирчдын олон улсын болон улсын хэмжээний тэмцээний зардалд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
3 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/42 Хөрөнгө гаргах тухай 42.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлж багуудад хүргэх зардал 6.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
4 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/44 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 44.pdf Эрдэнэт дуу бүжгийн чуулгын хөөмийч М.Саруултөгсийн уран бүтээлийн тайлан тоглолтын зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
5 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/45 Уран бүтээлийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай 45.pdf “Занабазар” түүхэн романыг сонсдог ном хэлбэрээр бүтээж  буй МҮОНТ-ийн нэвтрүүлэгч Б.Ганбаатарт 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/46 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 46.pdf Орхон аймгийн ахмад тамирчдын олон улсын тэмцээний зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
7 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/47 Хөрөнгө гаргах тухай 47.pdf “Орхон аймгийн Хурал, захиргааны байгууллагын Үйл ажиллагаатай холбогдолтой бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн эмхтгэл” номын хэвлэлтийн зардал 9.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
8 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/48 Хөрөнгө гаргах тухай 48.pdf “Best of Mongolia” Үйл ажиллагааний задлалд 3сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
9 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/49 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай 49.pdf Захиргааны байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ хийх, арга зүйн зөвөлгөө суралт зохион байгуулах зардал 3.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50.pdf “Бизнес эрхлэгчдийн зөвөлгөөн”, “Бизнес форум”-ыг зохион байгуулах зардал 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/52 Хөрөнгө гаргах тухай 52.pdf Аймгуудын аврага шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй “Эрдэнэт Икон” багийн БНАСАУ-ын  тамирчин, дасгалжуулагч нарын онгоцны тиз болон бусад тамирчдын тэмцээний зардал 4.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
12 Засаг даргын захирамж 2017-02-09 а/53 Хөрөнгө гаргах тухай
13 Засаг даргын захирамж 2017-02-10 а/55 Хөрөнгө гаргах тухай
14 Засаг даргын захирамж 2017-02-14 а/56 Хөрөнгө гаргах тухай
15 Засаг даргын захирамж 2017-02-14 а/57 Аймгийн
16 Засаг даргын захирамж
17 Засаг даргын захирамж
18 Засаг даргын захирамж
19 Засаг даргын захирамж
20 Засаг даргын захирамж
21 Засаг даргын захирамж
22 Засаг даргын захирамж
23 Засаг даргын захирамж
24 Засаг даргын захирамж
25 Засаг даргын захирамж
            2017 ОНЫ 3-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-06 а/98 Хөрөнгө гаргах тухай 98.pdf МҮОНТ-ийн “Монгол түмний мэнд” нэвтрүүлэгт оролцох зардалд 1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/101 Хөрөнгө гаргах тухай 101.pdf “Орхон аймгийн Хурал, захиргааны байгууллагын Үйл ажиллагаатай холбогдолтой бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн эмхтгэл” номын дахин хэвлэлтийн зардал 7 сая төгрөг баталсан тушаал.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/102 Хөрөнгө гаргах тухай 102.pdf Аймгийн Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн байдалд судалгаа хийх 5сая төгрөг баталсан тушаал.
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/103 Хөрөнгө гаргах тухай 103.pdf БНСУ-ын Шихэн хотын төлөөлөгчдөд хүндэтгэл үзүүлэх, ЗДТГ-ын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах 2.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/104 Хөрөнгө гаргах тухай 104.pdf “Добу мэргэн-2017” тэмцээн 1 сая, Дэлхийн тусгай олимпийн өвлийн наадамд оролцох тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/105 Хөрөнгө гаргах тухай 105.pdf 2016 онд урлаг, спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан уран бүтээлч, тамирчин, сурагчид, багш, дасгалжуулагчдын шагнал гардуулах үйл ажиллагааны зардал 1 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/106 Хөрөнгө гаргах тухай 106.pdf Цагаан сарын баярт зориулсан хурдан морьдын уралдааны зардалд 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-09 а/107 Хөрөнгө гаргах тухай 107.pdf “Цахим худалдаан дахь хэрэглэгчийн эрх, хэрэглээний аюулгүй байдал” сэдэвт өдөрлөгийн үйл ажиллагааны зардал 5.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/108 Хөрөнгө гаргах тухай 108.pdf БНХАУ-ын Шанхай хотод  Ази Номхон далайн орнуудын элэг судлалын олон улсын хуралд оролцох төлөөлөгчдийн зардалд 1.5 сая төгрөгийг дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/109 Хөрөнгө гаргах тухай 109.pdf Срайдорж Номун ханы бурханы ном сургаалийн ажилд хүндэтгэл үзүүлж 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/110 Оюутан цэрэгт сургалт явуулах тухай 110.pdf “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтын зохион байгуулж явуулах 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/111 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 111.pdf Орон нутгийн өмчлөлд шилжин ирсэн 16.₮ сая төгрөгийн өвс тэжээлийн агуулах, 27.9 сая төгрөгийн бетон хашаа, 15.1 сая төгрөгийн царгасны өргөст торон хашааг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэх.
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/114 Хөрөнгө гаргах тухай 114.pdf Аймгийн ЭЗ, Нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулах хөтөлбөр, арга хэмжээний зардалд 7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/115 Хөрөнгө гаргах тухай 115.pdf “Бизнес форум-Эрдэнэт” арга хэмжээг зохион  байгуулах 19.9 сая төгрөгийг “ЭЗ-ийн форумын арга хэмжээний зардал”-аас, 4.01 сая төгрөгийг  “ Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны зардал”-аас тус тус гаргахыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-14 а/117 Хөрөнгө гаргах тухай 117.pdf МУ-д Үндэсний сэтгүүл зүй үүсч хөгжсөний 104 жилийн ойд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хүндэтгэл үзүүлэх зардал 500700 төгрөг хавсралтаар баталсалсан тушаал.Хавсралттай.
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-15 а/124 шагнах тухай 124.pdf Монгол цэргийн өдөр, Наурызын баярын өдрийг  тохиолдуулан аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”, мөнгөн шагналын зардал 1.6 сая төгрөг зарцуулах тухай тушаал.
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-15 а/125 нөхөн олговор олгох тухай 125.pdf Шүүхийн шийдвэрийн дагуу олгох нөхөн төлбөрийн зардалууд болох 18.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-16 а/126 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 126.pdf Гар бөмбөгийн Улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 1сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн тушаал.
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-17 а/128 Хөрөнгө гаргах тухай 128.pdf “Хүний хөгжил-Төрийн алба” сэдэвт сургалт, семинарын зардалд 1.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-20 а/129 Хөрөнгө гаргах тухай 129.pdf ОУЭЭХамгаалах өдрийг тохиолдуулан HBTV телевизийн “Төр түшсэн эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэгт 250,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/131 Хөрөнгө гаргах тухай 131.pdf Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох мөрдөх журмыг суртачилах ажилд 16.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай.Хавсралттай.
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/133 Хөрөнгө гаргах тухай 133.pdf Архины архаг хэрэглээтэй 20 иргэдийн албадан эмчилгээний зардалд 6.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/135 Хөрөнгө гаргах тухай 135.pdf “Бизнес форум-Эрдэнэт” арга хэмжээний хүрээнд гадаадын зочид төлөөлгчдөд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын үйл ажиллагаанд 4.1 сая зардалыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/136 Хөрөнгө гаргах тухай 136.pdf “Наурыз”-ын баярын хүрээнд зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны зардалд 2.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
25 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/137 Хөрөнгө гаргах тухай 137.pdf Өсвөрийн хөгжимчдийн “Уран эгшиг” Улсын V уралдааны зардлын 5.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
26 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-22 а/138 Нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 138.pdf Аймгийн орлогын дансанд 86.8 сая төгрөгийн нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгохыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
27 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-22 а/141 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 141.pdf ӨМӨЗӨ-ны Улаан хотын 2-р сургуультай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд сургалтанд хамрагдах зардалд 400,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
28 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-23 а/143 Зардал гаргах тухай 143.pdf Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй барилга угсралт, их засварын ажилд захиалагчын хяналт хэрэгжүүлэх ажиллагааг явуулахад зарцуулах 29.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
29 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-24 а/148 Хөрөнгө гаргах тухай 148.pdf Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бэлэн бус торгуулийн багаж технекийн ашиглалтын зардалд 2.3 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
30 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-24 а/149 Мал эмнэлгийн төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 149.pdf Мал сүргийг халдварт өвчинөөс урьдлан сэргийлэх төлөвлөгөөг I, II, III хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
31 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/150 Хөрөнгө гаргах тухай 150.pdf Баян-Өндөр сумын 12 дугаар сургуулийн засварт шаардагдах 14.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/151 Хөрөнгө гаргах тухай 151.pdf ЗДТГ-ын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон  дэд хөтөлбөрүүдэд 40 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
33 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/152 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлж хөрөнгө гаргах тухай 152.pdf Сагсан бөмбөгийн “Sprite cup” тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 995,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
34 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-30 а/153 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 153.pdf Дэнж багт байрлалтай 40 ортой эмнэлэгийн барилгыг БОЭТ-ийн блансаас хасч ЭМГ-ын блансад шилжүүлэх тухай тушаал.
35 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-30 а/154 Хөрөнгө гаргах тухай 154.pdf Малчидад төр засгийн, орон нутгийн бодлого, шийдвэр,нийгмийн зарим үйлчилгээ, мал онд оруулах ажилд шаардагдах шатахууны зардалд 4,9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
36 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-31 а/159 Хөрөнгө гаргах тухай 159.pdf Хорт хавдар өвчтэй иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох нэрс, тэтгэмж болох 7.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
            2017 ОНЫ 4-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/162 уран бүтээлийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай 162.pdf “Тэнгэрийн дор” сонгомол түүвэр номын зохиолч Н.Мөнхбаярт 500,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/163 Хөрөнгө гаргах тухай 163.pdf Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асран хамгаалагчдыг эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалд хамруулах нэрс, зардалд 39.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/165 Үзлэг шалгалт, аян зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 165.pdf “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг ажлын байрандаа мөрдөцгөөе” 1 сарын аяны зардал болон  үзлэг шалгалтын зардалийг  I, II, III, IV хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Зөвхөн I хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/168 Тамирчдад хөрөнгө гаргах тухай 168.pdf Орхон аймагт зохион байгуулагдах спортын тэмцээн болон гаадад Орхон аймгаа төлөөлөн оролцож буй баг тамирчидад 9.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/169 Тэмцээн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 169.pdf Оюутны спортын IV их наадмын үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/179 Хөрөнгө гаргах тухай 179.pdf Халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдөж ажиллахад нэн шаардлагатай хэрэгсэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлж 8.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/180 Хөрөнгө гаргах тухай 180.pdf Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, сувилагч нарыг уртасгасан цагаар ажиллуулах 37.8 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай.
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/182 Хөрөнгө гаргах тухай 182.pdf Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэг байдлыг  хангахад шаардлагатай эм, хэрэгсэлийн зардал 2.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай.
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/183 Хөрөнгө гаргах тухай 183.pdf Анхны тусламжийн нөхөрлөл байгуулах, сайн дурын идэвхитэн бэлтгэх тухай. 9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсаг тушаал.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-07 а/185 Хөрөнгө гаргах тухай 185.pdf “Айл” зорилтот төслийн арга хэмжээний хүрээнд баталсан санхүүжитийн хувиарийг хавсралтаар баталсан тушаал. Нийт 20 сая. Хавсралттай.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-10 а/186 Хөрөнгө гаргах тухай 186.pdf Терроризмтой тэмцэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 8.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-10 а/187 Хөрөнгө гаргах тухай 187.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлж багуудад хүргэх зардал 6.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-11 а/189 Сургалтын зардал гаргах тухай 189.pdf “Төрийн алба ба төрийн үйлчилгээ, чанарч хүртээмж” сэдэвт сургалтын зардал 4.2 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-13 а/190 Хөрөнгө гаргах тухай 190.pdf Оцгой тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээний зардал 12 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-13 а/191 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 191.pdf “Шилжин явах цом”-ын төлөөх сагсан бөмбөгийн тэмцээний зардалд 2.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-14 а/192 Хөрөнгө гаргах тухай 192.pdf Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” наадмын зардалд 3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-14 а/193 Хөрөнгө гаргах тухай 193.pdf Мал, амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажилд шаардагдах зардалд 6.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/194 Хөрөнгө гаргах тухай 194.pdf Архивын салбар үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй тэмцээнд шаардагдах 3.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/195 Олимпиадад оролцогсдод дэмжлэг үзүүлэх тухай 195.pdf Олон улс болон улсын олимпиадад оролцох багш, сурагчдын  зардалд 6 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/199 Программ хийхэд хөрөнгө гаргах тухай 199.pdf Цахим Программ хийхэд 8 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
25 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/200 Тооллого явуулах тухай 200.pdf Төрийн архивын сан хөмрөгт нэгдсэн тооллого явуулах зардалд 1.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
26 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-18 а/203 Хөрөнгө гаргах тухай 203.pdf Аймгийн өндөр настан, зорилтот бүлгийн иргэдэд  МУ-ын гавъяат эмч оролцсон үзлэг хийх зардалд 3.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.
27 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-18 а/204 Хөрөнгө гаргах тухай 204.pdf Гэр хороололд шар усны үерийн улмаас үүссэн хохирлийг засварлах зардалд 185.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
28 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-20 а/207 Хөрөнгө гаргах тухай 207.pdf Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас авсан зээл, хүсэлтүүдэд хяналт шалгалт хийх зардалд 1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
29 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-20 а/208 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 208.pdf Суугаа волейболын улсын аврага шалгаруулах тэмцээн, олон улсын тэмцээнд оролцох баг тамирчидад 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
30 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-21 а/214 Хөрөнгө гаргах тухай 214.pdf ОУ-ын гэр бүлийн өдөрт зориулан  гэр бүлүүдийн дунд зохиох волейболын тэмцээний зардалд 508,800 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
31 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-24 а/218 Хөрөнгө гаргах тухай 218.pdf Эх орны дайны ялалтын 72 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах 3сая ₮ хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-24 а/220 Урамшуулалд хөрөнгө гаргах тухай 220.pdf Эрх зүйн хөтөч, ухуулагч нарын 2017 оны 2-р улирлын урамшуулал 9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
33 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/221 Хөрөнгө гаргах тухай 221.pdf Татварын тухай хууль тогтоомжийн талар иргэдэд мэдээлэх, зөвөлгөө зөвлөмж, суртачилан таниулах зардалд 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсаралттай
34 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/226 Их наадмын арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай 226.pdf “Бүжин наадъя” их наадмын арга хэмжээнд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
35 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/228 Нөхөн олговор олгох тухай 228.pdf Шинээр тавьсан авто замын зурваст иргэний өмчилж авсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийг авто замын зурвасаас чөлөөлөх нөхөн олговорын зардалд 5.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
36 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/231 Олимпиадад хөрөнгө гаргах тухай 231.pdf Орхон аймагт Монгол хэл, бичгийн улсын 49-р олимпиад зохион байгуулагдах тул зардалд 15 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
37 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/232 Хөрөнгө гаргах тухай 232.pdf Шуурхай удирдлагын нэгдсэн төвийг байгуулах ажлын төслийг боловсруулах, судалгаа хийхэд 957420 төгрөг баталсан тушаал.
38 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/234 Хөрөнгө гаргах тухай 234.pdf Гэр хороололд шар усны үерийн улмаас үүссэн хохирлийг засварлах зардалд 5.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
39 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-27 а/240 Шагнах тухай 240.pdf Үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр өндөр үнэлгээ авсан төрийн байгууллагуудыг шагнах тухай 15.2 сая төгөргийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
40 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-28 а/244 Хөрөнгө гаргах тухай 244.pdf “Цэрэг-спортын Дөл” тоглолтод шаардагдах  2сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-28 а/250 Хөрөнгө гаргах тухай 250.pdf Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ААН байгууллагуудын ашиглалтын улмаас  эвдэрсэн газрын тооллого, хяналт шалгалт хийх зардалд 8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 5-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/254 дэмжлэг үзүүлэх тухай 254.pdf Марш-тактик  тэмцээнд оролцох ангиудад шаардлагатай шатахууны зардалд 3.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а255 хөрөнгө гаргах тухай 255.pdf Урианхай сурын харваа, Гимнастикийн тэмцээн, Багийн спортын шигшээ багийн тамирчдад  20 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/258 хөрөнгө гаргах тухай 258.pdf Орон сууцны дээврийн засварын ажилд 147.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/259 ажлын хэсэг байгуулах тухай 259.pdf Хаврын тариалалтын ажлын хэсэгт шатахууны зардал 459000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а/261 хөрөнгө гаргах тухай 261.pdf УДЭТ-ын “Царцаа намжил” Хүүхдийн жүжиг Эрдэнэт хотод тоглогдож байгаатай холбогдуулан 840000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а/262 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 262.pdf “Элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот” аянд шаардагдах 14.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а263 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 263.pdf “Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай” арга хэмжээний зардалд 29.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-11 а/266 хөрөнгө гаргах тухай 266.pdf Нийтийн орон сууцны дээврийн засварын ажилд шаардагдах 194.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-11 а/267 хөрөнгө гаргах тухай 267.pdf Морни хуурын дугуйлангийн сурагч  О.Батнасан нь уран бүтээлийн тайлан тоглолтод 400000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-12 а/268 хөрөнгө гаргах тухай 268.pdf “Төсвийн бодлого, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хяналт” сэдэвт аянд шаардагдах 9.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-12 а/270 хөрөнгө гаргах тухай 270.pdf “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт өдөрлөгийн зардалд 1.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-17 а/274 хөрөнгө гаргах тухай 274.pdf Дэд хөтөлбөр сурталчлах “Хөгжил бүтээх-18” өдөрлөгийн зардалд 7.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-18 а/275 хөрөнгө гаргах тухай 275.pdf Хөрөнгийн зах зээл, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийг иргэд, ААН болон оюутнуудад сурталчилах ажилд 2.6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-18 а/278 хөрөнгө гаргах тухай 278.pdf БНЧУлсын парламентийн гишүүд, элчин сайд болон ажилтнуудын орхон аймагт ажилласан зардал 908700 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/280 хөрөнгө гаргах тухай 280.pdf Архивын ерөнхий газарт ашиглаж байсан эд зүйлсийг шилжүүлэн авчрах зардал 1.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/283 хөрөнгө гаргах тухай 283.pdf Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалт, гэх бүлийн өдрийн хүрээнд багуудын дунд хууль суртачлах зардал 1.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/284 цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, сургалт явуулах, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 284.pdf Цэргийн жинхэнэ албаны 2017 оны 1-р ээлжийн татлага, Цэргийн албыг биеэр хаагчдын ажил үүрэг гүйцэтгэх, сургалтанд шаардагдах 5.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/287 хүүхдийн баярыг тэмдэглэх тухай 287.pdf ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэхэд шаардагдах зардал 4.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017*-5-23 а/289 хөрөнгө гаргах тухай 289.pdf Хүчирхийлэлд өрдсөн иргэдийг түр хамгаалах байранд байршсан 22 хүүхдийн хоол, сувилгааны зардалд 2.5 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/290 хөрөнгө гаргах тухай 290.pdf Авто замын засварын ажилд шаардагдах 40 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/291 хөрөнгө гаргах тухай 291.pdf Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих, спортын тоног төхөөрөмж, уралдаан тэмцээнд оролцох зардалд 33.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/292 тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 292.pdf ОУ-ын болон улсын хэмжээний тэмцээнд оролцож буй баг тамирчидад 3.5 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/293 хөрөнгө гаргах тухай 293.pdf Хүнд өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэх, зорилтот бүлгийн иргэдэд буцалтгүй тусламж, гэр  олгох зардалд 6.9 сая төгрөгийг хавсралтар баталсан тушаал. Хавсралттай
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/294 мал сүрэгт үзлэг, ангилалт , хянан баталгаажуулалт хийх 294.pdf Мал сүрэгт үзлэг ангилалт, хянан баталгаажуулалт хийхэд шаардагдах 3.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 6-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/300 үндсэн хөрөнгө акталж устгах тухай 300.pdf Орон нутгийн өмчит 20 байгууллагад олон жил ашиглагдан, эдэлгээний хугацаа дууссан 456.3 сая төгрөгийн блансын үнийн дүн бүхий хөрөнгийг акталж устгах тушаал. Хавсралттай
2 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/301 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 301.pdf Соната-7, Хьюнда-Туксон маркийн суудлын авто машиныг тус тус шилжүлэх тухай тушаал.
3 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/302 хөрөнгө гаргах тухай 302.pdf Дэнж багт байрлах 52-р ус түгээх байрыг шинээр барихад шаардагдах 13.2 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
4 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/304 хөрөнгө гаргах тухай 304.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн шарил хадгалах хөрөгчийн мотор шинэчлэх зардал 9.9 сая төгрөг баталсаг тушаал.
5 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/305 хөрөнгө гаргах тухай 305.pdf “Өв уламжлал бидний амьдралд” төслийг хэрэгжүүлхэд шаардагдах зардалд 5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
6 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/306 хуваарилалт хийх тухай 306.pdf Дэд хөтөлбөрүүдийн зардлыг нэмэгдүүлэхийг 8 хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
7 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/309 дэмжлэг үзүүлэх тухай 309.pdf Шагайн харвааны улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцож буй баг тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай
8 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/310 дэмжлэг үзүүлэх тухай 310.pdf Орхон аймгийн уран бүтээлч Б.Сайханбаяр УБ хотод  арт галерейд үзэсгэлэнгээ гаргах тул зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
9 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/311 дэмжлэг үзүүлэх тухай 311.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн урлагын VIII наадмын зардалд  506000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
10 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/312 хөрөнгө гаргах тухай 312.pdf “Багийн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын зардалд 30 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/314 хөрөнгө гаргах тухай 314.pdf “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бидиын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Устгал-2017” арга хэмжээг зохион байгуулах зардалд 3 сая төгрөг баталсан тушаал.
12 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-13 а/318 шагнах тухай 318.pdf Эрүүл мэнд, соёл, боловсролын салбарийн ажиллагасдыг Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг” шагнах тухай 1.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-13 а/321 тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 321.pdf БНХАУ-д зохион байгуулагдах суугаа волейболын тэмцээнд оролцох тамирчинд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
14 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/323 хөрөнгө гаргах тухай 323.pdf Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг үзүүлэх хавсралт. Тушаал байхгүй
15 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/325 үзлэг зохион байгуулах тухай 325.pdf Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэх ажлын зардал 5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/326 төлөвлөгөө батлах тухай 326.pdf Нэг өрх-Нэг ажлын байр дэд хөтөлбөрийн зардалд 40 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
17 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/327 хөрөнгө гаргах тухай 327.pdf Авто замын тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын барим бичиг боловсруулах зардалд 15 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
18 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/328 хөрөнгө гаргах тухай 328.pdf
19 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/329 хөрөнгө гаргах тухай 329.pdf Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд асар худалдан авахад шаардлагатай 8.7 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
20 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/330 хөрөнгө гаргах тухай 330.pdf Хүний эрхийн талаарх иргэдийн  ойлголтыг нэмэгдүүлэх, суртачилах ажилд 4.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/331 хөрөнгө гаргах тухай 331.pdf Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд баг бүрээс ажилгүй иргэдийн оедлын сургалтанд шаардагдах 6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/334 хөрөнгө гаргах тухай 334.pdf Галын техникийн олон төрөлт спортын тэмцээнд оролцож буй ОБГ-ын баг тамирчдад 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
23 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/335 архивыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 335.pdf Аймгийн төрийн архивыг шинэ байранд нүүлгэн шилжүүлэх зардалд 4.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
24 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/337 дэмжлэг үзүүлэх тухай 337.pdf “Бий биелгээ” наадамд оролцох уран бүтээлчдийн зардалд 1.4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал. Хавсралттай
25 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/338 хөрөнгө гаргах тухай 338.pdf Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд асар худалдан авахад шаардлагатай 8.1 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
26 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/339 хөрөнгө гаргах тухай 339.pdf Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах худалдааны төвүүдэд лангууны тохижилд хийхэд шаардлагатай 10.2 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
27 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/340 хөрөнгө гаргах тухай 340.pdf Татварын өр авлагыг барагдуулах ажлын зардалд 7.6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
28 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/341 хөрөнгө гаргах тухай 341.pdf “Залуусын манлайлал” сургалт, семинарт шаардагдах 19.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
29 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/342 хөрөнгө гаргах тухай 342.pdf БНХАУ-д болох Байт харвааны дэлхийн цомын тэмцээнд оролцох тамирчинд 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
30 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/343 хөрөнгө гаргах тухай 343.pdf Спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-ын дунд онол арга зүй, практик сургалтын зардалд 3.3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
31 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/344 тамирчинд хөрөнгө тухай 344.pdf “Орхон робо-2017” лего роботын тэмцээний зардалд 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүүлэх тухай хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай
32 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/345 хөрөнгө гаргах тухай 345.pdf “Багш” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд  байгалын ухааны AR кабинет орчин нөхцөл сайжруулах зардалд 7 сая, багшийг сургах зардалд 10.5 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
33 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/346 хөрөнгө гаргах тухай 346.pdf Жаргалант сумын Айрагийн гозгорт буй 2 булшинд археологийн малтлага, судалгаа, сэргээн засварлах ажлын зардалд 38 сая төгрөг баталсан тушаал.
34 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/347 малчдын өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл хангах 347.pdf Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлын хэсгийн шатахууны зардалд 8 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
35 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/349 эрх шилжүүлэх, хөрөнгө гаргах тухай 349.pdf “Өрхийн тариалалтыг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн зардалд 23.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
36 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/352 хөрөнгө гаргах тухай 352.pdf Аймгийн хэмжээнд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зардалд 3 сая төгрөг баталсан тушаал.
37 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/354 хөрөнгө гаргах тухай 354.pdf Ялон улсад ажиллах Гадаад харилцааны албаны ахлах мэргэжилтэн нислэгийн тийзний үнэ 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
38 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/355 цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай 355.pdf Мөнгөн төлбөрийг тогтоох, чөлөөлөх, цэргийн тоо бүртгэлээс хасах, Цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай тушаал.
39 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/357 хөрөнгө гаргах тухай 357.pdf Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нэгдсэн бэлтгэл сургуулилтын үеийн хоолны зардалд 6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
40 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/360 хөрөнгө гаргах тухай 360.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын зардалд 10.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/361 хөрөнгө гаргах тухай 361.pdf “Эмч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмнэл зүйн хэлэлцүүлэгийн зардалд 380,000 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
42 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/362 гамшгийн бэлэн байдал хангах сургалт зохион байгуулах тухай 362.pdf Гамшгийн үеийн өрхийн бэлэн байдлыг  хангах сургалтыг баг бүрт зохион байгуулах зардал 59.8 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
43 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/364 хөрөнгө гаргах тухай 364.pdf Тархины саатай хүүхдүүд, асран хамгаалагч эцэг эхчүүдэд сургалтын зардал 2.6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
44 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/365 хөрөнгө гаргах тухай 365.pdf “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежмент” сэдэвт сургалтын зардал 496,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
45 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/366 хөрөнгө гаргах тухай 366.pdf “Хууль эрх зүйн орчин, хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтын зардал 854,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
46 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/369 шагнах тухай 369.pdf Эрчим хүчний салбарын ажилчдыг Орхон аймгын “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”-ээр шагнах зардал 200,000 төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
47 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/370 хөрөнгө гаргах тухай 370.pdf Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан бэлтгэлд гарч буй бөхчүүдэд 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
48 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/372 хөрөнгө гаргах тухай 372.pdf  Ахмадын зуны саам сувилалыг ажиллуулах зардал 35 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
49 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/373 төлөвлөгөө баталж, хөрөнгө гаргах тухай 373.pdf
50 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/377 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 377.pdf
51 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/378 хөрөнгө гаргах тухай 378.pdf
52 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/379 хөрөнгө гаргах тухай 379.pdf
53 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/380 хөрөнгө гаргах тухай 380.pdf
            2017 ОНЫ 7-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/398 дэмжлэг үзүүлэх тухай 398.pdf
2 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/399 үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 399.pdf
3 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/405 цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдаар үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 405.pdf
4 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/406 сургалтанд оролцуулах тухай 406.pdf
5 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/409 хөрөнгө гаргах тухай 409.pdf
6 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/410 хөрөнгө гаргах тухай 410.pdf
7 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/411 хөрөнгө гаргах тухай 411.pdf
8 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/412 хөрөнгө гаргах тухай 412.pdf
9 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/413 хөрөнгө гаргах тухай 413.pdf
10 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а414 үр дүнгийн мөнгөн урамшил олгох тухай 414.pdf
11 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/416 хөрөнгө гаргах тухай 416.pdf
12 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/419 хөрөнгө гаргах тухай 419.pdf
13 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/420 хөрөнгө гаргах тухай 420.pdf
14 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/421 хөрөнгө гаргах тухай 421.pdf
15 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/422 хөрөнгө гаргах тухай 422.pdf
16 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-5 а/423 шагнах тухай 423.pdf
17 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/427 хөрөнгө гаргах тухай 427.pdf
18 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/428 хөрөнгө гаргах тухай 428.pdf
19 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/429 буцалтгүй тусламж олгох тухай 429.pdf
20 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-17 а/435 дэмжлэг үзүүлэх тухай 435.pdf
21 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-17 а/437 хөрөнгө зарцуулах зөвшөөрөл олгох тухай 437.pdf
22 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-18 а/438 хөрөнгө гаргах тухай 438.pdf
23 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-18 а/439 дэмжлэг үзүүлэх тухай 439.pdf
24 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/444 тусламж үзүүлэх тухай 444.pdf
25 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/445 хөрөнгө гаргах тухай 445.pdf
26 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/446 Жемборид оролцоход хөрөнгө гаргах тухай 446.pdf
27 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-25 а/447 хөрөнгө гаргах тухай 447.pdf
28 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-25 а/448 өмчлөх эрх олгох тухай 448.pdf
29 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-26 а/451 сургалтын материаллаг баазыг сайжруулах тухай 451.pdf
30 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-28 а/454 хөрөнгө гаргах тухай 454.pdf

 

2017 ОНЫ 8-Р САР

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/455 буцалтгүй тусламж олгох тухай 455.pdf
2 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/456 шагнах тухай 456.pdf
3 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/458 хөрөнгө гаргах тухай 458.pdf
4 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-07 а/459 хөрөнгө гаргах тухай 459.pdf
5 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-07 а/460 хөрөнгө гаргах тухай 460.pdf
6 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-08 а/462 хөрөнгө гаргах тухай 462.pdf
7 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-08 а/463 хөрөнгө гаргах тухай 463.pdf
8 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-10 а/465 хөрөнгө гаргах тухай 465.pdf
9 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-10 а/466 хөрөнгө гаргах тухай 466.pdf
10 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-11 а/467 тэмцээнд оролцуулах тухай 467.pdf
11 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-15 а/469 хөрөнгө гаргах тухай 469.pdf
12 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/472 хөрөнгө гаргах тухай
13 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/474 хөрөнгө гаргах тухай
14 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/480 хөрөнгө гаргах тухай
15 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/481 хөрөнгө гаргах тухай
16 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/483 хөрөнгө гаргах тухай
17 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/487 хөрөнгө гаргах тухай
18 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/490 хөрөнгө гаргах тухай
19 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/491 хөрөнгө гаргах тухай
20 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/492 хөрөнгө гаргах тухай
21 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/494 хөрөнгө гаргах тухай
22 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/495 хөрөнгө гаргах тухай
23 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/497 хөрөнгө гаргах тухай
24 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/498 хөрөнгө гаргах тухай
25 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/499 хөрөнгө гаргах тухай

 

2017 ОНЫ 9-Р САР

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-01 а/501 хөрөнгө гаргах тухай 501.pdf
2 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-04 а/505 хяналт шалгалт явуулах тухай 505.pdf
3 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-04 а/508 тэмцээн зохион байгуулах тухай 508.pdf
4 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/513 шагнах тухай 513.pdf
5 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/515 хөрөнгө гаргах тухай 515.pdf
6 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/516 хөрөнгө гаргах тухай 516.pdf
7 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-06 а/517 хөрөнгө гаргах тухай 517.pdf
8 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-08 а/518 хөрөнгө гаргах тухай 518.pdf
9 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-08 а/519 хөрөнгө гаргах тухай 519.pdf
10 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-11 а/520 хөрөнгө гаргах тухай 520.pdf
11 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/522 хөрөнгө гаргах тухай 522.pdf
12 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/523 хөрөнгө гаргах тухай 523.pdf
13 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/524 ажлын хэсэг байгуулах тухай 524.pdf
14 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/525 дэмжлэг үзүүлэх тухай 525.pdf
15 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/526 хөрөнгө гаргах тухай 526.pdf
16 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/527 хөрөнгө гаргах тухай 527.pdf
17 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/528 хөрөнгө гаргах тухай 528.pdf
18 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/529 дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 529.pdf
19 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/530 хөрөнгө гаргах тухай 530 001.pdf
20 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/531 хөрөнгө гаргах тухай 531.pdf
21 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/532 хөрөнгө гаргах тухай 532.pdf
22 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/533 хөрөнгө гаргах тухай 533.pdf
23 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/534 хөрөнгө гаргах тухай 534.pdf
24 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/537 дэмжлэг үзүүлэх тухай 537.pdf
25 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/538 дэмжлэг үзүүлэх тухай 538.pdf
26 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/539 хөрөнгө гаргах тухай 539.pdf
27 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/541 хөрөнгө гаргах тухай 541.pdf
28 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/542 хөрөнгө гаргах тухай 542.pdf
29 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/543 хөрөнгө гаргах тухай 543.pdf
30 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/544 хөрөнгө гаргах тухай 544.pdf
31 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/545 хөрөнгө гаргах тухай 545.pdf
32 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/546 хөрөнгө гаргах тухай 546.pdf
33 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/547 хөрөнгө гаргах тухай 547.pdf
34 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/548 хөрөнгө гаргах тухай 548.pdf
35 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/551 хөрөнгө гаргах тухай 551.pdf
36 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/552 үзэсгэлэн худалдаанд оролцох тухай 552.pdf
37 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/554 эрх зүйн хөтөч нарт урамшуулал олгох тухай 554.pdf
38 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/556 хөрөнгө гаргах тухай 556.pdf
39 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-21 а/559 үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 559.pdf
40 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/560 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 560.pdf
41 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/561 хөрөнгө гаргах тухай 561.pdf
42 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/562 хөрөнгө гаргах тухай 562.pdf
43 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/563 хөрөнгө гаргах тухай 563.pdf
44 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-27 а/565 хөрөнгө гаргах тухай 565.pdf
45 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-27 а/566 хөрөнгө гаргах тухай 566.pdf
46 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-28 а/567 хөрөнгө гаргах тухай 567.pdf
47 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-28 а/568 шагнах тухай 568.pdf
48 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/569 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 569.pdf
49 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/570 өмчлөх эрх олгох тухай 570.pdf
50 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/571 дэмжлэг үзүүлэх тухай 571.pdf
51 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/572 сургалтын зардал гаргах тухай 572.pdf
52 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/573 сургалтын зардал гаргах тухай 573.pdf

 

2017 ОНЫ 10-Р САР

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-2 а/574 хөрөнгө гаргах тухай 574.pdf
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/576 цэргийн дүйцүүлэх албаар үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 576.pdf
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/577 цэргийн жинхэнэ албаны татлага зохион байгуулах тухай 577.pdf
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/578 буцалтгүй тусламж олгох тухай 578.pdf
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/579 улсын асрамжинд явуулах тухай 579.pdf
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/580 хөрөнгө гаргах тухай 580.pdf
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/581 хөрөнгө гаргах тухай 581.pdf
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-5 а/586 дэмжлэг үзүүлэх тухай 586.pdf
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-5 а/588 хөрөнгө гаргах тухай 588.pdf
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-10 а/594 хөрөнгө гаргах тухай 594.pdf
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-10 а/595 сургалт явуулах тухай 595.pdf
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-12 а/600 ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 600.pdf
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-12 а/601 хөрөнгө гаргах тухай 601.pdf
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: