Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн төсөв:

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Засаг дарга 2017,10,30 а/1109 Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх захирамж 10 сар_Part1.pdf
2 Засаг дарга 2017,10,26 а/1083 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part2.pdf
3 Засаг дарга 2017,10,25 а/1080 Хяналт шалгалт зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part3.pdf
4 Засаг дарга 2017,10,25 а/1079 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part4.pdf
5 Засаг дарга 2017,10,25 а/1078 Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд мониторонгийн ажлыг зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part5.pdf
6 Засаг дарга 2017,10,24 а/1077 Тайвань улсад сургалтанд хамруулах захирамж 10 сар_Part6.pdf
7 Засаг дарга 2017,10,24 а/1076 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай захирамж 10 сар_Part7.pdf
8 Засаг дарга 2017,10,25 а/1075 Оросын холбооны Улсын Эрхүү хотод сургалт арга хэмжээнд оролцуулах тухай захирамж 10 сар_Part8.pdf
9 Засаг дарга 2017,10,24 а/1074 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part9.pdf
10 Засаг дарга 2017,10,24 а/1073 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part10.pdf
11 Засаг дарга 2017,10,23 а/1072 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part11.pdf
12 Засаг дарга 2017,10,23 а/1070 Сургалт лекц зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part12.pdf
13 Засаг дарга 2017,10,23 а/1069 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part13.pdf
14 Засаг дарга 2017,10,23 а/1068 Сумдад математикийн сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part14.pdf
15 Засаг дарга 2017,10,23 а/1067 Тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part15.pdf
16 Засаг дарга 2017,10,23 а/1066 Хүндэтгэл үзүлэх тухай захирамж 10 сар_Part16.pdf
17 Засаг дарга 2017,10,20 а/1065 Нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай захирамж 10 сар_Part17.pdf
18 Засаг дарга 2017,10,20 а/1064 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part18.pdf
19 Засаг дарга 2017,10,20 а/1063 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part19.pdf
20 Засаг дарга 2017,10,19 а/1061 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part20.pdf
21 Засаг дарга 2017,10,19 а/1060 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part21.pdf
22 Засаг дарга 2017,10,19 а/1059 Япон улсад сургалтанд хамруулах тухай захирамж 10 сар_Part22.pdf
23 Засаг дарга 2017,10,19 а/1058 Тайланд улсад чуулга уулзалтанд хамруулах тухай захирамж 10 сар_Part23.pdf
24 Засаг дарга 2017,10,18 а/1056 Урамшуулал олгох тухай захирамж 10 сар_Part24.pdf
25 Засаг дарга 2017,10,18 а/1053 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part27.pdf
26 Засаг дарга 2017,10,18 а/1054 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part28.pdf
27 Засаг дарга 2017,10,18 а/1052 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part29.pdf
28 Засаг дарга 2017,10,18 а/1051 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part30.pdf
29 Засаг дарга 2017,10,18 а/1050 Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчид урамшуулал олгох тухай захирамж 10 сар_Part31.pdf
30 Засаг дарга 2017,10,18 а/1049 Урамшуулал олгох тухай захирамж 10 сар_Part33.pdf
31 Засаг дарга 2017,10,18 а/1047 Чуулган зохион байгуулах тухай захирамж 10 сар_Part35.pdf
32 Засаг дарга 2017,10,18 а/1046 Хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай захирамж 10 сар_Part36.pdf
33 Засаг дарга 2017,10,17 а/1045 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part37.pdf
34 Засаг дарга 2017,10,17 а/1044 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part38.pdf
35 Засаг дарга 2017,10,17 а/1043 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part39.pdf
36 Засаг дарга 2017,10,17 а/1042 Олон улсын уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part40.pdf
37 Засаг дарга 2017,10,17 а/1040 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part41.pdf
38 Засаг дарга 2017,10,17 а/1039 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part42.pdf
39 Засаг дарга 2017,10,17 а/1034 Япон улсад туршлага судлах арга хэмжээнд оролцуулах тухай захирамж 10 сар_Part43.pdf
40 Засаг дарга 2017,10,13 а/1031 Мал аж ахуйн өвөлжилтийн байдал хангах захирамж 10 сар_Part44.pdf
41 Засаг дарга 2017,10,17 а/1033 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part46.pdf
42 Засаг дарга 2017,10,17 а/1032 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part47.pdf
43 Засаг дарга 2017,10,13 а/1026 Англи хэлний хичээлийн дэд бүлэг хичээллүүлэх зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part48.pdf
44 Засаг дарга 2017,10,13 а/1025 Сурагч солилцоо зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part49.pdf
45 Засаг дарга 2017,10,13 а/1024 Зардал шийдвэрлэх тухай захирамж 10 сар_Part50.pdf
46 Засаг дарга 2017,10,13 а/1020 Наадамд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part51.pdf
47 Засаг дарга 2017,10,13 а/1017 Филиппин улсад олон улсын хуралд оролцох тухай захирамж 10 сар_Part52.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: