Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘[3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд’ Category

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

2017 ОНЫ 1-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-09 105400105275 ХУД ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛ 5,938,460 ХЧТА-3ХЇН-1116449 ЖИРЭМСЭН АМА РЖСАН2ХЇН-4822011
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-11 245,005,300 ursgal sanhuujilt
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-30 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан 21,132,400 НДШ
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-01-30 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан 6,609,825.77 НДШ
                              2017 ОНЫ 2-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-07 259,144,000 ursgal sanhuujilt
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-13 15-0000-1300126006013 Голомт банк 39,592,823.5 Урьд/цалин
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-13 04-0000-499139676 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар 32,381,252 Урьдчилгаа цалин
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан 21,132,400 НДШ
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 15-0000-1300126006013 Голомт банк 16,859,800 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 15-0000-1300126006013 Голомт банк 11,230,300 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 04-0000-499139676 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар 47,978,315.71 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-22 15-0000-1300126006013 Голомт банк 43,269,160.48 Цалин 2-р сар
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-07 259,144,000 ursgal sanhuujilt
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2017-02-13 15-0000-1300126006013 Голомт банк 39,592,823.5 Урьд/цалин
                              2017 ОНЫ 3-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.03.03 ИНЕГ 15,152,419.00 Ашиглалтын төлбөр
499133504 ХХБ 2017.03.03 ИНЕГ 14,025,000.00 Гадаад сургалт
100900028020 Төрийн сан 2017.03.07 Сангийн яам 250,083,500.00 Санхүүжилт
100900028020 Төрийн сан 2017.03.21 ХУД ЭМНДХ 8,237,246.00 Листний мөнгө
                              2017 ОНЫ 4-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100200190000 Төрийн сан 2017.04.28 ХУД-ийн ниймийн даатгалын хэлтэс 21,132,400.00 НДШ-ийн төлбөр
100900028020 Төрийн сан 2017.04.07 Сангийн яам 252,080,500.00 Санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 5-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.05.24 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 138,180,000.00 COSCAP NA жилийн хураамж
499133504 ХХБ 2017.05.24 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 7,425,000.00 Цэвэрлэгээ үйлчилгээ
100900028020 Төрийн сан 2017.05.05 Сангийн яам 245,396,500.00 Санхүүжилт
100900028020 Төрийн сан 2017.05.18 Сангийн яам 138,180,000.00 Санхүүжилт
100200190000 Төрийн сан 2017.05.25 ХУД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс 21,132,400.00 НДШ-ийн төлбөр
                              2017 ОНЫ 6-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.06.28 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 13,492,100.00 НТОЗШША-ны insight v4 программын лицензийн төлбөр
404001620 ХХБ 2017.06.22 УСУГ 9,642,551.84 Усны төлбөр
49913354 ХХБ 2017.06.27 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 20,943,000.00 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
100900028020 Төрийн сан 2017.06.07 Сангийн яам 252,217,800.00 Санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 7-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499133504 ХХБ 2017.07.27 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 8,399,800.00 Томилолтын мөнгө
2105019063 ХУД нийгмийн даатгалын хэлтэс 2017.07.27 ХУД ЭМНДХ 21,132,400.00 НДШ ийн төлбөр
100900028020 Төрийн сан 2017.07.03 Сангийн яам 241,375,800.00 Санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 8-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100200190000 Төрийн сан 2017.08.29 ХУД НДХ төвлөрсөн орлого 21,132,400.00 НД ийн шимтгэл
1009000028020 төрийн сан 2017.08.03 Сангийн яам 261,839,600.00 санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 9-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
499070977 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.08 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг 6,741,000.00 Сургалтын төлбөр
499017754 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.08 ММНБИнститут 7,357,000.00 Сургалтын төлбөр
453153919 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.08 ТТЕС ХХК 5,408,800.00 Сургалтын төлбөр
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.06 ИНЕГ 14,850,000.00 Үйлчилгээний төлбөр
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.15 ИНЕГ 14,727,700.00 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ
100200190000 Төрийн банк 2017.09.15 ИНЕГ 21,132,400.00 НДш ийн төлбөр
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.15 ИНЕГ 28,845,200.00 Гадаад сургалт
499133504 Худалдаа хөгжлийн банк 2017.09.22 ИНЕГ 24,900,400.00 Томилолт

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Leave a Comment »

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

         2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 ТНБД 2017.01.23 ТНБД-ын тушаал 21 Хөрөнгө зарцуулах 21.pdf Эрүүл  мэндийн байдлыг харгалзан яамны ахлах мэргэжилтэн Н.Чулуунбаатарт сарын хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, мэргэжилтэн Т.Мягмарсүрэнд албан үүргийг түр хариуцуулж цалингийн 40% нэмэгдэл олгох тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 2-Р САР
1 ТНБД 2017.02.24 ТНБД-ын тушаал 56 Хөрөнгө зарцуулах 56.pdf Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөх Д.Готовыг БНАЛАУ-д  зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 3-Р САР
Холбогдох гүйлгээ гараагүй
         2017 ОНЫ 4-Р САР
1 ТНБД 2017.04.11 109 шатлал ахиулах 109.pdf Яамны албан хаагчдын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүн зэргийг үндэслэн албан тушаалын цалингийн сүлжээний шатлалыг нэмэгдүүлж, хавсралтаар баталсан т.н.б.д-ын тушаал. Хавсралттай.
2 ТНБД 2017.04.18 117 Хөрөнгө зарцуулах 117.pdf БНХАУ-ын Бугат хотод болох “Монголын өдрүүд-2017” арга хэмжээнд хэлтсийн дарга Х.Оргил-Эрдэнийг зохион байгуулагч талын зардлаар ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал
3 ТНБД 2017.04.24 122 Хөрөнгө зарцуулах 122.pdf Ахлах мэргэжилтэн Д.Жавхланд 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 5-Р САР
1 ТНБД 2017.05.05 128 Хөрөнгө зарцуулах 128.pdf Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан Ц.Одгэрэлд 500,000 төгрөгийн дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал олгох тухай т.н.б.д-ын тушаал
2 ТНБД 2017.05.25 153 Хөрөнгө зарцуулах 153.pdf Мэргэжилтэн Ч.Мөнхтуяад 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай тушаал.
3 ТНБД 2017.05.26 156 Хөрөнгө зарцуулах 156.pdf Эстони Улс, Норвегид газрын дарга Р.Мэргэнийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 6-Р САР
1 ТНБД 2017.06.05 167 Хөрөнгө зарцуулах 167.pdf 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай тушаал.
2 ТНБД 2017.06.22 190 Хөрөнгө зарцуулах 190.pdf БНСУ-ын Сөүл хотод сургалтад оролцох мэргэжилтэнүүдийг зохион байгуулагч талын зардлаар томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
3 ТНБД 2017.06.23 195 Хөрөнгө зарцуулах 195.pdf 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, чөлөө олгох тухай тушаал.
         2017 ОНЫ 7-Р САР
1 ТНБД 2017.07.16 216 Хөрөнгө зарцуулах 216.pdf Сингапурт ахлах мэрэгжилтэн Б.Нямдоржийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
2 ТНБД 2017.07.16 217 Хөрөнгө зарцуулах 217.pdf БНХАУ-д сургалтанд Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэнүүдийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 8-Р САР
1 ТНБД 2017.08.24 273 Хөрөнгө зарцуулах 273.pdf Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын Душанбе хотод сургалтад ахлах мэрэгжилтэн М.Угтахбаяр, Б.Оюундэлгэр нарыг  зохион байгуулагч талын зардлаар томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
2 ТНБД 2017.08.30 275 Хөрөнгө зарцуулах 275.pdf Тайландын Бангкокт болох уулзалтад мэргэжилтэн Б.Энх-Өлзийг зохион байгуулагч талын зардлаар гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай т.н.б.д-ын тушаал.
         2017 ОНЫ 9-Р САР
Холбогдох гүйлгээ гараагүй

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Leave a Comment »

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төсөв: ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

                              2017 ОНЫ 1-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-01-11 205,217,500 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-01-11 23,600,000 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-01-23 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал Байр ашиглалтын гэрээ.pdf
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-01-13 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 10,000,000 ТХ-Н ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЇНЭ АТЇТЄВ-С
                              2017 ОНЫ 2-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-07 242,523,200 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-07 23,600,000 ursgal sanhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-09 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 17,500,000 ТХГэрчилгээ хэвлэх
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-02-10 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал Байр ашиглалтын гэрээ.pdf
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-02-01 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 10,000,000 тх-ийн гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-02-22 2904000007 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 12,500,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 05-0000-5020689589 Залан Мєнх 68,279,634 Сэлэнгэ, Дэлгэр/м хє/г барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 15-0000-1801135028 Замч ирээдуй 82,597,312 Хэрлэн голын т/б/гїїр барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 15-0000-4320000955 Сэлэнгэ есєн эрдэнэ ХХК 22,342,536.5 Орхон Баян/Є сум замын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 34-0000-10000015873 Хурдны Зам 161,410,709 Элсэн/т Хар/х замын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-10 15-0000-1901035038 Ганхэмжїїр ХХК 29,922,387 Авто пїї суур/ажлын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-20 34-0000-385100016975 Хїжийн Гал Констракшн 7,605,802 УБ-Ман/г чиглэл ТХЦ-н барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-23 100900028600 ЗТХЯам ХБанк 34,877,003 Автозам г рийн санх жилт
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-24 02-0000-2035007712 Єлзийхутагийн Наран 41,782,500 Аймгийн твийн 6.6 км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-24 15-0000-2105000887 Шинжиан шинфа 188,934,979 2105000887 хяргас нуур 100 км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-02-24 2105000887 Шинжиан шинфа 188,934,979 Банк хооронд дамжиж амжаагїй г їйлгээ-Увс аймаг Хяргас нуур 1
                              2017 ОНЫ 3-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-07 233,785,300 3-r sar sankhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-28 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 17,500,000 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-09 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 17,500,000 Т/Х-ийн гэрчилгээний нэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-15 23,600,000 3-r sar sankhuujilt
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-17 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Bair ashiglaltiin zardal 3 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-21 17,500,000 Орлого шилжїїлэв.
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-03-21 20,086,655 Орлого шилжїїлэв.
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-03-17 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000 ТХ-ийн гэрчилэгээ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-03-06 188,934,979 Орлого шилжїїлэв.
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-03-06 188,934,979 Орлого шилжїїлэв.
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-03-06 15-0000-2105000887 Шинжиан шинфа 188,934,979 Барьцаа Хяргас нуур 100 км
                              2017 ОНЫ 4-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-07 235,323,200 Sankhuujilt 4 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-07 23,600,000 Sankhuujilt 4 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-14 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-07 7,244,600 Sankhuujilt 4 sar
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл 5,205,080 ТХГэрчилгээний їнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК 9,504,000 ТХГэрчилгээний їнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 34-0000-104900025338 Зам тээврийн хєгжлийн яам 6,597,500 Тэтгэмж/у ТНБД 39.61.89.90
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-04-13 26-0000-2611184512 Шинжлэх ухаан технологийн их с 6,998,376 Хэрэглэгч/суд/гэр/ажлын хєлс
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-05 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 5,940,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-19 340004009911 АТЇТЄВ 7,750,000 АТЇТЄВ-С ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН Т ЕХНИК ХЯНАЛТЫН ГЭРЧИ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-17 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-04-06 340004009911 АТЇТЄВ 6,150,000 АТЇТЄВ-С ТХ-Н ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ЇНЭ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-04-27 100900028300 ЗТХЯам ХО 76,074,104 Барьцаа Завхан а/тєв х/х зам
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-04-18 100900028600 ЗТХЯам ХБанк 110,364,035 ОУШНБ Монголын т/с Барьцаа
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-04-18 100900028300 ЗТХЯам ХО 50,000,000 Барьцаа Шивэрийн голын гїїр
100900028370 ЗТХЯам Техник хяналт 2017-04-25 04-0000-406002167 Баясалтєгс 12,600,000 ложистикийн 110 кв шугамын зох
                              2017 ОНЫ 5-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-05 247,590,100 Санхїїжилт 5 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-05 23,600,000 Санхїїжилт 5 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-09 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК 20,196,000 ТХГэрчилгээний їнэ Admon print.pdf
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-09 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 23,600,000 Байр ашиглалтын зардал ZGBNUG.pdf
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-05-09 05-0000-5038023019 Мєнхийн їсэг 17,370,725 Тех/хян/гэрчилгээ Munhiin useg.pdf
100900028008 Зам тээврийн яам-орлого 2017-05-04 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 11,880,000 ТХ-ийн гэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-10 32-0000-5000359426 Тотал-Инж 2,723,905,017.00 Санхүүжилт Орбит-Толгойтын зам 03-570.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-10 100200051051 УБ Авто замын хөгжлийн төв 77,530,419.00 Захиалагчийн хяналтын зардал 03-570(1).pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-12 15-0000-5805105356 Хотгор зам 458,816,567.00 Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон гүүр санхүүжилт Хотгор зам.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-12 05-0000-5084061458 Мотоблок 352,520,528.00 Санхүүжилт Сумын төвийн гэрлтүүлэг Мотоблок.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-12 05-0000-5003003401 Хурдны зам 978,100,000.00 Санхүүжилт Элсэн/т-Орхоны гүүр чиглэлийн авто зам Хурдны зам.pdf
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-05-30 90-0000-100900000501 Гаалийн ерөнхий газар, татварын орлого 1,000,000,000.00 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн зам /Татварт суутган тооцох Суутган тооцох.pdf
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-05-11 100900028300 ЗТХЯам ХО 225,461,867 Барьцаа Орбит-Толгойтын зам
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-05-12 04-0000-405048459 Рэйлроїд инженеринг ХХК 36,999,256 Барьцаа чєлєєлєх Зам-Їїд т/з а Барьцаа чөлөөлөх.pdf
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-05-12 100900028300 ЗТХЯам ХО 139,876,915 Авто зам гїїрийн барьцаа
100900028370 ЗТХЯам Техник хяналт 2017-05-04 32-0000-5000317833 Эм Си Пи Си Жи Ар 382,996,418 Зєвлєх їйлчилгээний їлд/санх Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ.pdf
2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан.pdf
                              2017 ОНЫ 6-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-06-09 04-0000-499230423 ЗГБНҮГазар 23,600,000.00 Байр ашиглалтын төлбөр
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-06-13 04-0000-499005828 Адмон принт ХХК 19,008,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-06-13 05-0000-5038023019 Мөнхийн үсэг ХХК 15,000,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028008 Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого 2017-06-12 90-0000-100900000713 Бусад төс.байг-с төвл-х орлого 93,857,500.00 Орлого төвлөрүүлэв
100900028008 Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого 2017-06-16 2904000015 Авто тээврийн үндэсний төв ҮХО-н банк 5,940,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028008 Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого 2017-06-23 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 Хотгор зам ХХК 1,070,701,322.50 Мөрөн сумын 9,8 км замын ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 Өсөх-Урам ХХК 56,885,711.00 БЗД-Хонхор чиглэлийн 1,79 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 Зам тээврийн хөгжлийн төв 22,081,099.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-06 ЗТХЯам Барьцаа 93,920,536.00 Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-09 Мото блок ХХК 484,853,789.00 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг Ховд аймаг
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-09 Хотгор зам ХХК 928,678,949.00 Мөрөн сумын 9,8 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-09 Замч ирээдүй ХХК 285,993,519.00 Хэнтий аймаг Хэрлэн голын гүүр
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 12,875,000.00 Хурдны зам ХХК-с Батговь ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 40,000,000.00 Хурдны зам ХХК-с Ханталст ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 БЗДүүргийн Татварын хэлтэс 25,000,000.00 Хурдны зам ХХК-с Ханталст ХХК-н ХХОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 61,697,280.00 Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000203 ТЕГ.ААНОАТ 13,235,533.00 Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н ААНОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ 11,839,113.00 Хурдны зам ХХК-с Ус орчин ХХК-н НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 Налайх дүүргийн татварын хэлтэс 54,510,089.00 Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н ХХОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 Хурдны зам ХХК 600,000,000.00 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 УБ.Авто зам хөгжлийн газар 2,237,273,838.00 АСЕМ-ийн хүрээнд авто зам/засвар
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 БЗД-ийн Татварын хэлтэс 46,000,000.00 Хурдны зам ХХК -с ХХОАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000303 ТЕГ. НӨАТ 12,040,000.00 Хурдны зам ХХК -с Оч Наран ХХК-ийн НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900000501 ГЕГ. Татварын орлого 161,648,544.00 Хурдны зам ХХК -с Синчи ойл ХХК-ийн ГАТ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-13 90-0000-100900080001 Улсын төсөв 3,833,503,091.00 Ховд аймаг Булган-Үенчийн 60 км зам Вексель
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Арц суварга ХХК 2,099,073,686.00 Просолиуд ХХК-с Яармаг чиглэлийн 3 км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Эрдэнэ зам ХХК 787,715,555.00 ДЦС-3-аас Яармагийн гүүр 3км замын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Гендай-Инженеринг ХХК 196,445,242.00 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км Зөвлөх үйлчилгээ
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Хурдны зам ХХК 254,765,328.00 Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 ЗТХЯам Барьцаа 160,169,147.00 Авто зам гүүрийн ажлын барьцаа
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 Авто замын сангийн норм 12,112,663.00 ННСангийн суутгал
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-16 ЗТХЯам Тех.Хяналт 139,975,068.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт 2017-06-29 Монгол Улсын Хөгжлийн банк 9,058,749,506.54 Хөгжлийн банкнаас санхүүжсэн Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх төсөл арга хэмжээний санхүүжилт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-07 ЗТХЯам ХО 93,920,536.00 Барьцаа
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-19 ЗТХЯам ХО 160,169,147.00 Авто зам гүүрийн ажлын барьцаа
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Дорноговь АЗЗА 28,105,126.00 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Өндөрсант-Хайрхан ХХК 39,944,143.60 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Эвт-Уул ХХК 19,744,555.90 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-13 Шинжиан Шинфа 188,934,979.00 Увс аймаг Наранбулаг-Хяргасын 100 км зам
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-14 Аварга зам ХХК 39,794,594.00 Алтай-Баянхонгор 128 км зөвлөх үйлчилгээ
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-16 Хөвчийн зам ХХК 5,266,106.00 Онгийн гүүр, Хархорин, Хужиртын ТХЦ-ийн барьцаа
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-06-23 Хурдны зам ХХК 328,389,527.00 Элсэн тасархай-Хархорин чиглэлийн 77 км авто замын барьцаа
100900028370 ЗТХЯам Техник Хяналт 2017-06-15 100900028307 ЗТХЯам Тех.Хяналт 116,269,001.00 НДЗөрүү гүйлгээг залруулав
100900028370 ЗТХЯам Техник Хяналт 2017-06-19 ЗТХЯам ХО 139,975,068.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028370 ЗТХЯам Техник Хяналт 2017-06-19 Монгол Улсын Эдийн засгийн Хөгжлийн банк 45,461,975.00 ТУХБанк-с Лүн-Эрдэнэсант-Арвайхээр АО301 замын ээлжит засвар
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-13 Танил санаа ХХК 6,360,000.00 Авто замын стандарт боловсруулах
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-13 Зам тээврийн хүрээлэн 17,738,601.00 Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд аудит хийх судалгаа
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-14 Жиансу Жунжиан Жианшин 6,609,045.00 Жиансу Жунжиан Жиансу ХХК-ийн төлбөр
100900028410 АЗСангийн норм 2017-06-19 ЗТХЯам ХО 12,112,663.00 ННСангийн суутгал
                              2017 ОНЫ 7-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-01 230,090,100.00 7 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-03 23,600,000.00 7 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-03 26,647,300.00 7 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-06 ЗГБНҮГазар 21,738,880.00 Байр ашиглалтын зардал
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-06 Мөнхийн үсэг 6,000,000.00 Техник хяналтын гэрчилгээний үнэ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-06 Адмонпринт 9,504,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-07-24 ЗТХЯам 6,979,875.00 дотоод албан томилолт
100900028008 ЗТХЯам-орлого 2017-07-25 АТҮТ 7,920,000.00 ТХГэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-03 ЗТХЯам Тех.Хяналт 7,567,945.00 Ахуйн үйлчилгээний зам барилгын ЗХЗардал
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-03 Наранбуланхан ХХК 106,864,351.00 Ахуйн үйлчилгээний уулзварын ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-03 ЗТХЯам Барьцаа 35,542,689.00 Барьцаа-Ахуйн үйлчилгээний зам
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 2,609,036,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 1,000,000,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 302,400,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-05 750,000,000.00 санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 УБ.Авто зам хөгжлийн газар 45,906,747.00 ЗХЗардал Орбит-Толгойт чиглэлийн зам
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 ЗТХЯам Барьцаа 130,451,846.00 Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 ЗТХЯам Тех.Хяналт 7,186,086.00 Цахир-Тосонцэнгэл зөвлөх үйлчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 Наранбулагхан ХХК 750,000,000.00 Жаргалтхаан-Чингис хот 100 км урьдчилгаа
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 Тотал-Инж ХХК 2,428,490,046.00 Орбит-Толгойт замын ажил
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-06 Мөнхөд ашдын зам ХХК 295,213,914.00 Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км хяналтын зөвлөх үйлчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт 2017-07-19 Сангийн яам /гадаад төлбөр тооцоо/ 999,939,982.80 Гудамж төслийн Зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-03 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 35,542,689.00 Барьцаа ахуйн үйлчилгээний уулзвар
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-05 Эйч Кэ Би интернэшнл 721,774,151.00 Уньт-Тариалан чиглэл замын санхүүжилт
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-0 Сүсонг инженеринг ХХК 60,109,632.20 Уньт-Тариалан 88 км Зөвлөх үйлчилгээ
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-05 Гангүүр ХХК 95,411,910.00 Тамирын голын гүүрийн барьцаа чөлөөлөх
100900028350 ЗТХЯам Барьцаа 2017-07-06 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 130,451,846.00 Барьцаа
100900028370 ЗТХЯам Тех.Хяналт 2017-07-03 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 7,567,945.00 Захилагчийн хяналтын зардал
100900028370 ЗТХЯам Тех.Хяналт 2017-07-06 ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт 7,186,086.00 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн замын зөвлөх үйлчилгээ
                              2017 ОНЫ 8-Р САР
100900028007 Зам тээврийн хєгжлийн яам 8/4/2017 Зам тээврийн хєгжлийн яам 5,494,420.00 [ ] Дотоод албан томилолт
100900028007 Зам тээврийн хєгжлийн яам 8/7/2017 Мєнхийн їсэг 6,000,000.00 [ ] Техникийн хяналтын гэрчилгээни
100900028007 Зам тээврийн хєгжлийн яам 8/7/2017 ЗГБНҮГазар 21,738,880.00 [ ] Байр ашиглалтын зардал 8-р сар
100900028054 Замын сан 8/4/2017 Тєв АЗЗА 3,072,797,003.00 [ ] Төв аймгийн төвийн замын өөрчлөлт шинэчлэлийн ажил
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яамны /орлого/ 8/1/2017 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яамны /орлого/ 8/21/2017 Авто тээврийн үндэсний төв 6,732,000.00 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ
100900028007 Зам тээврийн хөгжлийн яам яам 8/3/2017 Сангийн яам 230,090,100.00 8 сарын санхүүжилт
100900028007 Зам тээврийн хөгжлийн яам яам 8/3/2017 Сангийн яам 23,600,000.00 8 сарын санхүүжилт
100900028016 УТ. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв 8/3/2017 Сангийн яам 42,083,400.00 8 сарын санхүүжилт
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 8/3/2017 Сангийн яам 249,464,600.00 8 сарын санхүүжилт
100900028020 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 8/3/2017 Сангийн яам 12,375,000.00 8 сарын санхүүжилт
100900028074 Аймгуудын ХААБХСЯБ төсөл /БНХАУ-ын зээл/ 8/3/2017 Сангийн яам 57,850,000.00 8 сарын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/8/2017 Сангийн яам 34,880,510.00 Жавхлант Харгуй ХХК Аймгийн төвийн замын үлдэгдэл санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/10/2017 Сангийн яам 810,432,335.00 Си Ти Ай Инженеринг Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/10/2017 Сангийн яам 2,324,092,919.00 Хотгор зам Сэлэнгэ мөрний 4 ш гүүрийн ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/10/2017 Сангийн яам 2,297,317,267.00 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар арчлалтын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам ХО 8/11/2017 Жавхлант харгуй ХХК 32,491,063.00 Орхон, БаянӨндөрийн авто замын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Дорноговь АЗЗА ТӨХК 196,417,089.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Найлайх АЗЗА ТӨХК 62,586,026.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Баянчандмань АЗЗА ТӨХК 148,957,307.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Дархан АЗЗА ТӨХК 108,210,241.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 59,862,158.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Хархорин АЗЗА ТӨХК 124,716,375.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Архангай АЗЗА ТӨХК 141,178,189.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК 230,716,255.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Орхон АЗЗА ТӨХК 31,948,199.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Увс АЗЗА ТӨХК 19,996,142.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Ховд АЗЗА ТӨХК 72,593,734.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Харгуй ТӨХК 72,274,835.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Багануур АЗЗА ТӨХК 99,297,585.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК 190,291,775.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Жол ХХК 70,637,827.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Их Богд зам ХХК 48,580,362.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Саруул харгуй ХХК 204,101,701.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Борхойн зам ХХК 45,332,754.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Зам тээврийн хөгжлийн төв 44,957,926.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Архангай АЗЗА ТӨХК 26,239,339.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК 93,874,396.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Хөвсгөл зам ХХК 8,154,695.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Завхан АЗЗА ТӨХК 56,528,457.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Ховд АЗЗА ТӨХК 29,959,779.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Увс АЗЗА ТӨХК 54,758,457.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Жол ХХК 23,933,672.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Их богд зам ХХК 13,231,234.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Борхойн зам ХХК 8,014,507.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 8/11/2017 Зам тээврийн хөгжлийн төв 5,167,643.00 Засвар арчлалтын ажлын санхүүжилт
                              2017 ОНЫ 9-Р САР
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-04 229,068,200.00 Санхїїжилт 9 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-04 23,600,000.00 Санхїїжилт 9 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-07 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар 21,738,880 Байр ашиглалтын зардал 9 сар
100900028007 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2017-09-07 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК 23,760,000 ТХГэрчилгээний їнэ
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яам-орлого 2017-09-06 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000.00 ТХ Гэрчилгээ
100900028008 Зам тээврийн хөгжлийн яам-орлого 2017-09-21 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ 7,920,000.00 ТХ Гэрчилгээ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-01 Хотгор зам ХХК 2,164,676,927.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Сангийн яам 518,292,518.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Сангийн яам 118,380,195.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Сангийн яам 3,015,084,303.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 116,204,646.000 Барьцаа Сэлэнгэ мөрний гүүр
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-04 Зам тээврийн хөгжлийн төв 39,496,094.00 Захиалагчийн хяналтын зардал Сэлэнгэ мөрний гүүр
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Хурдны зам ХХК 118,380,195.00 Санхүүжилт Элсэн тасархай чиглэл 77 км
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Жол ХХК 482,462,454.00 Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэл
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Зам, тээврийн хөгжлийн төв 9,083,549.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-05 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 25,914,626.00 Барьцаа Баян-Өлгий аймаг төв зам
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Ви Эйч энд Би ХХК 2,805,737,793.00 ОУШНБ-ын Монголын талын барилгын ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Барилгын хөгжлийн төв 53,754,400.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Сангийн яам /гадаад гүйлгээ/ 377,261,337.32 Гудамж төсөл зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Сангийн яам /гадаад гүйлгээ/ 439,639,753.50 Вандан кран нийлүүлэх
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 288,741,013.90 ААНОАТ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 144,369,983.35 НӨАТ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-06 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 150,754,215.00 Барьцаа ОУШНБ
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-25 Сангийн яам 181,927,840.00 Санхүүжилт Өвөр залаат ХХК Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэл
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-27 Өвөр залаат ХХК 169,496,239.00 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км авто зам
100900028300 ЗТХЯам-Хөрөнгө оруулалт 2017-09-27 Зам, тээврийн хөгжлийн яам Барьцаа 8,920,855.00 Барьцаа Өндөрхаан-Чойбалсан 143 км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-04 100900028300 ЗТХЯам ХО 116,204,646.00 Барьцаа Сэлэнгэ мєрєн гїїр
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-05 100900028300 ЗТХЯам ХО 25,914,626.00 Барьцаа БЄАймаг тєв зам 4.5км
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-06 100900028300 ЗТХЯам ХО 150,754,215.00 Барьцаа ОУШНБ
100900028350 ЗТХЯам барьцаа 2017-09-15 Эм Си Пи Си Жи Ар 47,037,000.00 Аймгийн төв-Хилийн боомт чиглэлийн зам
100900028410 АЗСангийн норм 2017-09-07 100900028306 Засвар арчлалт ХО 6,014,676.00 Суутгал
                              2017 ОНЫ 10-Р САР
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-05 Сангийн яам 229,068,200.00 10-р сар санхүүжилт
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-05 Сангийн яам 23,600,000.00 10-р сар санхүүжилт
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-09 Байр ашиглалтын нэгдсэн захиргаа 20,434,970.00 Байр ашиглалтын зардал 10-р сар
100900028007 ЗТХЯам 2017-10-09 Адмон принт ХХК 14,256,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028008 ЗТХЯам Орлого 2017-10-09 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028008 ЗТХЯам Орлого 2017-10-25 Авто тээврийн үндэсний төв 7,920,000.00 ТХГэрчилгээний үнэ
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 Сангийн яам 710,823,695.00 Санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 ГЕГ.Татварын орлого 604,171,817.00 Хансуун зам ХХК-с М ойл групп ХХК-ий гаалийн албан татварт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 Аллютех монголиа ХХК 50,000,000.00 Хансуун зам ХХК-ий төлөх төлбөр
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 ЗТХЯам Техник.хяналт 14,392,927.00 Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-09-29 ЗТХЯам Барьцаа 41,017,690.00 Барьцаа. Өндөрхаан-Чойбалсан 143 км
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-03 Сангийн яам 76,631,852.00 Санхүүжилт. Мотоблок ХХК Сумын төвийн гэрэлтүүлэг
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-03 Сангийн яам 24,399,085.00 Санхүүжилт. Өсөх урам ХХК хатуу хучиттай зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-05 ЗТХЯам Барьцаа 5,051,547.00 Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-05 Өсөх урам ХХК 22,731,856.00 Магадлашгүй ажлын санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-05 Мотоблок ХХК 72,736,656.00 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг Ховд аймаг
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-10 457,000,000.00 Санхүүжилт. Хурдны зам ХХК Элсэн тасархай-Хар хорины чиглэл
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-10 116,153,850.00 Санхүүжилт. Гео зураглал ХХК Халзан бүргэдэй-Солонготын даваа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-10 224,113,831.00 Санхүүжилт. Насны зам ХХК Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэл
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-16 Сангийн яам 2,099,783,150.00 Санхүүжилт. Ханх Мондын чиглэлийн 23 км зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-16 Сангийн яам 1,602,542,077.00 Санхүүжилт. Сэлэнгэ мөрний 4 ширхэг гүүр
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-16 Сангийн яам 2,275,743,420.00 Санхүүжилт. Орбитын уулзвараас Толгойтын чиглэлийн зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Сангийн яам 481,707,482.00 Санхүүжилт. Жол ХХК Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Сангийн яам 57,602,214.00 Санхүүжилт. Хурдны зам ХХК Элсэн тасархай-Хархорины чиглэлийнавто зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Сангийн яам 336,000,000.00 Санхүүжилт. Эм Си Пи Жи Ар ХХК Туул голын дагуу баригдах 35 км зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Насны зам ХХК 209,015,766.00 Өндөрхаан-Чойбалсан 143 км санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Тотал инж ХХК 2,132,350,844.00 Орбит-Толгойт 3,6 км зам
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 УБ Авто замын хөгжлийн газар 25,929,907.00 Орбит-Толгойт Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 113,787,171.00 Орбит-Толгойт Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Хөвсгөл зам ХХК 1,954,416,813.00 Ханх-Монд чиглэлийн 23 км санхүүжилт
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Зам Тээврийн Хөгжлийн Төв 37,015,670.00 Ханх-Монд чиглэлийн 23 км Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 104,989,158.00 Ханх-Монд чиглэлийн 23 км Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 11,000,830.00 Өндөрхаан-Чойбалсан Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Хотгор зам ХХК 1,344,549,808.00 Сэлэнгэ мөрний 437 у/м гүүрийн ажил
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Зам тээврийн хөгжлийн төв 27,366,957.00 Сэлэнгэ мөрний 437 у/м гүүрийн Захиалагчийн хяналтын зардал
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 ЗТХЯам Барьцаа 80,127,104.00 Сэлэнгэ мөрний 437 у/м гүүрийн Барьцаа
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Гео зураглал ХХК 116,153,850.00 Халзан бүргэдэй-Солонготын даваа 100 км замын хяналтын зөвлөх
100900028300 ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт 2017-10-23 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 147,931,983.00 Хотгор зам ХХК-с шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх төлбөр
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 43,354,680.00 Санхүүжилт. Хөвсгөл АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 87,500,266.00 Санхүүжилт. Өвөрхангай АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 77,427,622.00 Санхүүжилт. Ховд АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 22,060,331.00 Санхүүжилт. Их богд зам ХХК
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-03 Сангийн яам 36,325,429.00 Санхүүжилт. Харгуй ТӨХК
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Өвөрхангай АЗЗА 84,993,177.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Хөвсгөл АЗЗА 41,963,471.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Ховд АЗЗА 75,007,397.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Харгуй ТӨХК 35,093,958.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Их богд зам ХХК 21,432,830.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-05 Зам тээврийн хөгжлийн төв 6,771,001.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-10 Сангийн яам 124,070,922.00 Санхүүжилт. Налайх АЗЗА
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-12 Налайх АЗЗА 120,098,808.00 Засварын ажлын санхүүжилт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 82,628,202.00 Санхүүжилт. Увс АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 75,237,511.00 Санхүүжилт. Дорнод авто зам ХХК . Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 48,728,457.00 Санхүүжилт. Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 23,638,615.00 Санхүүжилт. Архангай АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 39,299,467.00 Санхүүжилт. Багануур АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 18,946,379.00 Санхүүжилт. Баянчандмань АЗЗА ТӨХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 31,851,196.00 Санхүүжилт. Хөвсгөл зам ХХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 20,440,952.00 Санхүүжилт. Даш зам ХХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028306 Замын сан засвар арчлалт ХО 2017-10-23 Сангийн яам 30,098,985.00 Санхүүжилт. Саруул харгуй ХХК Улсын чанартай авто зам гүүрийн засвар, арчлалт
100900028410 АЗСангийн норм 2017-10-10 Азийн дэд бүтцийн судлалын хүрээлэн 9,051,000.00 МУ-ын авто замын мэдээллийн сан бүрдүүлэх
100900028410 АЗСангийн норм 2017-10-10 Эм Си Пи Си Жи Ар ХХК 23,787,587.00 Авто замын хучилтын технологи нэвтрүүлэх

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Leave a Comment »

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийд-вэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
2017 ОНЫ 1-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-01-13 10 Хөрөнгө зарцуулах 10.pdf ИНЕГ-ын дэд дарга Б.Алтанцомыг Тайландад томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, гарах зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 2-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-02-24 44 Хөрөнгө зарцуулах 44.pdf БНСУ-д ажиллах Далайн захиргааны дарга С.Түвшинтөрийг Сөүлд томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг далайн захиргаанаас гаргахыг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 3-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-03-03 45 Хөрөнгө зарцуулах 45.pdf ИНЕГ-ын дарга С.Бямбасүрэнг Испани улсад томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, гарах зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 4-Р САР

1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-04-04 66 Хөрөнгө зарцуулах 66.pdf ИНЕГ-ын дэд дарга С.Манлайг БНХАУ-ын Бээжин хотод томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-04-04 67 Хөрөнгө зарцуулах 67.pdf Далайн захиргааны дарга С.Түвшинтөрийн БНХАУ-д томилолтоор ажиллах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийн зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 5-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-05-19 106 Хөрөнгө зарцуулах s-106.pdf ИНЕГ-ын тэргүүн дэд Б.Алтанцомын ОХУ-д томилолтоор ажиллах удирдамжийг баталсан, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-05-26 114 Хөрөнгө зарцуулах s-114.pdf Зам тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөх Х.Наранхүүг ОХУ-д томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 6-Р САР

1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-06-27 130 Хөрөнгө зарцуулах s-130.pdf ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнг БНСУ-д ОХУ-д томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-06-30 135 Хөрөнгө зарцуулах s-135.pdf ИНЕГ-ын тэргүүн дэд Б.Алтанцомыг Тайландад томилолтоор ажиллуулах удирдамжийг баталж, зардлыг ИНЕГ-аас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрсөн сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй..
2017 ОНЫ 7-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-07-06 139 Хөрөнгө зарцуулах 7Sar.pdf “Автотээврийн тэргүүний ажилтан” “Онц тээвэрчин” хүндэт тэмдэг, яамны жуух бичгээр шагнаж, дагалдах мөнгөн шагналын зардлыг өөрийн хөрөнгөөс гаргахыг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захиралд зөвшөөрөх тухай сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 8-Р САР
1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 2017-08-02 150 Хөрөнгө зарцуулах 8Sar.pdf  “Онц тээвэрчин”, “Хүндэт төмөр замчин”, “Тэргүүний замчин”, “Иргэний агаарын тээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг, яамны жуух бичгээр шагнаж, дагалдах мөнгөн шагналын зардлыг өөрийн хөрөнгөөс гаргахыг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захиралд зөвшөөрөх тухай сайдын тушаал. Үнийн дүн байхгүй.
2017 ОНЫ 9-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд, [8] Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
Нэр Хаяг
2017 ОНЫ 1-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ
2017 ОНЫ 2-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ
2017 ОНЫ 3-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ
2017 ОНЫ 4-Р САР
1 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ Тендерийн урилга нийтэлсэн. Хавсаргаагүй
2 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Тендерийг үнэлсэн. Гэрээ байгуулах үе шатанд байна. Хавсаргаагүй
3 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 9,997,680.00 9,997,680.00 ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БЗД, Хавсаргаагүй
4 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 43,370,725.00 “Мөнхийн үсэг” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
5 Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ хэвлэж нийлүүлэх 118,800,000.00 9,504,000.00 “Адмон принт” ХХК СБД Хавсаргаагүй
6 Төмөр замын шилжүүлэн ачилтын вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилт Тендерийг үнэлсэн. Гэрээ байгуулах үе шатанд байна. Хавсаргаагүй
7 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 7,228,510,664.00 “Наранбулаг Хан” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
2017 ОНЫ 5-Р САР
1 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ Тендерийг үнэлж байна. Хавсаргаагүй
2 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2,223,714,170.00 “Жол” ХХК Баян-өлгий аймаг Хавсаргаагүй
3 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 9,997,680.00 9,997,680.00 ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БЗД Хавсаргаагүй
4 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 43,370,725.00 17,370,725.00 “Мөнхийн үсэг” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
5 Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ хэвлэж нийлүүлэх 118,800,000.00 39,204,000.00 “Адмон принт” ХХК СБД Хавсаргаагүй
6 Төмөр замын шилжүүлэн ачилтын вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилт 4,397,000,000.00 “Хэнань Дафан Хэви Машинэри” ХХК Хавсаргаагүй
7 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 7,228,510,664.00 154,475,000.00 “Наранбулаг Хан” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
2017 ОНЫ 6-Р САР
1 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ ТБОНӨХБӨҮХАТХуулийн 30.1.3 дах хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн тул бүх тендерээс татгалзсан мэдэгдлийг 2017.06.14-ний өдөр оролцогч байгууллагуудад хүргүүлсэн. Хавсаргаагүй
2 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2,223,714,170.00 “Жол” ХХК Баян-өлгий аймаг Хавсаргаагүй
3 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 9,997,680.00 9,997,680.00 ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БЗД, Хавсаргаагүй
4 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 43,370,725.00 32,370,725.00 “Мөнхийн үсэг” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
5 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 118,800,000.00 48,708,000.00 “Адмон принт” ХХК СБД Хавсаргаагүй
6 Төмөр замын шилжүүлэн ачилтын вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилт 4,397,000,000.00 “Хэнань Дафан Хэви Машинэри” ХХК БНХАУ, Хэнань, Чан Юан, Аж үйлдвэрийн бүс Хавсаргаагүй
7 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 7,228,510,664.00 “Наранбулаг Хан” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
2017 ОНЫ 7-Р САР
1 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ ТБОНӨХБӨҮХАТХуулийн 30.1.3 дах хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн тул бүх тендерээс татгалзсан мэдэгдлийг 2017.06.14-ний өдөр оролцогч байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тендерийг 2017.06.23-ны өдөр дахин зарласан. Хавсаргаагүй
2 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2,223,714,170.00 “Жол” ХХК Баян-өлгий аймаг Хавсаргаагүй
3 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 9,997,680.00 9,997,680.00 ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БЗД Хавсаргаагүй
4 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 43,370,725.00 38,370,725.00 “Мөнхийн үсэг” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
5 Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ хэвлэж нийлүүлэх 118,800,000.00 58,212,000.00 “Адмон принт” ХХК СБД Хавсаргаагүй
6 Төмөр замын шилжүүлэн ачилтын вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилт 4,397,000,000.00 “Хэнань Дафан Хэви Машинэри” ХХК БНХАУ, Хэнань, Чан Юан, Аж үйлдвэрийн бүс Хавсаргаагүй
7 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 7,228,510,664.00 750,000,000.00 “Наранбулаг Хан” ХХК ХУД
2017 ОНЫ 8-Р САР
1 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ ТБОНӨХБӨҮХАТХуулийн 30.1.3 дах хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн тул бүх тендерээс татгалзсан мэдэгдлийг 2017.06.14-ний өдөр оролцогч байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тендерийг 2017.06.23-ны өдөр дахин зарласан. Хавсаргаагүй
2 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2,223,714,170.00 “Жол” ХХК Баян-өлгий аймаг Хавсаргаагүй
3 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 9,997,680.00 9,997,680.00 ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БЗД Хавсаргаагүй
4 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 43,370,725.00 38,370,725.00 “Мөнхийн үсэг” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
5 Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ хэвлэж нийлүүлэх 118,800,000.00 58,212,000.00 “Адмон принт” ХХК СБД Хавсаргаагүй
6 Төмөр замын шилжүүлэн ачилтын вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилт 4,397,000,000.00 “Хэнань Дафан Хэви Машинэри” ХХК БНХАУ, Хэнань, Чан Юан, Аж үйлдвэрийн бүс Хавсаргаагүй
7 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 7,228,510,664.00 750,000,000.00 “Наранбулаг Хан” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
2017 ОНЫ 9-Р САР
1 Дарь Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо/ 592,014,505.00 Төгс жигүүр ХХК СБД Хавсаргаагүй
2 Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2,223,714,170.00 Сангийн яаманд 2017.06.23-ны өдөр гомдол гарсан ба 2017.07.05-ны өдөр Сангийн яамнаас ТӨБЗГ-т дахин үнэлгээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн. Тендерийг дахин зарлаж 2017.09.11-ний өдөр нээсэн бөгөөд үнэлж байна. Хавсаргаагүй
3 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/ 2,290,347,139.00 “Түмдэлгэрэх” ХХК БГД Хавсаргаагүй
4 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2,223,714,170.00 518,292,518.00 “Жол” ХХК Баян-өлгий аймаг, Өлгий сум Хавсаргаагүй
5 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх 9,997,680.00 9,997,680.00 ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БЗД Хавсаргаагүй
6 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ хэвлүүлэх 44,370,725.00 44,370,725.00 “Мөнхийн үсэг” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
7 Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ хэвлэж нийлүүлэх 118,800,000.00 83,160,000.00 “Адмон принт” ХХК СБД Хавсаргаагүй
8 Төмөр замын шилжүүлэн ачилтын вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилт 4,397,000,000.00 439,700,000.00 “Хэнань Дафан Хэви Машинэри” ХХК БНХАУ, Хэнань, Чан Юан, Аж үйлдвэрийн бүс Хавсаргаагүй
9 Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /Хэнтий/ 7,228,510,664.00 750,000,000.00 “Наранбулаг Хан” ХХК ХУД Хавсаргаагүй
10 Алтай-Ховд чиглэлийн авто замын Ээвийн голын 24 урт метр төмөрбетон гүүрийн засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах 54,627,454.00 “ГБЭТ” ХХК БЗД

 

Хавсаргаагүй

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд, [8] Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Татаас тараадаг яам буюу Эрчим хүчний яамны 2015 оны шилэн данс

Posted by budvaabyambaa on January 25, 2016

Төрийн захиргааны төв байгууллагууд юу хийдэг нь нэрнээсээ шууд харагддаг боловч тодорхой үйл ажиллагаа, зарим онцлог нь шилэн дансаар гарч ирдэг. Жишээлэхэд, Гадаад хэргийн яам гэхэд “гадаад явдаг” ажил ихтэй байх нь мэдээж, харин яг хэн хэн нь хаагуур ямар юмаа хийгээд яваад байгааг данснаас мэдэх боломжтой. Тэгвэл Монгол Улсын эрчим хүчний салбар аргагүй “дотац”-аар зардлаа нөхөж байгааг Эрчим хүчний яамны шилэн данс нь илтгэлээ. Тус яамны 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээнд 10 саяас дээш тэрбум давсан төгрөгийн татаас зонхилжээ. 2015 оны  туршид эрчим хүчний алдагдлын татаас гэсэн утгаар хийсэн гүйлгээг дор жагсаалаа. Эхлээд Сангийн яамнаас татаас-д зориулж шилжүүлсэн мөнгийг яам орлого болгож авдаг, тэгээд алдагдалтай байгууллагууд руу зарлагаддаг. Эдгээр “татаас”, “алдагдлын татаас” гэсэн утгатай гүйлгээнүүдийг нэгтгэж үзвэл барагцаагаар 16 тэрбум төгрөгт хүрч байна.

Огноо Харилцсан байгууллага Дүн Гүйлгээний утга
2015-11-23 ББЭХС ТӨХК 1,200,000,000.0 татаас 11-р сар
2015-03-03 ББЭХС ТӨХК 1,000,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-25 ББЭХС ТӨХК 1,000,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-03-25 Завхан аймгийн ЭХҮ /НИК ХХК-д/ 870,900,000.0 Дизель станцын алдагдын татаас 2,3-р сар
2015-08-20 ББЭХС ТӨХК 800,000,000.0 татаас
2015-06-02 Баруун бүсийн ЭХС ТӨХК 600,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-06-10 ББЭХС ТӨХК 600,000,000.0 татаас 5-р сар
2015-10-15 ББЭХС ТӨХК 600,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-03-25 Дорнод бүсийн ЭХС ТӨХК 500,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-04-27 Дорнод бүсийн ЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 3-р сар
2015-06-08 Дорнод бүсийн ЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-07-07 ББЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 6 сар
2015-07-09 ДБЭХС ТӨХК 500,000,000.0 татаас 5 сар
2015-03-25 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ /Монсуль ХХК-д/ 432,200,000.0 дизель станцын алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-03 Багануурын дулааны станц ТӨХК 400,000,000.0 алдагдлын татаас 1,2-р сар
2015-07-07 Даланзадгадын дулааны станц 400,000,000.0 алдагдлын татаас 5,6 сар
2015-04-20 Сэлэнгэ ОНӨААТҮГ 300,000,000.0 алдагдлын татаас
2015-07-07 Багануурын дулааны станц 300,000,000.0 алдагдлын татаас 5-р сар
2015-11-17 ББЭХС ТӨХК 300,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-11-25 Мон-суль ХХК 255,700,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХС-ийн татаас
2015-06-02 Налайхын дулааны станц ТӨХК 250,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-08-31 АУЭХС ТӨХК 250,000,000.0 татаас
2015-12-11 АУЭХС ТӨХК 250,000,000.0 алдагдлын татаас 11-р сар
2015-04-27 Монсуль ХХК 233,400,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн татаас
2015-04-16 Багануурын дулааны станц ТАХК 200,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-04-27 Дулаан Шарынгол ТӨХК 200,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-05-27 Багануурын дулааны станц ТӨХК 200,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-06-10 Дулаан Шарын гол ХХК 200,000,000.0 татаас 5-р сар
2015-07-07 Налайхын дулааны станц 200,000,000.0 алдагдлын татаас 5,6 сар
2015-07-31 Сэлэнгэ энерго ОНӨААТҮГ 200,000,000.0 татаас
2015-08-20 ДзДЦС 200,000,000.0 татаас
2015-10-15 ДзДЦС ТӨХК 200,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-10-15 ДБЭХС ТӨХК 200,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-11-25 Даланзадгадын дулааны станц ТӨХК 200,000,000.0 татаас 10- р сар
2015-08-20 Налайхын ДС 150,000,000.0 татаас
2015-10-15 Налайхын дулааны станц ТӨХК 150,000,000.0 татаас 8-р сар
2015-10-28 ДзДЦС ТӨХК 150,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-10-30 АУЭХС ТӨХК 150,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-11-25 Налайхын дулааны станц ТӨХК 150,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-12-11 Даланзадгадын дулааны станц ТӨХК 150,000,000.0 алдагдлын татаас 11-р сар
2015-11-25 Налайхын дулааны станц ТӨХК 130,000,000.0 татаас 10- р сар
2015-06-08 НИК ХХК 120,200,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн дизель түлшний үнэ
2015-12-11 НИК ХХК 114,800,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн татаас
2015-03-03 Налайхын дулааны станц ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-09 Даланзадгадын ДЦС ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 2-р сар
2015-03-25 Налайхын дулааны станц ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-03-25 Даланзадгадын ДЦС ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 3-р сар
2015-06-02 ДзДЦС ТӨХК 100,000,000.0 татаас 4-р сар
2015-07-07 Дулаан Шарын гол ТӨХК 100,000,000.0 алдагдлын татаас 5-р сар
2015-11-25 АУЭХС ТӨХК 100,000,000.0 татаас 9-р сар
2015-06-08 Монсуль ХХК 74,900,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн түлшний үнэ
2015-08-20 Мон-суль ХХК 53,300,000.0 Говь-Алтай аймгийн ЭХҮ-ийн татаас
2015-04-16 НИК ХХк 52,600,000.0 Говь-Алтай аймгийн сумдын татаас
2015-08-20 НИК ХХК 31,300,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн татаас
2015-11-23 НИК ХХК 31,300,000.0 Завхан аймгийн ЭХҮ-ийн дизелийн татаас
2015-04-27 НИК ХХК 16,800,000.0 Говь-Алтай аймгийн сумдын дизелийн татаас
2015-11-17 Мон-Суль ХХК 10,800,000.0 Говь-Алтай аймгийн сумдын дизелийн түлшний үнэ

Эрчим хүчний яамны шилэн данснаас анхаарал татсан өөр нэг зүйл бол ирэх зун Улаанбаатарт болох АСЕМ-ын чуулга уулзалтаар хаягласан зардлууд юм. Энэхүү олон улсын арга хэмжээний бэлтгэл ажлын ямар хэсэг Эрчим хүчний яаманд хамаатай юм бол? Хэрвээ Шилэн дансны хуулийн дагуу зарцуулалт тус бүрт албан ёсны шийдвэрийг хавсаргасан бол чухам юунд зарцуулсныг мэдэж авах байлаа. Даанч тэгээгүй учраас ойлгомжгүй хоцорлоо.

Огноо Харилцсан байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2015-05-26 Эдмакс ХХК 9,000,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардалд
2015-05-25 Их Эффект ХХК 9,380,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардалд
2015-05-25 Жи энтертэйнмент ХХК 17,600,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардалд
2015-08-27 Жи энтертэйнмэнт ХХК 7,500,000.0 ASEM-н ОУ-н хурлын зардлын үлдэгдэл

Дараачийн хэсэг зардлыг ажиглахад Эрчим хүчний яаманд гэнэтийн халаа сэлгээ явагдсан байна. Сайд нь солигдоогүй ч бүтцийн өөрчлөлт нэрээр юм юм болсон хэрэг. Дэд сайдыг туслах, жолоочтой нь халснаараа төсөв хэмнэсэн ч юм шиг, тэгснээ баахан тэтгэмж олгосныг тооцоход хэмнээгүй ч юм шиг…

Огноо Харилцсан байгууллага Дүн Гүйлгээний утга
2016-01-24 Төрийн банк 16,698,780.0 бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас чөлөөлөгдсөн хүмүүст тэтгэмж
2015-11-30 Төрийн банк 10,420,392.0 ТНБД-н 269 тоот тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдсөн хүмүүст 1 удаагийн тэтгэлэг, 3 хүн /дэд сайд, дэд сайдын туслах, жолооч/

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Leave a Comment »

Иргэний харъяалал, шилжилт, хөдөлгөөний ерөнхий газрын шилэн данс 2015 онд

Posted by budvaabyambaa on January 22, 2016

ШИЛЭН ДАНС АЖИГЛАГЧ 2016.01 №02

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: | Leave a Comment »

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын шилэн данс 2015 онд

Posted by ИТХ on January 21, 2016

ШИЛЭН ДАНС АЖИГЛАГЧ 2016.01 №01

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Leave a Comment »

ЭМЯ-ны шилэн данс: 2015 онд гэнэт халсан ажилтнууддаа 100 гаруй сая төгрөг олгожээ

Posted by budvaabyambaa on January 8, 2016

Эрүүл мэндийн яам өнгөрөгч 2015 онд бүтцийн өөрчлөлт нэрээр олон хүнийг ажлаас халжээ. Олон хүн гэсний учир нь тоо нь тодорхойгүй, зөвхөн тэтгэмжид өгсөн мөнгөн дүнгээс багцаалдсан нь энэ. Халагдсан ажилчдад 6 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж олгодог хуулийн заалтын дагуу тэдгээр ажилчдад уг тэтгэмжийг олгосон нь шилэн дансаар мэдээлэгдсэн байгаа юм. Гэхдээ шилэн дансны мэдээний ойлгомжтой байх зарчим энд алдагдаж хэн хэн гэсэн хэдэн ажилтан, албан хаагчдад хэдэн төгрөгийн тэтгэмж, аль даргын, ямар шийдвэрээр олгосон нь ил тод биш. Ажиллагсдад БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨӨР АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ гэсэн гүйлгээний утгаар 18,7 сая, 31,7 сая гэх мэт дүнтэй гүйлгээнүүдийг хийжээ. Зөвхөн энэ яамны аппартын бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас халагсдад олгосон тэтгэмжийг нэгтгэж үзвэл, 100 сая орчим төгрөг болж байна.

Эрүүл мэнд, спортын яамны шилэн дансны 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээг 2015.01.01-2015.12.31 ний хооронд үзэхэд бүтцийн өөрчлөлт нэрээр хийсэн зарлагууд ийм байхад Шүүхийн шийдвэрээр нөхөн олговор олгосон 2 удаагийн зарлага байгаа юм. Хэн нэг дарга төрийн ажлаа хариуцлагагүй хийсний нөхөн төлбөрийг төсөв-татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлж байгаагийн бас нэгэн жишээ.

Огноо Харилцсан байгууллага Дүн Гүйлгээний утга
2015-02-12 Ажиллагсад 18,702,242.0 Бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олгох тэтгэмж
2015-02-12 Ажиллагсад 31,749,238.0 Бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олгох тэтгэмж
2015-02-17 Ажиллагсад 23,044,010.0 Бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олгох тэтгэмж
2015-04-28 Иргэд 23,044,010.0 Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олгох тэтгэмж
2015-05-25 Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 11,375,735.0 Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олгох тэтгэмж
2015-11-30 Т.Болдбаатар 6,738,384.0 орон тооны цомхотголын тэтгэмж
2015-12-23 Иргэн 8,500,000.0 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх /нөхөн олговор/
Нийт дүн: 123,153,619 (нэг зуун хорин гурван сая нэг зуун тавин гурван мянга зургаан зуун арван есөн төгрөг)

Яам, агентлагийн дарга удирдлагууд өөрчлөгдөх бүрт тухайн аппаратын ажилтан, албан хаагчид буухиалан өөрчлөгддөг жишиг олон жил шүүмжлүүлсэн ч өдий хүртэл байсаар л байна. Баахан хүнийг ажлаас халж, албан тасалгаагаа тансаг тавилгаар тохижуулж аваад ажлаа явуулдаг шинэ даргын энэхүү илүү зангийн цаана төсвийн хөрөнгө үргүй урссаар. Хэдийгээр Шилэн дансны тухай хуулийн ачаар энэ мэт зарим сонирхолтой зарцуулалтууд ил болж байгаа ч 5 сая гэдэг босгын цаана олон “юм” нуугдаж байж болох талтай цоорхой хууль болжээ. Жишээлбэл, дунджаар 500 мянган төгрөгийн цалинтай төрийн албан хаагч ажлаасаа гэнэт чөлөөлөгдвөл 6 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж нь 3 сая орчим төгрөг болно. Тэгэхээр энэ мөнгө 5 саяын босго давахгүй учир шилэн дансанд мэдээлэгдэхгүй үлдэж байгаа юм. Энэ мэтчилэн олон гүйлгээ 5 саяас доогуур “нуугдаж” байхад Шилэн дансны тухай хуулийг төсвийн хөрөнгийг шил мэт харах боломжтой гэж хэлж болох уу.

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Leave a Comment »

Гадаад хэргийн яамны шилэн данс: AСEM-ын зардал урссаар …

Posted by budvaabyambaa on December 23, 2015

“Орлоготой яам”

Шилэн данс гэхлээр зөвхөн төсвийн зарцуулалт биш юм. Хуулиар бол төрийн байгууллагууд 5 саяас дээш дүнтэй зарлага төдийгүй орлогын мэдээллийг байршуулах ёстой. Гадаад хэргийн яамны шилэн дансанд Монгол Улсаас хилийн чанадад байгаа Элчин сайдын яамдууд болон консулын газруудаас виз, наадаг хуудасны орлогоор дараах мөнгөнүүд орж ирдэг ажээ. Хамгийн их орлогыг урьд хөршийн Эрээн, Хөх хот, Хайлаар, бас Японы Токио, Осака, Солонгосын Сөүлд суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд оруулжээ. “Урд оны хураалгасан мөнгө /үндэсний сүлжээ төв/” гэх мэт тайлбарууд хэт ерөнхий учраас ямар нэгэн дүгнэлт хийх боломжгүй байна. Харин Төрийн сангаас сар бүр төсөвт байгууллагууд руу шилжүүлдэг орлого энд алга…

Ингээд Гадаад хэргийн яамны Шилэн дансны 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээтэй танилцъя. (2015.01.01-2015.12.10-ны байдлаар)

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-01-07 Эрээн КГ 19,224,964.0 Эрээн КГ визийн наадаг хуудасны
2015-01-22 ОХУ 7,697,691.6 Визийн орлого
2015-01-29 Токио ЭСЯ 84,212,085.6 Визийн орлого
2015-01-29 Осака ЭСЯ 30,882,989.7 Визийн орлого
2015-02-02 Эрээн КГ 14,124,903.6 Эрээн КГ визийн наадаг хуудас
2015-02-06 Сангийн яам 24,222,191.0 Урд оны хураалгасан /барилгын хяналтын зардал/
2015-02-18 Эрээн КГ 12,923,001.0 визийн наадаг хуудасны
2015-02-18 Эрээн КГ 31,743,471.0 Эрээн КГ визийн наадаг хуудас
2015-04-08 Эрээн ЕКГ 31,743,471.0 Визийн орлого
2015-04-08 Эрээн ЕКГ 178,740,771.0 Визийн орлого
2015-04-23 ЭрээнЕКГ 333,952,906.8 Визийн орлого
2015-05-11 Эрээн КГ 77,863,448.8 Эрээн КГ визийн наадаг хуудас
2015-05-11 Сөүл ЭСЯ 35,056,080.0 Визийн орлого
2015-05-27 Эрээн КГ 57,711,799.8 Эрээн КГ визийн наадаг хуудас
2015-05-27 Эрээн КГ 5,736,529.8 Визийн орлого
2015-05-27 Эрээн КГ 292,095,048.8 Визийн орлого
2015-06-09 БХЯ 33,950,000.0 Ялалтын 70 жилийн ойд зориулсан мөнгө
2015-06-22 Канберра ЭСЯ 8,580,275.5 Визийн орлого
2015-06-22 Сөүл ЭСЯ 51,730,912.4 (Утгыг бичээгүй байна)
2015-06-29 Эрээн ЕКГ 48,684,271.4 Визийн орлого
2015-06-29 Эрээн ЕКГ 292,300,521.4 Визийн орлого
2015-06-30 Ванкуверт өргөмжит консул 76,910,762.6 Визийн орлого
2015-06-30 Хөх хот ЕКГ 292,978,500.0 Визийн орлого
2015-07-07 Шинэ зеландын өргөмжит консул 10,116,770.0 Визийн орлого
2015-07-22 Эрээн ЕКГ 29,736,198.8 Визийн орлого
2015-07-27 Эрээн ЕКГ 69,437,398.8 Визийн орлого
2015-07-27 Эрээн ЕКГ 516,075,898.8 Визийн орлого
2015-08-05 Тайпей ХТГ 101,494,895.6 Визийн орлого
2015-09-09 Хайлаар КГ 11,505,960.0 Визийн орлого
2015-09-09 ДТГ Сангийн яам 11,505,960.0 Хайлаар визийн орлогыг тушаав
2015-09-11 ДТГ Хайлаар КГ 185,940,000.0 Хайлаар КГ-аас визийн орлого
2015-09-16 ДТГ Сангийн яам 185,940,000.0 Хайлаар визийн орлогыг тушаав
2015-09-30 Хөх хот ЕКГ 159,759,200.0 Визийн орлого
2015-10-15 Хөх хот ЕКГ 339,088,800.0 Визийн орлого
2015-10-30 Хөх хот ЕКГ 39,808,600.0 Визийн орлого
2015-11-27 Гадаад сурталчилгаа, мэдээллийн газар 7,942,069.0 Нью-Иорк хотод НҮБ-ын хүний эрхийн сонгуулийн арга хэмжээнд оролцох монголын уран бүтээлчдийн зардлын томилолтын зөрүүг бэлнээр касст тушаав.
2015-12-03 ЮНИСЕФ 9,637,782.5 “Онлайн эрх чөлөө” эвслийн 5 дугаар бага хурлын хурлын үйл ажиллагааны хүлээн авалтны зардалд зориулсан мөнгө
2015-12-21 Сангийн яам 49,999,999.2 Урд оны хураалгасан мөнгө /үндэсний сүлжээ төв/

 

АСЕМ-ын бэлтгэл ажлын зардлууд ГХЯ-ны төсвөөс гарч байна

Ази, Европын дээд хэмжээний уулзалтыг ирэх жил Улаанбаатарт зохион байгуулахаар Монгол Улс даржин төсвөөсөө илүүчлэн бэлтгэл базааж, улс орнуудын ерөнхийлөгч нарын тоогоор Туулын эрэг дээр хаус барьж, өндөр үнэтэй тансаг зэрэглэлийн автомашиныг захиалан авах гэх мэт хэрэндээ л олон улсын дайнд хүрэхээр зэхэж байгаа билээ. Юутай ч энэ оны арванхоёрдугаар сарын 10-ны байдлаар АСЕМ-тай холбогдуулж ГХЯ дараах зардлуудыг гаргажээ.

“АСЕМ Оюу толгой захиалгат нислэгийн зардалд”, “АСЕМ-ын ажлын хэсэгт тавилга”, “АСЕМ-ын бичиг хэргийн материал”, “АСЕМ-д хөшиг суурилуулалтын үнэ” гээд л мөнгө хайрлахгүй цацаж байгааг жагсаалтаас хараарай.

Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газарт “АСЕМ-ын 10 сарын түрээсийн төлбөр” нэрээр 14 гаруй сая төгрөг шилжүүлжээ. АСЕМ-ийн нэрээр өөрсөд рүүгээ мөнгө шилжүүлээд л…  АСЕМ гэдэг зардлын үүр нэгэнт бий болж, АСЕМ нэрийн дор төсвийн хөрөнгөөр хараа хяналтгүй туйлж байна. Уг нь манай Гадаад хэргийн яам дотроо зохион байгуулаад АСЕМ-ын бэлтгэлийг хангаж болохгүй юм байх даа? Үндсэн ажил нь баймаар. Тэр тусмаа улс орон эдийн засгийн хямралтай, өр зээлэнд идэгдчихээд байгаа ийм үед!

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-01-22 АСЕМ 7,573,320.0 АСЕМ-ийн бэлтгэл ажлын томилолтын зардал 1 хүн
2015-05-01 ГХЯ 9,029,400.0 АСЕМ-ийн зардлаас илтгэл тавих багш нарын ажлын хөлс
2015-05-19 Корпорейт Конвейшн центр ХХК 7,680,000.0 АСЕМ-ын хурлын зардалд
2015-05-22 Корпорейт Конвейшн центр ХХК 5,480,500.0 АСЕМ-ын хурлын зочид буудал
2015-05-27 ГХЯ 7,475,000.0 АСЕМ сургалтын зардалд
2015-06-05 Корпорейт Конвейшн центр ХХК 7,680,000.0 АСЕМ-ын хурлын зардлын үлдэгдэл
2015-07-02 Аэромонголиа ХХК 26,755,304.0 АСЕМ Оюу толгой захиалгат нислэгийн зардалд
2015-07-21 БСБ трейдинг ХХК 9,037,600.0 АСЕМ-ын ажлын хэсэгт тавилга
2015-07-21 БСБ компьютерс 18,736,896.0 АСЕМ-ын ажлын хэсэгт комьпютер
2015-07-24 Улаанбаатар зочид буудал 15,580,500.0 Зүүн Хойд Азийн хурлын төлөөлөгчдийн зочид буудал
2015-07-24 Чингис хаан цогцолбор 5,150,000.0 Зүүн Хойд Азийн хурлын төлөөлөгчдийн зоог
2015-07-28 Маркет Аксесс Плесс Монгол ХХК 29,926,800.0 АСЕМ-ын ажлын албанд тавилга , төхөөрөмж
2015-08-21 Нью Терравокс ХХК 19,368,640.0 АСЕМ-ын компьютер болон дагалдах хэрэгслийн төлбөр
2015-08-21 Маркет Аксесс Плесс Монгол ХХК 18,788,000.0 АСЕМ-ын хөрөнгө худалдан авалт
2015-08-21 Даян Мебель ХХК 6,400,000.0 АСЕМ-д хөшиг суурилуулалтын үнэ
2015-08-21 Грандворк интернэшнл ХХК 31,500,000.0 АСЕМ-д компьютер худалдан авалт
2015-08-26 Грандворк интернэшнл ХХК 32,226,000.0 АСЕМ-ын компьютер болон дагалдах хэрэгслийн үлдэгдэл төлбөр
2015-09-11 Маркет аксесс плесс монгол ХХК 12,860,000.0 АСЕМ -д тавилганы үнэ
2015-09-11 Ньютерра вокс 11,767,900.0 АСЕМ-д компьютер, принтерийн үнэ
2015-09-11 Би И Эм групп 9,936,350.0 АСЕМ-ын бичиг хэргийн материал
2015-09-23 Хаан Ивэнт ХХК 15,200,000.0 АСЕМ-ын хурлын ширээ сандал
2015-10-07 ДБҮЭГ 29,945,320.0 АСЕМ ажлын албаны байрны түрээс, цахилгаан
2015-10-17 Хэт моторс ХХК 2,500,000,000.0 АСЕМ автомашин худалдан авахад
2015-11-17 ДБҮЭГазар 14,787,860.0 АСЕМ-ын 10 сарын түрээсийн төлбөр
2015-11-17 Маркет аксесс плесс монгол ХХК 5,642,500.0 АСЕМ-ын тавилгын үнэ
2015-11-17 Ньютерра вокс ХХК 12,556,700.0 АСЕМ-ын компьютерийн үнэ

НҮБ-ын Хүн амын хөгжлийн хөтөлбөрийн гишүүний татвар 540 сая төгрөг

Монгол Улс олон улсын хэмжээний олон байгууллагад гишүүнчлэлтэй. Гишүүнчлэлийн татварт төлсөн зардлуудыг дараах жагсаалтаас харж болно.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-03-13 ГХЯ 19,900,000.0 Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
2015-03-30 ГХЯ Сангийн яам 122,683,860.0 Вена руу Олон улсын байгууллагын гишүүний татварт
2015-04-20 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 540,000,000.0 НҮБХХ-т гишүүний татвар
2015-07-01 САНГИЙН ЯАМ-ГХЯ 159,720,534.0 RB-НҮБ-ын татвар-Олон улсын гишүүний татвар
2015-07-01 САНГИЙН ЯАМ-ГХЯ 7,292,754.0 MINUSCA-НҮБ-ын Олон улсын гишүүний татвар
2015-07-01 САНГИЙН ЯАМ-ГХЯ 5,723,154.0 MINUSCA-НҮБ-ын Олон улсын гишүүний татвар

Иргэдэд туслах санд олгосон мөнгө

Засгийн газрын тусгай сан 30 орчим байдаг, тэдний нэг бол Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан юм. Энэхүү санд Гадаад харилцааны яамнаас өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард мөнгө шилжүүлжээ. Сантай холбогдолтой бусад “шилэн” мэдээ одоогоор алга байна. Бодвол бүгд 5 саяас доош үнийн дүнтэй байсан бололтой.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-04-29 ГХЯ 43,260,101.0 Иргэдэд туслах сан

Тоймгүй их  томилолтын зардал

Чухам дотоод биш Гадаад хэргийн яам учраас гадагшаа ирж очих нь тэдний ажлын нэг хэсэг. Дуусч буй 2015 оны томилолтын тоо, зардлуудыг түүвэрлэж дор жагсаав. Мэдээж 5 саяаас дээш зардлуудыг. Ийм үнийн дүнтэй томилолтын зардлуудын жагсаалт 100 хэдийнэ давжээ.

Огноо Харилцагч байгууллага Зарлага Гүйлгээний утга
1. 2015-01-16 ГХЯ 16,606,440.0 Давосын ЭЗ-ийн чуулга уулзалтанд оролцсон томилолтын зардал 2 хүн
2. 2015-01-22 АСЕМ 7,573,320.0 АСЕМ-ийн бэлтгэл ажлын томилолтын зардал 1 хүн
3. 2015-01-30 ГХЯ 24,260,745.0 Японтой ЭЗ-ийн түншлэлийн хэлэлцээрийн бэлтгэл ажлын томилолтын зардал 7 хүн
4. 2015-02-27 ГХЯ 12,342,060.0 Томилолтын зардал 2 хүн
5. 2015-02-03 ГХЯ 10,920,675.0 Томилолтын зардал 2 хүн
6. 2015-02-13 ГХЯ 23,755,985.0 НҮБ-ын Зэвсэг хураах олон улсын бага хурлыг Монгол улс даргалахтай холбоотой асуудлаарх бага хуралд оролцох томилолтын зардал 2 хүн
7. 2015-03-20 ГХЯ 7,130,300.0 АСЕМ Д.Эрдэнэбилэгт тийз, томилолт
8. 2015-03-20 ГХЯ 14,885,210.0 Нью-Иорк томилолт НҮБ-ын ХЭК-ийн сонгууль
9. 2015-03-24 ГХЯ 13,719,390.0 АСЕМ 4 хүний томилолт
10. 2015-03-26 ГХЯ 9,867,825.0 Сингапур явах томилолтын зардал 2 хүн
11. 2015-03-30 Сити эйр майлс ХХК 23,747,400.0 3 хүний томилолтын зардал
12. 2015-03-31 ГХЯ 6,624,574.0 Бээжинд ажиллах 5 хүний томилолтын зардалд
13. 2015-03-11 ГХЯ 5,262,000.0 Токио явах томилолтын зардал 2 хүн
14. 2015-03-11 ГХЯ 13,011,900.0 Томилолтын зардал 2 хүн
15. 2015-03-11 ГХЯ 13,305,900.0 Томилолтын зардал 2 хүн
16. 2015-03-11 ГХЯ 6,375,000.0 Семинарын зардал /Зүүн хойд ази/
17. 2015-04-03 ГХЯ 5,273,500.0 Б.Жаргалсайханд томилолтын зардалд
18. 2015-04-13 Сити эйр майлс ХХК 23,747,400.0 Берлин, Женев томилолтоор явсан 5 хүний онгоцны тийзийн үнэ
19. 2015-04-15 Эйр маркет ХХК 7,018,000.0 2 хүний онгоцны тийз Томилолт Сингапур
20. 2015-04-29 ГХЯ 12,225,100.0 Жакарта онгоцны тийз 2 хүн
21. 2015-04-29 ГХЯ 15,428,500.0 Женев онгоцны тийз 8 хүн
22. 2015-05-01 ГХЯ 42,492,900.0 1 хүний томилолт ЗГ-ын 148 тогтоолын хүрээнд
23. 2015-05-01 ГХЯ 5,502,000.0 Москва томилолт 3 хүн
24. 2015-05-06 ГХЯ 7,077,100.0 Москва ажлын айлчлалын зочид буудал, вип
25. 2015-05-19 ГХЯ 5,185,451.0 Токио томилолт
26. 2015-05-19 МИАТ ХК 6,422,900.0 Бээжин явах 11 хүний билетийн төлбөр
27. 2015-05-22 Сити эйр майлс ХХК 17,927,600.0 Дубай явах 4 хүн Токио явах 2 хүний билет
28. 2015-05-22 Эйрмаркет ХХК 9,262,900.0 Москва явах 5 хүний билет
29. 2015-05-29 Эйртранс ХХК 12,305,000.0 АСЕМ-ын 4 хүний билет
30. 2015-05-15 ГХЯ 10,935,960.0 4 хүний томилолтын зардал
31. 2015-06-02 Эйр эксперт трэйвел ХХК 8,484,000.0 Берлин явах 4 хүний билет
32. 2015-06-03 ГХЯ 7,982,640.0 АСЕМ 4 хүний томилолт
33. 2015-06-03 ГХЯ 13,896,052.0 Сайдын Франц явах томилолт
34. 2015-06-05 ГХЯ 14,420,190.0 2 хүний томилолт
35. 2015-06-09 ГХЯ 6,675,900.0 2 хүний томилолт
36. 2015-06-11 Эйр транс ХХК 5,618,200.0 Сайд тэргүүтэй 8 хүний Бээжин явах билет
37. 2015-06-11 Сити эйр майлс ХХК 24,143,500.0 Жакарта, Европ, Парис явах билет
38. 2015-07-02 ГХЯ 10,875,546.0 Ерөнхийлөгчийн айлчлалаар УФА явах ажилтнуудын томилолт
39. 2015-07-08 ГХЯ 12,977,512.0 Ерөнхийлөгчийн айлчлалаа УФА явах ажилтнуудын тийз
40. 2015-07-10 ГХЯ 49,480,960.0 АНУ, Гавана, Сальводар явах томилолт
41. 2015-07-10 ГХЯ 16,983,040.0 Ж.Батхишиг, 2 сэтгүүлчдийн томилолт
42. 2015-07-10 Эйрмаркет ХХК 80,889,200.0 Сайд тэргүүтэй ажилтнуудын АНУ, Куба явах тийз
43. 2015-07-20 Эйрмаркет ХХК 6,704,400.0 Пхеньянд томилолтоор ажиллах 3 ажилтаны тийзний үнэ
44. 2015-08-14 Эйрмаркет ХХК 14,508,800.0 Куала Лумпур хотноо АСЕАН-ы бүсийн чуулганд оролцох 4 ажилтаны тийз
45. 2015-08-14 Эйртранс ХХК 5,976,400.0 Ерөнхийлөгчийн айлчлал,Парламентын дарга нарын 4-р хуралд оролцох,ГХС-ын 7 дугаар уулзалтын бүрэлдэхүүнд ажиллах Баттунгалагийн томилолтын тийзний мөнгө
46. 2015-08-14 ГХЯ 39,500,240.0 Ерөнхийлөгчийн айлчлал,Парламентын дарга нарын 4-р хуралд оролцох,ГХС-ын 7 дугаар уулзалтын бүрэлдэхүүнд ажиллах Баттунгалагийн томилолтын тийзний мөнгөНью Иорк явах томилолт
47. 2015-08-24 Эйртранс ХХК 5,200,000.0 Иран улсад ИЖБ барих О.Дамбийням,С.Энхбатын томилолтын тийзний үнэ
48. 2015-08-24 Эйрмаркет ХХК 12,542,200.0 Л.Пүрэвсүрэн,Д.Гэрэлмаа,Ц.Орхонтулга нарын Куала-Лампур явсан тийзний үнэ
49. 2015-08-25 ГХЯ 7,836,080.0 Иран улсад ИЖБ барих С.Энхбат,О.Дамбийням нарын томилолтын мөнгө
50. 2015-09-09 ГХЯ 11,868,120.0 ГХС-ын Москвад айлчлах томилолтын зардал
51. 2015-09-09 ГХЯ 14,534,540.0 ГХС-ын Норвеги,Швед айлчлах томилолтын зардал
52. 2015-09-11 Аэрмаркет ХХК 29,539,400.0 ГХС-ын ОХУ-д айлчлах айлчлалын томилолтын зардал
53. 2015-09-11 Эйр транс ХХК 5,122,700.0 Л.Оргил Ган-Эрдэнэ нарын Брюссель явах тийзний үнэ
54. 2015-09-11 ГХЯ 5,434,560.0 М.Цэнгэг,Х.Мандахцэцэг нарын Швед явах томилолт
55. 2015-09-16 ГХЯ 43,846,000.0 О.Энхцэцэгийн Нью-Иорк томилолт, зоог /ХЭК-ийн сонгууль/
56. 2015-09-22 ГХЯ 31,984,000.0 Нью-Иорк НҮБ-ын 70-р чуулганд явах Б.Мандхайн томилолт
57. 2015-09-22 ГХЯ 39,840,940.0 НҮБ-ын 70-р чуулганд явах сайд, Г.Учралт нарт томилолт
58. 2015-09-22 ГХЯ 19,557,087.0 НҮБ-ын 70-р чуулганд явах томилолт, буудал, холбоо
59. 2015-09-22 ГХЯ 11,169,000.0 ГХ-ийн сайдын ОХУ-д хийсэн айлчлалын зардалд
60. 2015-09-25 ГХЯ 5,502,750.0 Лаосын ЗГХК-ын хуралд явах 5 хүний томилолт
61. 2015-09-17 ДТГ Сити эйр майлс ХХК 7,615,200.0 ДТГ-т томилогдсон ажилтан Э.Батбаярын Вашингтон явах гэр бүлийн тйизний үнэ
62. 2015-09-24 ДТГ САНГИЙН ЯАМ-ГХЯ 19,960,000.0 Бишкект болох арга хэмжээний зардал
63. 2015-10-15 Эйрмаркет ХХК 35,329,700.0 Милан явах урлагийн хүмүүсийн тийз
64. 2015-10-15 Эйрмаркет ХХК 37,072,800.0 Нью-Йорк явах урлагийн хүмүүсийн тийз
65. 2015-10-07 Аэрмаркет 11,361,574.0 Монгол Лаосын ЗГХК-ын хуралд явах 5 хүний тийзний үнэ
66. 2015-10-07 Сити эйр майлс ХХК 19,746,800.0 НҮБ-ийн хуралд явсан 5 хүний тийзний үнэ
67. 2015-10-19 Х.Мандахцэцэг 5,417,310.0 Италид болох Экспо Милано 2015 олон улсын үзэсгэлэнд оролцох МСГ-ын захирал Х.Мандахцэцэгийн Миланд ажиллах зардал
68. 2015-10-20 Я.Чинзориг 6,396,800.0 Хөх хотод Монгол Хятадын Экспо арга хэмжээнд оролцох болон БНХАУ-д суугаа ДТГ-уудын зөвөлгөөнд оролцох 6 ажилтаны зардал
69. 2015-10-21 Б.Билэгзаяа 28,377,370.0 Нью-Йорк хотод НҮБ-ын хүний эрхийн сонгуулийн арга хэмжээнд оролцох монголын уран бүтээлчдийн зардалд
70. 2015-10-21 Б.Билэгзаяа 27,278,388.0 Италид болох Экспо Милано 2015 олон улсын үзэсгэлэнд оролцох монголын уран бүтээлчдийн зардал
71. 2015-10-21 Г.Байгалмаа 20,164,650.0 Сайд Л.Пүрэвсүрэнгийн Итали улсад хийх албан ёсны айлчлалын үеэр Милан хотод ажиллах, Нью-Йорк хотод НҮБ-ын хүний эрхийн сонгуульд оролцох зардал
72. 2015-10-20 Эйр эксперт трейвел ХХК 5,196,000.0 АСЕМ-ийн 11 дэхь удаагийн аюулгүй байдлыг хангах бэлтгэл ажлын талаар илтгэл тавих ТТХГ-ын дарга Б.Батсайхан, орлогч дарга З.Эрдэнэбаяр нарын тийзний үнэ
73. 2015-10-22 Д.Мөнхбадрал 5,194,800.0 Монгол улсын ЗГ, болон АНУ-ын мянганы сорилын корпараци хоорондын 2 дахь компакт гэрээ боловсруулах бэлтгэл ажлын хүрээнд Вашингтон, Нью-Йорк явах Мянганы Сорилын сангийн Үндэсний ажлын албаны дарга Э.Сарантогос, эдийн засагч С.Зоригт нарын зардал
74. 2015-10-29 Б. Энхмөнх 7,508,720.0 АСЕМ-ын ахлах албан тушаалтнуудын уулзалтад оролцох Л. Оргил, Б. Энхмөнх нарын томилолтын зардал
75. 2015-10-30 Э. Энэрэл 6,413,580.0 Нью-Йорк хотод НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 70 дугаар чуулганд оролцох ОТХАГ-ын дэд захирал Д. Гэрэлмаагийн томилолтын зардал
76. 2015-11-02 Ёслолын газар 10,397,646.0 Парист болох ЮНЕСКО-гийн 38-р хуралдаанд оролцох ГХС Л.Пүрэвсүрэн, ёслолын газрын захирал Д.Тэгшжаргал нарын зардал
77. 2015-11-02 МСГазар 7,352,487.0 Люксембургт Монголын соёлын арга хэмжээний үеэр ажиллах сэтгүүлчид болон урлагийнхны томилолтын зардал
78. 2015-11-05 Сонгогчдын боловсролын төв Ц. Өнөрцэцэг 5,795,059.0 Мьянмарын сонгуультай танилцах Сонгогчдын боловсролын төвийн Р.Бурмаа тэргүүтэй ажилтнуудын Янгог хотод ажиллах зардал
79. 2015-11-06 Хөрш орнуудын газар 5,638,360.0 Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж БНХАУ-д төрийн айчлал хийхэд дагалдан явах Т. Жанабазар, О. Цэрэндондог нарын Бээжинд ажиллах зардал
80. 2015-11-06 Ёслолын газар 9,168,512.0 Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж БНХАУ-д төрийн айчлал хийхэд дагалдан ГХС Л.Пүрэвсүрэн, Т. Тэгшжаргал, Г. Сувдсүрэн нарын Бээжинд ажиллах зардал
81. 2015-11-11 Сити эйр майлс ХХК 11,489,700.0 Канберрад томилогдсон С. Баярбатын гэр бүлийн онгоцны тийзний төлбөр
82. 2015-11-16 Эйртранс ХХК 5,532,000.0 Л. Оргил, Б. Энх-мөнх нарын Люксембургийн Вант улсад болсон АСЕМ-ын ахлах албан тушаалтнуудын уулзалтад оролцох тийзний төлбөр
83. 2015-11-17 Эйртранс ХХК 19,157,600.0 Люксембургийн Вант улсад болсон АСЕМ-ын ахлах албан тушаалтнуудын уулзалтад оролцох ажлын хэсгийн 8 хүний тийзний төлбөр
84. 2015-11-17 Эйртранс ХХК 8,579,500.0 ГХС Л. Пүрэвсүрэн, Д. Тэгшжаргал нарын Люксембургийн Вант улсад болсон АСЕМ-ын ахлах албан тушаалтнуудын уулзалтад оролцох тийзний төлбөр
85. 2015-11-17 Сити эйр майлс ХХК 12,944,700.0 Ерөнхийлөгч Ц. Элбэгдоржийн Нью-Йорк хотноо болох НҮБ-ын 70 дугаар чуулганд оролцоход дагалдан явах ГХС Л. Пүрэвсүрэнгийн тийзний үнэ
86. 2015-11-17 Сити эйр майлс ХХК 8,924,000.0 Жакарта хотноо болох Монгол- Индонезийн ЗГХК-ын хуралд оролцох ТНБД Д.Ганхуяг нарын 3 хүний томилолтын зардал
87. 2015-11-17 Эйртранс ХХК 6,204,000.0 Бишкек хотноо болох ГХЯ-д хоорондын зөвлөлдөх уулзалтад оролцох ТНБД Д. Ганхуягийн тийзний үнэ
88. 2015-11-17 Европ, Америкийн газар 6,914,440.0 Ерөнхийлөгч Ц. Элбэгдоржийн Франц улсад айлчлахад дагалдан явах М. Цэнгэг, Н. Чимгүүндарь нарын томилолтын зардал
89. 2015-11-17 Европ, Америкийн газар 17,213,594.0 Ерөнхийлөгч Ц. Элбэгдоржийн Франц улсад айлчлахад дагалдан явах ГХС Л. Пүрэвсүрэн, ёслолын газрын захирал Д. Тэгшжаргал нарын томилолтын зардал
90. 2015-11-17 Эйрмаркет ХХК 8,990,000.0 МСС-ын захирал Э. Содонтогос, С. Зоригт нарын Вашингтон хотод гэрээ боловсруулах бэлтгэл ажилд явах тийзний төлбөр
91. 2015-11-18 Хүннү эйр ХХК 23,940,000.0 ОХУ-ын Чита хотноо болох Монгол -Оросын ЗГХК-ын 19-р хуралдаанд оролцох ажлын хэсгийн захиалгат нислэгийн урьдчилгаа төлбөр
92. 2015-11-18 Сити эйр майлс ХХК 5,899,000.0 ГХС Л. Пүрэвсүрэнгийн Швейцарийн Берн хотноо болох Ардчилсан сонгуулийн ОУ-ын хуралд оролцох тийзний зардал
93. 2015-11-20 Хүннү эйр ХХК 14,545,200.0 ОХУ-ын Чита хотод Монгол -Оросын ЗГХК-ын 19-р хуралдаанд оролцох ажлын хэсгийн захиалгат нислэгийн үлдэгдэл төлбөр
94. 2015-11-20 ОТХАГазар 7,688,876.0 Парист болох НҮБ-ын 21-р чуулган, Сербид болох сайд нарын зөвлөлийн 22-р чуулган, Бернд болох Ардчилалын форумд оролцох Г. Баттунгалагийн томилолтын зардал
95. 2015-11-20 Хөрш орнуудын газар 25,461,750.0 ОХУ-ын Чита хотноо болох Монгол-Оросын ЗГХК-ын 19-р хуралдаанд оролцох төлөөлөгчдийн томилолтын зардал
96. 2015-11-20 ОТХАГазар 7,698,138.0 Берн хотноо болох Ардчилал сонгуулийн туслалцааны ОУ-ын хүрээлэнгийн хуралд оролцох ГХС Л. Пүрэвсүрэнгийн томилолтын зардал
97. 2015-11-27 Эйртранс ХХК 6,498,600.0 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Парис хотноо болох ЮНЕСКО-гийн 70 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцох, Франц улсад албан ёсны айлчлал хийх, Швейцарийн Монтрё хотноо болох Дэлхийн бодлогын асуудлаарх бага хуралд оролцоход дагалдан явах ГХС Л. Пүрэвсүрэнгийн онгоцны тийзний төлбөр
98. 2015-11-27 Гадаад сурталчилгаа, мэдээллийн газар Нью-Иорк хотод НҮБ-ын хүний эрхийн сонгуулийн арга хэмжээнд оролцох монголын уран бүтээлчдийн зардлын томилолтын зөрүүг бэлнээр касст тушаав.
99. 2015-11-27 Ёслолын газар 6,661,720.0 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Франц улсад албан ёсны айлчлал хийхэд ёслолын газрын захирал Д. Тэгшжаргалын томилолтын зардал
100. 2015-12-02 Аэрмаркет ХХК 6,643,000.0 Белград хотноо болох Сайд нарын зөвлөлийн 22 дугаар уулзалтад оролцох ГХС Л. Пүрэвсүрэнгийн онгоцны тийзний төлбөр
101. 2015-12-03 Эйртранс ХХК 13,211,500.0 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Франц улсад айлчлахад дагалдан явах Н. Чимгүүндарь, М. Цэнгэг нарын онгоцны тийзний төблөр
102. 2015-12-04 Аэрмаркет 6,270,000.0 БНХАУ-д айлчлах 10 залуу дипломатын онгоцны тийзний төлбөр
103. 2015-12-08 Европ, Америкийн газар 7,815,480.0 ЕХ-ны хамтарсан хорооны хуралд оролцох С. Баярцогт тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Брюссель хотноо ажиллах томилолтын зардал
104. 2015-12-09 ТЗУГ 6,023,010.0 Дэд захирал Л. Отгонбаярын Анкара, Вена хот дахь ЭСЯ-дад шалгалтаар ажиллах томилолтын зардал
105. 2015-12-09 Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газар 5,882,940.0 Монгол Оросын ГХЯ-д хоорондын бодлогын зөвлөлдөх уулзалтад оролцох Г. Амартүвшин, Г.Баттунгалаг, А. Ариунаа, Г. Бямбасүрэн нарын Москва хотноо ажиллах томилолтын зардал

Тэтгэвэрт гарагсдад олгосон 36 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж ба “гэнэт халсны” тэтгэмжүүд

Төрийн албан хаагчдад төрийн хайр халамж багадаагүйг эндээс харж болно. Бас төрийн албан хаагч ямар нэг бүтцийн өөрчлөлтөд орвол ажлаас гэнэт халагдсаны тэтгэмж авдаг хуультай. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд манай яам тамгын газруудад болж байгаа үйл явдлуудыг харвал шинэ сайд ирээд гэнэт халсны тэтгэмж гэвэл үнэнд илүү нийцнэ. Харамсалтай нь зардлыг сайдаас биш, төсвөөс гаргадаг учраас түүнд санаа зовох юмгүй. Ноднин сайд Л.Пүрэвсүрэнгийн эхлүүлсэн “өөрчлөлт, шинэчлэл”-ийн ачаар хэд хэдэн хүнд 6 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж олгосон нь шилэн дансанд мэдээлэгджээ. Хэн хэнд эдгээр тэтгэмжийг олгосноо жагсаасан ч гурван хүний тэтгэмжийн “эздийг” ил болгоогүй байна.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-02-26 ГХЯ 31,129,560.0 Тэтгэвэрт гарсны тэтгэмж
2015-09-11 ДТГ Т.Нэргүй 22,090,310.0 Т.Нэргүйд 36 сарын тэтгэмж
2015-09-11 ДТГ О.Энхтөр 27,030,108.0 О.Энхтөрд тэтгэвэрт гарах тэтгэмж
2015-12-10 Ш. Алтангэрэл 23,217,480.0 Өндөр насны тэтгэвэрт гарахад олгодог 36 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж
2015-12-10 Д. Дөхөмбаяр 27,138,228.0 Өндөр насны тэтгэвэрт гарахад олгодог 36 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж
2015-09-22 ГХЯ 8,015,191.0 Тэтгэмж, 6 сарын цалин
2015-04-06 ГХЯ 9,546,396.0 Ш.Сүхбаатар бүтцийн өөрчлөлтийн тэтгэмж
2015-09-22 ГХЯ 8,015,191.0 Тэтгэмж, 6 сарын цалин
2015-09-22 ГХЯ 6,821,270.0 Тэтгэмж, 6 сарын цалин

Хандивын зардал: 

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-04-21 ГХЯ Сангийн яам 12,730,150.0 ОУ-ын Эрүүгийн шүүхийн гишүүний хандив
2015-07-17 САНГИЙН ЯАМ-ГХЯ 99,500,000.0 АОХН-ын сайд нарын 8-р хурлын хандив
2015-08-27 Мьянмар улс 19,940,000.0 Мьянмар улсад хүмүүнлэгийн тусламж

ТББ-аар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ

Энэ хоёр байгууллагатай хамтран ажилласан гэрээнүүд хаалттай учраас ямар нэгэн дүгнэлт хийх боломж алга. Шилэн данс төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг бүрэн хангаж чадахгүй байгаагийн нэг жишээ бол энэ.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-09-07 Хүчтэй сэтгэгч НҮТББ 6,000,000.0 Хамтарч ажиллах гэрээний дагуу
2015-09-07 Ньюс-Аженси ХХК 6,000,000.0 Хамтарч ажиллах гэрээний дагуу

Компьютер, тоног төхөөрөмж

Хоёр ширхэг компьютерийг 5,7 саяар буюу нэгийг 2,8 сая төгрөгөөр, модел? (модем байх), хардыг хасаад 2,5 саяаас доошгүй үнээр авчээ. Манай төрийн албан хаагчид хамгийн өндөр үнэтэй, бараг компьютер графикчийн хэрэглэдэг ноутбук ашигладаг нь сайн хэрэг.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-09-21 Топика ХХК 6,985,650.0 Архивт 10 ш төхөөрөмж, толгой компьютер
2015-09-23 Эверест-Уул ХХК 5,703,500.0 Ноотбүүк 2 ш, модел, хард
2015-09-23 Даян Мебель ХХК 7,828,500.0 Шкаф, гал зуухны тавилга, хөшиг
2015-09-11 БСБ компьютерс 5,867,200.0 МСС-д авах электрон барааны үнэ

Зочны зардал

Бид Мьянмарт ардчиллыг тогтоож бэхжүүлэхэд багагүй зардал гаргаж байгааг эндээс харж болно. 

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-03-04 ГХЯ 10,199,802.0 БНАСАУ-ын сайдын айлчлал
2015-03-25 Блюскай Эйжиа ХХК 9,640,800.0 Мьянмарын төлөөлөгчдийн буудлын төлбөр
2015-03-25 Эйрмаркет ХХК 23,508,000.0 Мьянмарын төлөөлөгчдийн онгоцны тийзийн төлбөр
2015-04-20 Туушин зочид буудал ХХК 6,987,926.0 Туркийн ГХ-ийн төлөөлөгчдийн зочид буудал
2015-07-07 ГХЯ 5,740,000.0 Элчин сайд нарын хөдөө явах зардалд
2015-10-07 ТТХГ Их тэнгэр цогцолбор 5,127,000.0 Японы ЭЗ-ийн холбооны төлөөлөгчдийн зардал
2015-11-18 Блүфин ХХК 6,963,600.0 ХБНГУ-ын ерөнхийлөгчийн айлчлалын зоогийн зардал

Арга хэмжээний зардал

Тайлбар байхгүй.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-02-17 ГХЯ 6,880,000.0 Яамны ахмадуудын цагаан сарын хүндэтгэлийн арга хэмжээ /171 хүн/
2015-04-24 ТЗАҮЦогцолбор 26,184,000.0 “Онлайн эрх чөлөө” хурлын зоог, хүлээн авалт
2015-05-01 ГХЯ 17,456,000.0 “Онлайн эрх чөлөө” ОУХурлын зоог
2015-09-21 Их тэнгэр цогцолбор 9,690,000.0 Элчин сайд нарын зөвлөлгөөний хүлээн авалтын зардал
2015-09-24 ДТГ Б.Баяржаргал 7,091,325.0 ДТГ-ын сургалт арга хэмжээний зардал
2015-10-07 ТЗАҮГ Цогцолбор 5,886,000.0 АНУ-ын МСК -ийн семинарын зардал
2015-06-12 Оросын сан 10,950,000.0 Ялалтын 70 жилийн ойд цомог /2 гүйлгээ/
2015-06-12 Адмонпринт 23,000,000.0 Ялалтын 70 жилийн ойд цомог

Хэвлэл мэдээлэл

Тайлбар байхгүй.

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-03-30 Сэмүүн студи 16,205,000.0 Баримтат киноны зураг авалтын зардалд
2015-09-09 Сэмүүн ХХК 20,265,900.0 Бид ялав баримтат киноны төлбөр
2015-09-09 Сэмүүн студи 20,265,900.0 Бид ялав баримтат киноны төлбөр
2015-10-08 Варшав ЭСЯ 6,000,000.0 Ном хэвлүүлэх зардал /Гадаад суртчилгааны зардал/
2015-12-03 Дэ Монголиан обзервер сэтгүүл ХМХ 6,500,000.0 Монголиан обзервер сэтгүүлийн тусгай дугаарын төлбөр

Бусад зардал

Огноо Харилцсан байгууллага Зардлын дүн Гүйлгээний утга
2015-10-29 Б. Энхмөнх 17,420,172.0 Ази-Европын судалгааны хэсгийн урьдчилгаа төлбөрийн зардал
2015-08-28 Аргунтрейд ХХК 9,600,000.0 НҮБ-ын ХЭЗ-ийн зардалд-Моринхуур флашны үнэ
2015-05-29 Мянганы сорилтын корпораци 9,054,620.0 НДШ, ХХОАТ-ыг түр олгов
2015-08-03 Сүхбаатар дүүргийн НДХэлтэс 14,521,370.0 Ажилтнуудын цалингаас НДШ төлөхөд
2015-08-11 Сүхбаатар дүүргийн НДХэлтэс 18,257,265.0 Ажил олгогчоос НДШ
2015-08-27 Сүхбаатар дүүргийн НДХэлтэс 12,420,011.0 ГХЯ-ны 8 сарын НДШимтгэл
2015-08-27 Сүхбаатар дүүргийн НДХэлтэс 21,420,714.0 ГХЯ-ны 8 сарын НДШимтгэл
2015-02-16 УБДС ТӨХК 11,075,511.0 2015 оны 1 сарын дулааны төлбөр
2015-02-27 ЦТСүлжээ 6,467,536.0 1-2 сарын цахилгааны төлбөр
2015-04-20 УБДС ХК 7,079,154.0 Халаалтын зардал
2015-10-08 Дулааны сүлжээ ТӨХК 10,013,003.0 Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний дулааны төлбөр
2015-11-11 Инфокомпьютер ХХК 5,646,000.0 7-10 сарын принтерийн хорны төлбөр
2015-08-11 СБДүүргийн татварын алба 14,270,377.0 Ажилтнуудын цалингаас суутгасан ХХОАТ
2015-08-27 СБДүүргийн татварын алба 13,728,818.0 ГХЯ-ны 8 сарын ХХОАТ
2015-11-17 Шунхлай трейдинг ХХК 7,539,468.0 Шатахууны төлбөр 9-11 сар
2015-09-24 ДТГ Шунхлай трейдинг ХХК 7,664,072.0 ДТГ-ын шатахууны зардал
2015-09-24 ДТГ Тагнуулын ерөнхий газар 6,885,921.0 ДТГ-ын яриа утасны төлбөр

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: | Leave a Comment »

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл юу шийддэг вэ?

Posted by budvaabyambaa on November 24, 2015

Нийгмийн даатгалын дээд байгууллага нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байна гэдэг. Засгийн газрын, даатгуулагч болон ажил олгогчдыг төлөөлсөн талуудаас тэгш оролцоотой бүрдсэн энэхүү зөвлөл ингэхэд юу шийддэг юм бэ, ямар эрх үүрэгтэй ажилладаг юм бол.
Зөвлөлийн ажлын хэсэг Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын байрны тавдугаар давхарт байрладаг. Ажлын албаны дарга М.Саранчимэг, тэдэнтэй холбогдох утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг олдох нь тун түвэгтэй. Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүждэг үү, улсын төсвөөс бяцхан тотацтай юу. Шилэн дансны мэдээлэлд хамрагдах учиртай ч олж үзэхэд аанай л ярвигтай. Ажлын хэсэг тусдаа албан ёсны цахим сайтгүй ч www.ndaatgal.mn-д тус Үндэсний зөвлөлийн гаргасан тогтоолуудыг байршуулсан байгаа юм. Тогтоолуудын хамгийн эхнийх нь
Capture2002 онд нэг гарч байсан бол
2003 онд байхгүй
2004 онд байхгүй
2005 онд байхгүй
2006 онд байхгүй
2007 онд хоёр тогтоол
2008 онд хоёр тогтоол гаргасан
2009 онд нэг тогтоол гаргасан
2010 онд байхгүй
2011 онд нэг тогтоол
2012 онд байхгүй
2013 онд байхгүй
2014 онд хоёр тогтоол
2015 онд ямар нэгэн тогтоол гаргаагүй ба ажиллаагүй юм болов уу гэж харж болохоор байна.
Харин Нийгмийн даатгалын тухай хуульд Нийгмийн даатгалын зөвлөлийн ажил үүргийг ингэж заажээ.

27 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөл

З. Үндэсний зөвлөл дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ нийгмийн даатгалын тухай  хууль тогтоомж нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, тэтгэвэр нэмэгдүүлэх талаар  санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх;

2//Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

3/ нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлт болон нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын байдалд хяналт тавих;

4/ нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, боловсон хүчний хангалт, санхүүгийн асуудлаар нийгмийн даатгалын байгууллагын тайлан мэдээллийг сонсон хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргаж, энэ талаар холбогдох арга хэмжээ авах;

5/ нийгмийн даатгалын байгууллагын цахим тооцоолуурын техник, технологи, программ хангамж, үйлчилгээний байдлыг хянаж үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

6/нийгмийн даатгалын төв байгууллагын бүтцийг батлах, нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг боловсруулах, батлагдсан төсвийн нарийвчилсан хуваарийг баталж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7/ нийгмийн даатгалын асуудлаар журам, зөвлөмж гаргах;

8/ эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс болон гомдлын шаардлагын зөвлөлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар түүнд  хяналт тавих;

9/ нийгмийн даатгал, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааны асуудлаар иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг барагдуулах;

10/ хууль тогтоомжид заасан бусад тодорхой бүрэн эрх.

/Энэ хэсгийг 1999 оны 6 дугаар зүйлийн 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4. Үндэсний зөвлөлийн дүрмийг Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо батална.

/Энэ хэсгийг 1999 оны 6 дугаар зүйлийн 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5. Үндэсний зөвлөлийн гишүүдэд ажлын оролцоог харгалзан улирал тутам цалингийн нэмэгдэл олгож болно. Цалингийн нэмэгдлийн дээд хэмжээг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ил болсон тогтоолууд 
2. Шимтгэлийн хэмжээг ТОГТООХ ТУХАЙ /2008-12-05/ БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй Монгол Улсын иргэний нэг сард төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг 40000 /дөчин мянга/ вонноор тогтоосугай.
 • Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох 2006 оны хүүгийн хэмжээг 1.11 пунктээр тогтоосугай.
 • Энэхүү тогтоолоор батлагдсан хүүгийн хэмжээг баримтлан даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансанд хүү тооцох арга хэмжээг 2007 оны 3 дугаар улиралд багтаан авч хэрэгжүүлэхийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (С.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

5. Журам батлах тухай /2007-06-26/

 • “Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хуугийн хэмжээг тогтоох журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
 • Батлагдсан журмын дагуу нэрийн дансны жил бүрийн орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг шинэчлэн тоггоох асуудлыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралд оруулан батлуулж мөрдехийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (С.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.
7. Журам шинэчлэн батлах тухай 2011.11.24 №16 Шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам (ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх тухай)
8. Журам батлах тухай 2014.04.25 №10 “Ажилгүйдлийн тэтгэмж тооцох, сургалтын зардал олгох журам”
9. Журам батлах тухай 2014.05.28 №17  “Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийг урамшуулах журам”
“Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийг урамшуулах үзлэгийн оношлогоо, шинжилгээний багц, төлбөрийн хэмжээ”
“Даатгуулагчийг урамшуулах эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион байгуулах эмнэлгүүдийг сонгох журам”
НДҮЗ 5 р давхар

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: , , | Leave a Comment »

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн Ажил олгогчдын төлөөллийг шинээр сонгоно

Posted by budvaabyambaa on November 24, 2015

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажил олгогчдын төлөөллийг энэ долоо хоногт шинээр сонгоно. Учир нь өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хуралдааны үеэр одоогийн төлөөлөгч Д.Үүрийнтуяаг нь улс төрийн албан тушаалтан тул цаашид энэ зөвлөлд ажиллах боломжгүй хэмээн үзэж, өөрчлөх санал гарч байсны дагуу ийм өөрчлөлт хийх болжээ. Мөн ажил олгогчдын бас нэгэн төлөөлөл болох Ж.Батбаярын оронд ажиллах хүнийг энэ удаагийн өөрчлөлтөөр сонгоно. Үндэсний зөвлөлийн ажил олгогчдын төлөөлөлд нэр дэвшсэн хүмүүсийн нэрийг сонирхуулж байна.

 1. М.Оюунчимэг, МҮХАҮТ-ын дарга
 2. Б.Осоргарав, “Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн ерөнхий захирал
 3. С.Батхүлэг, “Өмгөөлөл SLC” ХХК-ийн гишүүн, өмгөөлөгч
 4. Д.Балдангомбо, “Говь транс ложистик” ХХК-ийн Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга
 5. Д.Шинэбаяр, “Бодь интернэншл” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
 6. А.Ганпүрэв, “Тайж групп”-ын ерөнхий захирал
 7. Д.Ганбаяр, Удирдлагын академийн багш

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: | Leave a Comment »

Даатгуулагчдын төлөөлөгч-чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүд хаана, юу хийж “явна”

Posted by budvaabyambaa on November 23, 2015

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлд даатгуулагчдыг төлөөлсөн гурван байгууллага бий. Энэ нь Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбоо ба Монголын Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбоо юм. Эдгээр байгууллагын заримыг нь мэдэхээсээ мэдэхгүй нь олон. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог ажил хөдөлмөр эрхлэгч бүгд мэдэх авч, нөгөө хоёрын тухайд “юу билээ” гэх нь бий. Ингээд тэдний хаана, юу хийж “яваа”-г хайж үзье.

Татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэл хаана байна вэ?

Ц.Отгонбаяр “Монголын татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбоо”-ны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Баянгол дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч

Монголын татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбоо”-ны ерөнхийлөгч нь С.Чулуунбаатар ба Баянгол дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч. Өмнө нь Улаанбаатар төмөр замд хуульч, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороон дарга, Монголын чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлийн дэд зохицуулагчаар ажиллаж байсан намтартай. Хүүхдийн төлөө амьдрах төвийн тэргүүнээр ажилладаг.

Яг одоо энэ байгууллага Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хамтран ажиллагч байгууллагын жагсаалтад байна. Мөн бусад хамтрагч байгууллагууд нь Монголын Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци байна. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журмыг сурталчлан таниулах зорилгоор дээрх байгууллагуудын сонгон дэд ажлын хэсэг болгосон ажээ.

Тус байгууллагыг хайж http://www.iltod.mta.mn сайтруу хандлаа, хамтран ажиллагч байгууллага дунд байгаа холбоос дээр дарсан боловч цааш мэдээлэл гарч ирсэнгүй. Ингээд Татварын ерөнхий газар руу утас цохиж, энэ хуулийн сурталчилгаа, мэдээлэлд хамтран ажиллаж буй энэ байгууллагын тухай мэдээллийг авахаар хандсан ба хариугаа хүлээж байна.

Монголын Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлийн эрэлд

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даатгуулагчийн төлөөлөл 3 байгууллагын нэг нь Монголын Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбооны тэргүүлэгч гишүүн Д.Дулмаа.

Д.Дулмаа Монголын Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбооны тэргүүлэгч гишүүн. Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга.

Энэ байгууллагын нэрнээс илүү мэдээлэл одоогоор алга. Нэрнийх нь агуулгыг үзвэл чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эвлэлдэн нэгдсэн байх нь. Тэгвэл бусад чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг хайж үзье л дээ.

“Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга С.Эрдэнэ өөрийгөө шатааснаар өөр бусад зарим үйлдвэрчний эвлэлийн тухай дуулдав. Үүнд, Монголын чөлөөт үйлдвэрчний эвлэл, “Эв санааны хүч” үйлдвэрчний эвлэл. “Эв санааны хүч” ҮЭ-ийг С.Эрдэнэ тэргүүлж байна гэхээс илүүтэй мэдээлэл одоогоор алга байна.

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Х.Амгаланбаатар: НДҮЗ нийгмийн даатгалын сангийн төсөв зохиож, хуваарилах эрхгүй

Posted by budvaabyambaa on November 17, 2015

Нийгмийн даатгал төлөгчдийн ирээдүйд авах тэтгэврийн мөнгө хаана байна вэ. Хэдэн төгрөг, хаана, аль банкинд хэдэн хувийн хүүтэй байршиж байна вэ. Энэ асуудал үргэлж гол сэдэв байсаар ирсэн билээ. Энэ тухай эргэлзээгүй баттай мэдээлэл хомс байдагтай холбоотой болов уу. Юутай ч манай улс бусад хөгжилтэй орны жишгээр Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлтэй. Зөвлөл нь сангийн хөрөнгөнд ямар эрх, үүрэгтэй ажиллах вэ гэдгийг Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан. Тус зөвлөлд даатгуулагчдыг төлөөлсөн гурван гишүүн байдгийн нэг нь Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар.  Түүнтэй нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн асуудлаар зарим асуултад хариулт авлаа. Хууль эрх зүйн хувьд сулхан зохицуулалтай учир үйлдвэрчний байгууллага дорвитой тэмцэж чаддаггүй гэдгээ ийн ярьж байна.

 • Та Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд даатгуулагчийг төлөөлсөн гурван төлөөллийн нэг.  энэ салбарын бусад хоёр хүнийг үйлдвэрчин биш гэж үзэж байгаа учраас танаас энэ асуултыг тавьж байна л даа. Энэ зөвлөлийн гишүүдийг сонгоход Үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний байгууллагын хувьд санал оруулдаг уу?
 • Өмнөх үндэсний  зөвлөлүүдийг томилоход манайхаас 3 хүний нэрээ дэвшүүлээд УИХ-ын Нийгмийн бодлого, Соёл ШУ-ны байнгын хороо хэлэлцэж батлаад явдаг байсан. Одоогийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгоход бидний дэвшүүлсэн хүмүүсийг бүрэн хүлээж аваагүй, өөр үйлдвэрчний эвлэлээс зарим нэр бүхий хүний нэр орж дэвшүүлснийг  Нийгмийн бодлого, Соёл ШУ-ны байнгын хороон дээр хэлэлцэж гишүүдийн олонх нь баталсан.
 • Та нөгөө хоёр үйлдвэрчний эвлэлийн тухай мэдэх үү?
 • Тухайн үед би энэ талаар нэлээд асуудал тавьж байсан л даа. Яалт ч гүй Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй, хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй  үйлдвэрчний эвлэл байсан. Тэгэхээр бид бусад үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудынхаа эсрэг-эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хаах нь өөрөө хууль бус үйлдэл болчих гээд байгаа юм. Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийг уншаарай,  үйлдвэрчний эвлэлүүд тэгш эрхтэй, бие даасан үйл ажиллагаа явуулах ёстой.
 • Хэдийгээр тэд хуулийн өмнө Үйлдвэрчний байгууллагын төлөөлөл мөн боловч нийт даатгуулагдын эрх ашгийг хамгаалж, Үндэсний зөвлөлд төлөөлөх чадамжтай юу?
 • Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг сонгох журамд төлөөлөх  гишүүдээр сонгох байгууллага, хүмүүсийн чадамжийг харгалзан сонгох тухай заалт байдаггүй юм. Тэгэхээр би энэ тухай ярих нь зохимжгүй юм. УИХ-ын Нийгмийн бодлого, Соёл ШУ-ны байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцээд УИХ-ын нэгдсэн чуулганд энэ асуудлыг оруулж эцэслэн шийдэж байгаа. Үндэсний зөвлөлд үйлдвэрчнийг төлөөлсөн 3 гишүүн зохих хууль, журмын хүрээнд даатгуулагчийн төлөөлөл үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж бодож  байна.
 • Та тухайн үед өөрөөсөө гадна ямар хоёр хүний нэрийг байнгын хороонд санал болгосон байсан бэ. Одоо Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг цоо шинээр байгуулах гэж байна. Үүнд бас ямар хүний нэрийг санал дэвшүүлсэн бэ?
 •  Юутай ч МҮЭ-ийн Холбооноос 3 хүний нэр дэвшүүлсэн. УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцээд баталсан учраас тайлбар хийх нь зохимжгүй, хоцорсон асуудал гэж үзэж байна.
 • НДҮЗ-ийн Ажил олгогчдыг төлөөлсөн 3 хүний хоёрыг нь өөрчилж, шинээр сонгох гэж байна. Харин үйлдвэрчин даатгуулагчийн төлөөллийг өөрчлөх тал дээр ямар ажил хийж байна вэ?
 • Үйлдвэрчнийг төлөөлж НДҮЗ-д сонгогдсон төлөөлөгчдийн асуудлаар бид нэлээд явсан. Бүр Үндсэн хуулийн цэцэд хүртэл хандах гэж үзсэн. Гэвч Үндсэн хуулийн цэцийн хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад энэ тухай байдаггүй юм билээ. Тэгээд энэ байгууллагуудыг судлаад үзэхэд гарцаагүй л хуулийн этгээд, хүчин төгөлдөр бүртгэлтэй үйлдвэрчний эвлэлүүд. Үндэсний зөвлөлийн ажил олгогчийн 3 төлөөллийн хувьд УИХ-ын түвшинд нарийвчлан авч үзэх ёстой. Зөв шийдвэр гаргах ёстой.
 • Үндэсний зөвлөлийн хуралдаан аливаа шийдвэр гаргахад Үйлдвэрчин тал хүчин мөхөсдөж байв уу, та ийм зүйлтэй тулгарч байв уу?
 • Би нөгөө хоёр Үйлдвэрчний төлөөллөө ч ингэж саналаа өгөөрэй, тэгээрэй гэж зааж болохгүй шүү дээ. Тэд тус тусдаа нэг хүн, би нэг хүн. Хуулийн хүрээнд төлөөлөөд ажиллаж байна. Хүчин мөхөсдөх тохиолдол юу гэж гарахав, зохих ёсоор л одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.
 • Та болон танай байгууллага Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж чадаж байна уу. НДС-ийн хөрөнгөөр нэлээд байшин барилга барьж, үрэлгэн байгаа тухай шүүмжлэл УИХ-ын чуулганы танхимд яригдаад авсан?
 • Яг процедур нь сангийн хөрөнгөнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дотоод аудитаар аудитлагдсан тайлан ирдэг. Бид тэрнийг хуудас бүрчлэн харах боломж үнэндээ байдаггүй, дээрээс нь Сангийн яам давхар шүүсэн байдаг юм шүү дээ. Тэгээд Үндэсний зөвлөлд ирдэг. Бид танилцаад саналаа хэлээд, уламжилдаг л үүрэгтэй. УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар НДС-ын тухайн жилийн төсвийг баталдаг хуультай.
 • Яг одоо 2016 оны Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг хэлэлцэж байна. Та уг төсвийн төсөлд тухайлбал ямар санал оруулсан гэдгээ хэлж болох уу?
 • Би юм харж хэлэхгүй бол одоо шууд хэлэх боломжгүй байна. Эцсийн шийдийг УИХ гаргана шүү дээ. Үндэсний зөвлөл биш. Үндэсний зөвлөлийн гишүүн бүр УИХ-ын гишүүн шиг тойрогтоо мөнгө хуваарилж байгаа мэт нийгмийн даатгалын сангийн тухайн жилийн төсөвт хандах боломжгүй.  НДЕГ, Үндэсний зөвлөлийн ажлын алба төсвийн төсөлд дүн  шинжилгээ хийж, бодитой тооцоон дээр тулгуурласан төсөл оруулж ирэх үүрэгтэй ажилладаг.

2015.11.17-ны мягмар гариг, ҮЭ-ийн байрны 205 тоот

 

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: , , | Leave a Comment »

Protected: Монгол Улсын хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа явуулж байгаа бондуудын нэг өдрийн хүү барагцаалбал …. болж байна

Posted by budvaabyambaa on November 8, 2015

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in [1] ЕРӨНХИЙЛӨГЧ. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, [2] УЛСЫН ИХ ХУРАЛ. УИХ-ын тамгын газар. УИХ-ын гишүүд, [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Enter your password to view comments.

Монгол Улс 43,4 их наяд орчим төгрөгийн өртэй байна (2015 оны II улирлын мэдээ)

Posted by budvaabyambaa on November 6, 2015

Монгол Улсын 2016 оны төсвийг батлахаар УИХ-ын чуулганаар ид хэлэлцэж байна. Ирэх жилийн төсвийн төслийг таналттай, хасалттай, хэмнэлттэй болсон гэж Сангийн сайд Б.Болор тодотгож буй. Ийнхүү бүсээ чангалсан, танасан төсвийн төсөл өргөн барьсан учир нь Монгол Улсын өр ихэсч,  төлөлтийн хугацаа ойртож байгаатай холбоотой. Тэгэхээр Монгол Улсын төсөв гэхээс илүүтэй өрийн асуудал шүдний өвчин болжээ гэсэн үг. Тэгвэл ингэхэд Монгол Улсын өр хэд юм бэ?Засгийн-газрын-гадаад-дотоод-өр_Q3

Шилэн дансны тухай хуулийн 6.5.3 дахь заалтын дагуу Сангийн яам Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээг улирал бүр олон нийтэд мэдээлэх учиртай. Хуулийн дагуу энэхүү мэдээг Сангийн яам гаргаж, 2015 оны III улиралд Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад өр 10 их наяд 191 тэрбум 966 сая төгрөг, дотоод өр гурван их наяд 312 тэрбум 523 сая төгрөг гэсэн тоог мэдээлжээ. Монгол Улсын Засгийн газрын өрийн талаар олон улсын байгууллагууд байр сууриа илэрхийлснийг товч дурдвал,

Дэлхийн банк: Монгол Улсын бодлого, институцийн чадавхийн үнэлгээ буурч байна …

Олон улсын валютын сан: Монгол Улсын өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд хангалтгүй, өрийн хямралд орох эрсдэл өндөр хэвээр байна.

JUBILEE DEBT CAMPAIGN: Засгийн газрын гадаад өр нь өндөр эрсдэлд орох магадлалтай 14 орны жагсаалт гаргасны наймдугаарт Монгол Улс (9 рт Мозэмбэйк улс) орсныг зарласан байна.

Ulsiin ur ba ZG-iin ur_Page_10Гэхдээ энэ бол зөвхөн Засгийн газрын өрийн тухай гэдгийг анзаарах хэрэгтэй.  Харин Монгол Улсын нийт өр 21,7 тэрбум ам.доллар буюу 43 их наяд 400 тэрбум төгрөг орчим байна гэсэн мэдээг Сангийн яамны мэргэжилтэн өнгөрсөн долоо хоногт илтгэсэн. Үүнээс, Засгийн газрын өр таван тэрбум ам.доллар, Төвбанкны өр 1,9 тэрбум ам.доллар, хадгаламжийн байгууллагуудын гадаад өр 2,1 тэрбум ам.доллар бол компани хоорондын зээллэг 10,5 тэрбум ам.доллар ажээ. Графикт оруулж харвал, Монголбанкны гадаад өр Засгийн газрын өрөөс ч илүү, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн тал хувийг эзэлж байгаа нь харагдана.

Улс нь ч Төв банк нь ч , хувийн хэвшил нь ч ийм их өртэй байгаа нь гинжин урвал болж, ирэх жилүүдийн эдийн засаг, төсвийн байдал улам хүндрэх нь гэсэн төлөвийг иргэний нийгмийн байгууллагын судлаачид гаргаад байна. Тухайлбал, судлаач Д.Баярмаа Монгол Улсын 2016 оны төсвийн өрийн удирдлагад мониторинг хийж “Төсөвийн он дараалсан алдагдлууд хувийн хэвшлийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна” гэж дүгнэсэн юм. Учир нь 2014 оны нэгдүгээр улирлаас арилжааны банкууд актив хөрөнгөө Засгийн газар болон Монголбанкны үнэт цаасанд байршуулан төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлж улмаар хувийн хэвшлийн өсөлтийг хязгаарласан нь тэдний (хувийн сектор) өсөлтийг бууруулах гол шалтгаан болсон гэнэ. Мөн Төв банкны зүгээс барьж буй мөнгөний бодлого хэдий муу арга биш боловч аажим буцалж буй халуун усанд сууж байгаа мэлхийтэй зүйрлэсэн байна. Товчхондоо Монголбанк гацаанд орж, иргэдийн төгрөгт итгэх итгэл суларч, валютын хар зах ханшийг тодорхойлж, төгрөг хэрэглээнээс хасагдах аюултай гэдгийг судлаачид прогноз дэвшүүлээд байна.

Posted in [1] ЕРӨНХИЙЛӨГЧ. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, [2] УЛСЫН ИХ ХУРАЛ. УИХ-ын тамгын газар. УИХ-ын гишүүд, [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: | Leave a Comment »

Ө.Энхтүвшин: Энэ тэтгэврийн мөнгөөр чинь Эрдэнэ сайд байшин бариад дуусгалаа ш дээ

Posted by ИТХ on November 1, 2015

ЭнхтүвшинУИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр өнгөрсөн долоо хоногт Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотголыг хэлэлцэх үеэр эрхэм гишүүн Ө.Энхтүвшин Нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалтын талаар зарим ноцтой баримтыг дэлгэж байр сууриа илэрхийлснийг дор сийрүүлэв:

-Байшингуудын гадна талд 128 тэрбумаар хайс барина гэж. Эрдэнээ сайд өөрөө алга байх юм. Та нар энэ 2015 оны тодотголын НДС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг хар даа. Энэ жил 15 тэрбум төгрөгөөр Нийгмийн даатгалын сан байшин барина, хашаа барина, хайс барина гэсэн байна. Хямралын үед ийм юм барьдаг юм уу, нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ Нийгмийн даатгалын сан чинь байшин барьдаг юм уу. Тэтгэвэрээ тавих, нэмэгдүүлэх, санг өсгөх юм бодож байдаггүй юм уу. [Барилга, хот байгуулалтын сайд] З.Баянсэлэнгэтэй зэрэгцээд байшин бариад явж байна. Хэд хэдэн газар байшин барина, буулгана гэнээ. Байшин буулгах зардал 119, 79 төгрөг гээд явж байна. Энэ нь тэгээд 15 тэрбум болж байгаа юм. Тэгээд ирэх онд 30 тэрбумаар ахиад байшин барина гэж байна, тэтгэврийн мөнгөөр. Энэ тэтгэврийн мөнгөөр чинь Эрдэнэ сайд чинь байшин бариад дуусгалаа ш дээ. Энийг яагаад ярихгүй байгаа юм бэ, тэгээд яагаад цалинг 1,8 тэрбумаар буулгана гэж яриад байгаа юм бэ. Тэгээд бас Архангай аймгийн Хайрхан суманд С.Эрдэнэ сайд хоёр байшин барьж өгөх гэж байна ш дээ, энэ хямралын үед.

Posted in [1] ЕРӨНХИЙЛӨГЧ. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, [2] УЛСЫН ИХ ХУРАЛ. УИХ-ын тамгын газар. УИХ-ын гишүүд, [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд, [8] Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Нийгмийн даатгалын сангийн их наяд хаашаа урсч байна вэ?

Posted by budvaabyambaa on November 1, 2015

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн хамгийн том хэрнээ хамгийн хаалттай хэсэг бол Нийгмийн даатгалын сан юм. Монголчуудын ирээдүйн амьжиргааны баталгаа болсон уг сангийн хөрөнгө гэж жилд нэг удаа Улсын төсөв батлагдах үеэр аманд багтахгүй том тоонууд бичигдэхээс биш гарт баригдах баримт, нүдэнд үзэгдэх тодорхой мэдээлэл нэн хомс. Хааяа зарим улс төрчийн амнаас “үнэн хэрэгтээ тийм их мөнгө байхгүй”, “улс үрэн таран хийж байгаа” гэх мэтийн үгс цухалзаад өнгөрдөг. Тэгвэл ядахдаа уг санг хариуцдаг гэж ойлгогддог Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын төсөв хөрөнгийн зарцуулалт хэр байна вэ? 2015 оноос эхлэн мөрдөгдөж байгаа Шилэн дансны тухай хуулийн ачаар нээлттэй болж чадсан уу?

Нийгмийн даатгалын байгууллагад орох ёстой гүйлгээнүүд орж гарч байх ёстой нь зүйн хэрэг. Гэхдээ НДЕГ-ын  шилэн дансанд (http://shilendans.gov.mn/main/agency/185) тавигдсан 5 саяас дээшх гүйлгээнүүд ямар нэгэн тодорхой тайлбаргүй, хуулиар бол заавал хавсаргах ёстой тогтоол шийдвэрүүд нь огт байхгүй ба буруу зөв, бүрэн бүтэн эсэхийг нягтлах боломж хараахан алга.

Харин барилга байшин, тавилга, эд хогшилд чамгүй хөрөнгө зарцуулдаг юм байна. Зөвхөн 2015 оны 10-р сард гэхэд Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст барилгын үнэ 132,5 сая, Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст барилгын үнэ 149,4 сая, Налайхын Нийгмийн даатгалын хэлтэст барилгын зардалд 100,6 сая төгрөг тус тус шилжүүлжээ. Үүнээс гадна, барилгын зургийн үнэ, тавилга, эд хогшлын үнэ гэж багагүй тоо цааш үргэлжилнэ.

НДЕГ-ын шилэн данс 10 р сар

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар өөрийн http://www.ndatgal.mn цахим сайтад “Шилэн данс” гэсэн дориун ангилалтай булан нээжээ. Тэнд “Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл”, “Халамжийн зардал”, “Жилийн хандив”, “Шагнал урамшууллын мэдээлэл” гэх мэт олны анхаарлыг татахуйц хэд хэдэн дэд хэсэг байгаа ч хоосондуу ажээ. Тухайлбал, “Халамжийн зардал” хэсэгт ороход “Мэдээлэл байхгүй” гэсэн бол байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэлд “2015 онд байгууллагаас ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд төсөвлөсөн зардал батлагдаагүй” хэмээн бичсэн байна.

Харин удирдлагуудын гадаад томилолтын мэдээллийг байршуулсан нь сайшаалтай. 2015 онд нийт долоон удаагийн гадаад томилолтын дөрөвт нь байгууллагын дарга явжээ. Бас хоёр томилолтонд ерөнхий нягтлан Ч.Чулуунчимэг өөрөө явалцсан нь харагдана.

НДЕГ-гадаад томилолтын ил тод байдал - Copy

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд, [8] Төсвийн бусад мэдээлэл | Tagged: | Leave a Comment »

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл: Хэн нь хэн бэ?

Posted by budvaabyambaa on October 30, 2015

Сүүлийн үед Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, өмч хөрөнгө, барилга байгууламжийг тойрсон элдэв ноцтой баримт дэлгэгдэхийн хэрээр “Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл юугаа харж сууна вэ?” гэсэн асуулт урган гарч байна. Тийм ээ, та бид одоо, эсвэл ирээдүйд хэрэглэхийн тулд өчигдөр, эсвэл өнөөдөр төрдөө хураалган хадгалуулж байгаа тэр их хөрөнгө мөнгийг зөвхөн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар хэмээх төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудад  даатгаж орхих нь эрсдэлтэй (“төр хамгийн муу менежер” гэдэг үгийг санацгаая) учраас манайд дэлхий нийтийн жишгээр Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэж байдаг.

Энэ бол нийгмийн даатгалын удирдах дээд байгууллага бөгөөд Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагад хяналт тавих гээд эрх, үүрэгтэй, нэг ёсондоо шимтгэл төлөгч иргэдийн ганц найдвар юм. Чухам ийм учраас тус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг УИХ-аас олон талын оролцоотойгоор байгуулж баталдаг билээ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын албан ёсны сайтад тус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар танилцуулжээ.

НДҮЗ 2015.10.30

Бас ажлын албатай, ажлын алба нь дарга, эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, аудитор буюу хянан шалгагч зургаа, нягтлан бодогч нэг, гэрээт ажилтан нэг, нийт арван хүний орон тоотойгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын байранд үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байна.

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь есөн гишүүнээс бүрддэг. Нийгмийн даатгалын тухай хуулинд, Засгийн газрыг төлөөлж Сангийн, Хууль зүйн, Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тус бүр 1 хүн, Даатгуулагчийг төлөөлж нийт ажилтны дийлэнх олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалсан үйлдвэрчний эвлэлийг төлөөлсөн З хүн, Ажил олгогчийг төлөөлсөн З хүн орно гэж заажээ. Талуудыг тэнцвэртэй оруулж, улмаар зөвлөлийн хараат бус байдлыг хангахад чиглэсэн заалт байна.

Өнөөдөр хэн хэн байна вэ?

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн одоогийн бүрэлдэхүүнийг 2012 онд УИХ-аар томилсон билээ. Үндэсний зөвлөлийн дарга нь УИХ-ын гишүүн, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ юм. Мөн тухайн үед Сангийн сайд Ч.Улаан, Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин нар албан тушаалаараа орж байсан бол одоо Б.Болор, Д.Дорлигжав нар болж өөрчлөгдсөн байж таарна.

Харин бусад төлөөллийг нягталбал санаанд оромгүй дүр зураг ажиглагдах нь тэр.

Даатгуулагчийн төлөөлөл:

1.Х.Амгаланбаатар – Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч. Энэ хүний хувьд тодорхой.

2.Д.Дулмаа – Монголын Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбооны тэргүүлэгч гишүүн.

Үндэсний зөвлөлд ийм байгууллагыг төлөөлж орсон бол өдгөө Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга хэмээх албан тушаал эрхэлдэг. 2012 онд зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдохдоо бас “Сэлэнгэ транс” ХХК-ийн захирал байсан нь УИХ-ын чуулганы 2012 оны 10 дугаар  сарын 24-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд үлджээ. Бас 2012 оноос өмнө одоо Ашигт малтмалын газрын даргаар ажиллаж байгаа Д.Үүрийнтуяагийн туслахаар ажиллаж байжээ.

3.Ц.Отгонбаяр – Монголын татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн.

Өнөөдөр Баянгол дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч, тус дүүргийн Ардчилсан намын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, харин өмнө нь “Молор-Эрдэнэ” пүүсийн дэд захирал, “Молор трейд” ХХК-ийн ерөнхий менежер, “Төгс эрдэм сан” ТББ-ын зохион байгуулагчаар ажиллаж байв. Эдгээр нь эрхэм гишүүн С.Эрдэнэ, түүний эхнэр ба охины удирдаж байсан буюу удирдаж байгаа байгууллагууд юм.

Ажил олгогчийн төлөөлөл:

Х.Ганбаатар – Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч.

Д.Үүрийнтуяа – Монголын албан бус эдийн засгийн нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн.

Одоо Ашигт малтмалын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. Харин урьд нь Баянгол дүүрэг, Ардчилсан Нам, Нийгмийн даатгалын байгууллагад янз бүрийн ажил, албан тушаал эрхэлж байснаас гадна УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнийн бие төлөөлөгч, туслахаар ажилласан намтартай юм. Сонирхолтой нь 2012 онд нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд томилогдохдоо хэдийнэ АМГ-ын дэд дарга болсон байжээ.

Ж.Батбаяр – “Кассандра Монгилиа” ХХК-ийн захирал.

Энэ хүний тухай тодорхой мэдээлэл байхгүй ч нэгэнтээ УИХ-ын гишүүн Я.Содбаатар “НДҮЗ-ийг Баянгол дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчид бүрдүүлэх ёстой юм уу. Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоог төлөөлж, агентлагийн дарга/Ашигт малтмалын газрын дарга Д.Үүрийнтуяа/, Баянгол дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгч Д.Дулмаа, Ж.Батбаяр нар байна. Зөвхөн Баянгол дүүргээс бүрдүүлнэ гэж заагаагүй юм байгаа биз дээ” гэж асууж байсан удаатай.

2012 оны аравдугаар сард УИХ-аас Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг УИХ-аар томилох үеэр МАОЭНХ-ны захирал Х.Ганбаатар: “Өнөөгийн мөрдөж байгаа хуулиар Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлд ажил олгогчдын төлөөллийг МАОЭНХ санал болгож УИХ-д өргөн барих ёстой. Урьд өмнө ч ингэж явж ирсэн. Бид долоон хүнийг санал болгосон. Гэтэл бидний санал болгосноос нэг ч хүнийг оруулаагүй, “Кассандра Монголиа” ХХК-ийн ерөнхий захирал Ж.Батбаяр, Монголын албан бус эдийн засгийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Үүрийнтуяа гэсэн хүмүүсийн нэрийг дэвшүүлсэн байна. Эдгээр хүмүүс нь даатгал төлөгч ажил олгогчдыг төлөөлж ажиллах боломжгүй хүмүүс байна гэж манай холбоо үзэж байна. “Кассандра Монголиа” ХХК нь 2012 оны зургадугаар сард нийгмийн даатгалд дансаа нээлгэж, найман хүнээр даатгалын шимтгэл төлдөг. Албан бус эдийн засгийн холбооны гишүүд бол нийгмийн даатгалд нэг ч төгрөг төлдөггүй. Ийм хүмүүсээр төлөөлөл болгон Үндэсний зөвлөлд оруулж байгааг эздийн байгууллага ойлгохгүй байна” гэж мэдэгдэж байв.

Өнөөдөр Ж.Батбаярын “Кассандра Монголиа” компани Туул голын эрэг дээр онцгой хамгаалалтын бүсэд хууль зөрчин барилга барьж байгаа бол Д.Үүрийнтуяагийн Монголын албан бус эдийн засгийн нэгдсэн холбоо, Ц.Отгонбаярын Монголын татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбоо, Д.Дулмаагийн Монголын Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбоо хаана байдаг, удирдлагад хэн хэн ордог, хэд хичнээн гишүүнтэй нь нь мэдэгдэхгүй, хаяггүй, сүүлийн хэдэн жил ямар нэгэн ажил зохион байгуулаагүй, энэ утгаараа хуулинд заасанчлан “нийт ажилтны дийлэнх олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалсан” гэж хэлэх үндэсгүй байгаа юм.

Ийм бүрэлдэхүүнтэй Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл бүхэл бүтэн их наяд төгрөгөөр хэмжигдэх сангийн хөрөнгөнд хяналт тавьж чадах уу? Урьд, одоогийн ажил албан тушаалаар холбогдсон, илт ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс давамгайлсан нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралдаан зөв шийдвэр гаргах, наад зах нь хариуцлага тооцож чадах уу?

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа зургаан жил байдаг. Гэхдээ “булавч бултайна, даравч далдайна” гэгчийн үлгэрээр ийм бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх хэрэгтэйг Улсын Их хурал ч өөрөө ойлгож байгаа бололтой. Саявтар зарим байнгын хороогоор уг асуудлыг оруулж хэлэлцэхээр төлөвлөсөн ч таг чиг.

Posted in [2] УЛСЫН ИХ ХУРАЛ. УИХ-ын тамгын газар. УИХ-ын гишүүд, [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд, [8] Төсвийн бусад мэдээлэл | Tagged: | Leave a Comment »

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын “Шилэн данс”-ны мэдээлэл хангалтгүй, VII ,VIII сарын гүйлгээний мэдээллийг оруулаагүй байна

Posted by budvaabyambaa on September 21, 2015

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар шилэн дансны тухай хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтэд нэлээд хойрго хандаж байна. Тухайлбал, цалингаас бусад 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний жагсаалтад орсон гүйлгээнүүдийн шийдвэр, түүнтэй холбогдох бусад мэдээллийг хавсралт файл хэсэгт огт оруулаагүй, зарим сарын мэдээлэл хоосон байгаа нь ойлгомжгүй байна.

Нэгдүгээр сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 1 р сар 1

нэгдүгээр сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг

ЗГХЭГ 1 р сар 2

хоёрдугаар сарын гүйлгээ (хоосон)ЗГХЭГ 2 р сар хоосон

гуравдугаар сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 3 р сар 1

гуравдугаар сард хийсэн гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон ЗГХЭГ 3 р сар 2

дөрөвдүгээр сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 4 р сар 1

дөрөвдүгээр сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон ЗГХЭГ 4 р сар 2

тавдугаар сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 5 р сар 1

тавдугаар сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон  ЗГХЭГ 5 р сар 2

зургадугаар сарын гүйлгээний жагсаалт  ЗГХЭГ 6 р сар 1

зургадугаар сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон ЗГХЭГ 6 р сар 2

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: