Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Төр ба төрийн бус байгууллага’

Нийслэлийн засаг дарга төрийн бус байгууллагуудаар 202,7 сая төгрөгийн ажил үйлчилгээ эрхлүүлэхээр шийдвэрлэжээ

Posted by budvaabyambaa on October 7, 2015

Нийслэлийн Засаг дарга Э.Бат-Үүл А/329 дүгээр Хамтран ажиллах тухай захирамж гарган төрийн бус байгууллагуудаар 202,7 сая төгрөгийн ажил үйлчилгээ эрхлүүлэх шийдвэр гаргажээ. Захирамжийн дагуу дараах гүйлгээнүүдийг нь хийсэн шилэн дансны мэдээлэлд нь орсон байна.

ТББ-уудад шилжүүлсэн гүйлгээний жагсаалт

2015-02-12 Нийслэлийн ахмадын хороо 10,000,000 НЗД-ын А/126-р захирамжаар цагаан сарын санхүүжилт
2015-05-05 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ 250,818,800 Жолоочийн даатгалын сангийн хөрөнгө зарцуулалтын гэрээр хийсэн санхүүжилт
2015-05-07 Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо ТББ 5,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Хөгжлийн тулах хүч ТББ 5,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Монголын чопперчин ахан дүүс ТББ 5,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Азийн загварын агентлаг ТББ 7,500,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Баянхошуу тэмүүлэл НҮТББ 12,500,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Монгол Нутгийн удирдлагын нийгэмлэг НҮТББ 15,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Хотын Бодлогын судалгааны хүрээлэн ТББ 12,382,500 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Хордлого судлал эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг ТББ 7,500,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-07 Нийслэлийн хороодын холбоо ТББ 12,480,000 НЗД-н А/329-н захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
2015-05-07 Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг 9,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа 50%
2015-05-25 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ 250,818,800 Гэрээт ажлын 2 дахь санхүүжилт
2015-05-25 МНЭММН НҮТББ 13,804,800 НЗД-н А/358-р захирамжаар гэрээт ажлын эхний санхүүжилт
2015-06-03 ҮИБНЗБХороо 500,000,000 ҮИБН-н а/х-ний санхүүжилт
2015-06-04 Монголын чопперчин ахан дүүс ТББ 6,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын 3 дахь санхүүжилт
2015-06-17 Сэтгэл судлалын академи 7,500,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
2015-06-22 Монгол Нутгийн удирдлагын нийгэмлэг НҮТББ 7,000,000 НЗД-н А/329-р захирамжаар гэрээт ажлын 2 дахь санхүүжилт
2015-07-09 Хараат бус будалгааны хүрээлэн 12,000,000 Гэрээт ажлын урьдчилгаа
2015-07-09 МНУНийгэмлэг 6,000,000 НЗД-ын А/329-р зах санхүүжилт
2015-07-30 ҮИБНЗБХороо н.с 106,400,000 Үлдэгдэл санхүүжилт
2015-07-30 Ардчиллын боловсрол төв 12,000,000 Зөвлөх үйлчилгээний 2015.07.27-ны гэрээ
2015-09-21 Нийслэлийн ахмадын хороо 12,000,000 НЗД-ын А/771-р захирамжаар
2015-09-21 Хотын Бодлогын судалгааны хүрээлэн ТББ 7,429,500 НЗД-ын А/329-р захирамжаар

 

ТББ-уудтай хамтарч ажиллах захирамж

ТББ-тай хамтран ажиллах тухай захирамж ТББ-тай хамтран ажиллах хавсралт

Posted in [6] УЛААНБААТАР | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: