Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Жижиг мөнгөн сан’

Иргэний харъяалал, шилжилт, хөдөлгөөний ерөнхий газрын шилэн данс 2015 онд

Posted by budvaabyambaa on January 22, 2016

ШИЛЭН ДАНС АЖИГЛАГЧ 2016.01 №02

Posted in [3] ЗАСГИЙН ГАЗАР. ЗГ-ын хэрэг эрхлэх газар. Яамд. Агентлагууд | Tagged: | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: