Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сүхбаатар дүүрэг’ Category

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 9 дүгээр сарын гүйлгээ. Буцалтгүй тусламж 20 сая, телевизийн нэвтрүүлэг 5 сая, амралтын газар тохижуулахад 24 сая төгрөг зарцуулжээ

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СБД-ийн ЗДТГ-ын 9 р сарын шилэн данс-гүйлгээ

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 50 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 350 сая төгрөг

Posted by ИТХ on May 25, 2015

Ойг тэмдэглэх арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг батлах1 Ойг тэмдэглэх арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг батлах2 Ойг тэмдэглэх арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг батлах3

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн Япон улсад айлчлах зардалд 39 сая төгрөгийг зарцуулжээ

Posted by ИТХ on April 8, 2015

СБД. ИТХТ. Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай1 СБД. ИТХТ. Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай2

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын ажлын албаныхны БНСУ-д ажилласан зардал 9,9 сая төгрөг

Posted by ИТХ on March 15, 2015

СБД ИТХТ6 Солонгос улсад томилолтоор ажиллуулах1 СБД ИТХТ6 Солонгос улсад томилолтоор ажиллуулах2

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 35 төлөөлөгчдийн 2015 оны 1-р улирлын урамшуулалд нийт 175 сая төгрөгийг шагнал урамшуулал, нэг удаагийн тэтгэмжийн зардлаас олгожээ

Posted by ИТХ on February 2, 2015

СБД ИТХТ6 Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай1 СБД ИТХТ6 Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай2

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

2014 оны 1-р улиралд Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 35 төлөөлөгчид нийт 175 сая төгрөгийг шагнал, урамшууллын зардлаас гаргав

Posted by ИТХ on January 17, 2014

Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай №04a Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай №04b

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн урамшууллын хэмжээг 2014 оны 1-р улирлаас 5 сая төгрөгөөр тогтоов

Posted by ИТХ on December 19, 2013

Төлөөлөгчдийн олгох урамшууллын хэмжээг шинэчилэн тогтоох тухай №180

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: | Leave a Comment »

2013 онд Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч тус бүрт улиралд 3 сая төгрөгийн урамшуулал олгодог байв

Posted by ИТХ on November 29, 2013

Урамшуулал олгох тухай №175a Урамшуулал олгох тухай №175b

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: