Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Төрийн албан хаагчийн орон сууц’

СХД-ийн ИТХ-ын төлөөлөгч Засаг даргаасаа буцалтгүй тусламж хүсч 7 сая төгрөг авчээ

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СХД захирамж, буцалтгүй тусламж

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас зарим ажиллагсдын орон байр, нийгмийн асуудал шийдвэрлэхээр 8, 9 дүгээр сард олгосон хөнгөлөлт, тусламжууд

Posted by budvaabyambaa on September 27, 2015

СХД. орон байрны хөнгөлөлт тус бүр 4 сая

Capture 1 Capture 2 Capture 3 Capture 4

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг, [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: