Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сонгинохайрхан дүүрэг’ Category

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга өөрийн орлогчид 15 сая төгрөгийн тусламж олгох захирамж гаргажээ

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

ЗД-ын орлогчид буцалтгүй тусламж захирамж

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , , | Leave a Comment »

СХД-ийн Засаг даргын 20 хүнд 110 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх захирамж

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СХД захирамж Б80 (20 хүнд тусламж)

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , , | Leave a Comment »

СХД-ийн ИТХ-ын төлөөлөгч Засаг даргаасаа буцалтгүй тусламж хүсч 7 сая төгрөг авчээ

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СХД захирамж, буцалтгүй тусламж

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас зарим ажиллагсдын орон байр, нийгмийн асуудал шийдвэрлэхээр 8, 9 дүгээр сард олгосон хөнгөлөлт, тусламжууд

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СХД. орон байрны хөнгөлөлт тус бүр 4 сая

Capture 1 Capture 2 Capture 3 Capture 4

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-д суудалтай намд дэмжлэг болгож МАН-ын хороонд 5,125,000 төгрөг олгожээ

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СХД, ИТХ-д суудалтай намд дэмжлэг

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд 145 сая төгрөгийн урамшуулал олгожээ

Posted by budvaabyambaa on September 25, 2015

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ 42 төлөөлөгчтэй, тэдэнд өнгөрсөн наймдугаар сард 145 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон нь шилэн дансанд нь байна. Уг нь шилэн дансанд мэдээлэгдэж буй гүйлгээ нь захирамжийн хамт ил болох учиртай, харамсалтай нь хэний, ямар шийдвэрээр уг урамшууллыг олгосон нь тодорхойгүй байна.

СХД-ийн шилэн данс гүйлгээ 8 р сар

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: